Nog geen reacties

Aswoensdag 26 februari

Zo spreekt God de Heer:
“Keert tot Mij terug, van ganser harte,
met vasten, met geween en met rouwklacht.
Scheurt uw hart en niet uw kleren,
keert terug tot de Heer uw God,
want genadig is Hij en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.
Uit de profeet Joël

 

Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd en valt dit jaar op 26 februari. Op deze dag zet de priester tijdens de mis van 12:30 met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

Inleveren Palmtakken
Sinds de tiende eeuw wordt de op Aswoensdag gebruikte as voorafgaand aan de mis gewijd. Sinds de veertiende eeuw wordt de gebruikte as bovendien gewonnen door de palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande jaar te verbranden. Die takken waren het teken van overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist vernedering en rouw.
U kunt de palmtakken van het afgelopen jaar inleveren bij de gastvrouw op zondag of door de weeks bij de kerkwachten.

Reacties zijn gesloten.