Nog geen reacties

Bericht van de pastoor

Amsterdam, 22 maart 2020

Beste parochianen,

Vandaag was de tweede zondag waarop onze Basiliek gesloten was voor de viering van de Eucharistie. Uiteraard heb ik zelf wel de mis gevierd en al uw intenties meegenomen in de gebeden. Dat hebben we ook gedaan toen vanmiddag de Basiliek open was, het H. Sacrament stond uitgesteld, en we met de aanwezigen onder meer de rozenkrans hebben gebeden.
Het is uniek om zoveel stilte te horen nu de straten in de stad onwerkelijk leeg zijn, en de duiven op het stationsplein in groten getale rustig kunnen zitten.

Er zijn dit weekend veel initiatieven genomen om toch kerkdiensten uit te zenden, al dan niet via Facebook of YouTube. Wij mogen aansluiten bij de televisiemis die door de KRO-NCRV verzorgd wordt, of bij RTV Noord-Holland die de komende zondagen om 10:30 uur de viering zal uitzenden vanuit onze Kathedraal in Haarlem. Overigens zijn ook de weekvieringen via de website van de KRO-NCRV te volgen, iedere dag om 09:30 uur vanuit de St. Vituskerk in Hilversum. https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk
Ik zal daar deze week Eucharistie vieren op dinsdag- en vrijdagmorgen.

Gebed is in deze dagen belangrijk en daar is ook onze Paus zich van bewust. Hij heeft de wereld dan ook opgeroepen om woensdag a.s. om 12:00 uur met alle christenen en mensen van goede wil het Onze Vader te bidden. Wij willen ons daar van harte bij aansluiten en zullen dat ook in de Basiliek doen, en ik hoop u thuis ook.
Aanstaande vrijdag zal de Paus een bijzonder ‘Urbi et Orbi’ uitspreken in deze onzekere tijd. Daar zal een korte gebedsdienst, op een leeg St. Pietersplein, aan vooraf gaan en besloten worden met de zegen met het H. Sacrament.
(Zie nieuwswebsite Vaticaan, in het Engels)

Veel mensen zijn onzeker in deze dagen en veel ouderen zijn geïsoleerd doordat de huizen waarin zij wonen afgesloten zijn voor publiek. Zelfs eigen kinderen en andere dierbaren mogen hen niet bezoeken. Een harde maatregel, maar nodig om hen te beschermen.
Vanuit onze bezoekgroep blijven wij contact met hen houden en voor iedereen geldt dat wij als pastores altijd bereikbaar zijn voor een luisterend oor en een gesprek. U vindt onze telefoonnummers op deze site.

Vandaag bereikte ons ook het droeve bericht dat onze vrijwilliger Sven Kalin Nilsen is overleden. Sven was al ziek en enkele weken geleden heeft hij het sacrament van de zieken ontvangen. Zijn naam heeft de afgelopen tijd regelmatig geklonken bij de voorbeden.
Zijn uitvaart zal de komende week plaatsvinden, helaas in de beslotenheid die wij in acht moeten nemen. Ik vraag uw gebed voor hem, dat hij zich geborgen mag weten in de vrede en de rust van het hemels Vaderhuis. Maar ook voor zijn partner Heinz en voor zijn familie en vrienden. Op een later moment zullen wij Sven ook in onze Nicolaasgemeenschap herdenken.

Rest mij, mede namens collega Rob Polet, u voor dit moment alle goeds toe te wensen en veel kracht en zegen! Ik ben gewend om op weekdagen de viering te eindigen met een gebed tot Maria, en ik nodig u van harte uit dit de komende tijd ook zelf te bidden.

Onder uw bescherming, heilige Maria,
stellen wij deze tijd.
Verstoot niet onze gebeden in onze nood.
Verkrijg dat wij van alle gevaren verlost mogen blijven,
O Maagd vol heerlijkheid en zegen.
Amen.

Pastoor Eric Fennis

Reacties zijn gesloten.