Nog geen reacties

Afscheid en installatie

Zondag 1 september vond in een volle Nicolaas­basi­liek het afscheid plaats van mgr. Jan van Burgsteden sss als admini­strator van de parochie en de installatie van Eric Fennis als pastoor. Een feestelijk gebeuren.

Mgr. Jan van Burgsteden (*1935) heeft ruim acht jaar de verant­woor­de­lijk­heid voor de Nicolaas­basi­liek en de centrum­parochie van Amsterdam gedragen, daarbij geassis­teerd door verschillende priesters en diakens. Sinds ongeveer een jaar is drs. Eric Fennis, secretaris generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam, daar in de pastorale zorg aangesteld en onlangs door mgr. Jozef Punt benoemd tot pastoor van de binnenstads­parochie van de H. Nicolaas en rector van de basiliek. Deze zondag werd hij door zijn voorganger, die afscheid nam, geïnstalleerd. Diaken Rob Polet verzorgde de preek.

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­viering dankte mgr. Van Burgsteden allen – priesters, diakens, vele vrijwilligers en meelevende gelovigen – en hij riep enkele voorname gebeur­te­nissen van deze laatste jaren in herinnering, waaronder de verheffing van de kerk tot basiliek, de plechtige pontificale Mis bij de ambtsaanvaarding door Z.M. de Koning en de opening van de heilige Deur bij het begin van het Jaar van Barmhartigheid.

Meteen na de viering werden de scheidende en de nieuw aangetreden pastoor in de sacristie gefeliciteerd door bisschop-coadjutor mgr. Jan Hendriks.

Op de foto v.l.n.r.: diaken Rob Polet, mgr. Jan van Burgsteden, pastoor Eric Fennis en bisschop-coadjutor mgr. Jan Hendriks na de viering in de sacristie.

Reacties zijn gesloten.