Nog geen reacties

Brief van Pastoor Fennis aan de parochianen

Aan de parochianen, bezoekers en betrokkenen van de Nicolaas

Amsterdam, 15 oktober 2020

Beste parochianen, bezoekers en betrokkenen,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet een aantal zware maatregelen afgekondigd in verband met het snel oplopende aantal besmettingen rond Covid-19. Opnieuw zijn sectoren in de samenleving daar de dupe van. Maar de noodzaak om tot strengere maatregelen over te gaan is inmiddels helder, mede gelet op wat er momenteel in de ziekenhuizen gaande is.
Er is de afgelopen dagen veel gediscussieerd over de rechtvaardigheid van de maatregelen voor de verschillende sectoren. Ook kwam er vanuit de samenleving veel kritiek op de uitzondering die nog zou gelden voor Kerkgenootschappen en Moskeeën. Volgens de grondwet is de vrijheid van godsdienst een groot goed en dat blijft ook door het kabinet gerespecteerd. Toch is door de Nederlandse Bisschoppen besloten mee te gaan in de vraag om ook kerkdiensten en andere religieuze bijeenkomsten te beperken tot maximaal 30 personen. Dit is mede ingegeven vanwege het feit dat er buiten de kerken voor geen enkele andere sector een uitzondering meer wordt gemaakt. Voor concertzalen en theaters die tot voor kort wel een uitzonderingpositie hadden gekregen zoals het Concertgebouw en Theater Carré in Amsterdam, geldt nu ook een maximum van 30 personen. Zij zullen tot nader orde hun deuren nu sluiten.

Het is een buitengewoon harde dobber voor al die sectoren die de afgelopen tijd hun best hebben gedaan onder moeilijke omstandigheden open te blijven, met inachtneming van alle maatregelen. Maar het is ook voor de mensen die er gebruik van maakten lastig om nu niet te kunnen genieten van een biertje in de kroeg, een etentje in een restaurant of een mooi concert of leuke voorstelling. Het zal meer nog dan in het voorjaar er toe leiden dat mensen op zichzelf zijn teruggeworpen en er opnieuw veel eenzaamheid zal zijn, niet alleen onder ouderen. Want ook de jongeren worden indirect hard geraakt door onzekerheid over hun toekomst en de onbezorgdheid van hun studietijd en sociale leven, wat ook zo nodig is voor hun verdere ontwikkeling. Het is ook een harde dobber voor de patiënten die al langer wachten op een behandeling of operatie, en die voorlopig niet in het ziekenhuis terecht kunnen.

Maar voorop staat nu dat we het virus opnieuw onder controle moeten krijgen en dat artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners, van wie weer een enorme
krachtsinspanning wordt verwacht, hun werk kunnen doen en mogen vertrouwen op een samenleving die zich houdt aan de afspraken en maatregelen die nu gelden.

Vieringen
Met ingang van dit weekend geldt voor alle vieringen een maximum aantal kerkgangers van 30 personen. Ook voor uitvaarten en huwelijken. Er kunnen geen uitzonderingen op worden gemaakt. Registratie bij binnenkomst is verplicht, en de al geldende regels rond hygiëne, looproutes e.d. moeten worden gehandhaafd. U wordt ook verzocht de kerk na de viering snel te verlaten en niet in de kerk te blijven praten. Gelegenheid om een kaarsje te branden is er vooral voorafgaand aan de vieringen. De weekvieringen blijven gehandhaafd van maandag t/m zaterdag en daarvoor hoeft u niet te reserveren.

Extra viering op zaterdagmiddag
Op zaterdagmiddag zal er om 17.00 uur een extra eucharistieviering zijn die de liturgie van de zondag betreft. Ook daarbij zullen leden van het Consort of de Capella Nicolai zingen.
Deze viering wordt niet gestreamd. Op zaterdag 24 oktober zal de eerste viering zijn.
Voorlopig komt de Evensong nog te vervallen. De Vespers op zondagmiddag zal gewoon doorgaan.

Koor- en samenzang
Het is nog steeds toegestaan om een aantal koorzangers in te zetten om de vieringen muzikaal te verzorgen. Dit blijft ook in de Nicolaas van kracht. De liturgie van de Nicolaas vraagt om samenzang. Dit wordt echter afgeraden. U wordt gevraagd in ieder geval zachtjes te zingen.

Reserveren voor de zaterdag en zondagsvieringen
Voor de vieringen van zaterdag om 17.00 uur en zondag 10.30 uur zult u zich moeten aanmelden. Die aanmeldingen kunt u per week doen voor het komende weekend. U kunt niet vooruit reserveren voor alle vieringen in november en december. Op die manier hopen we ieder op zijn beurt aan bod te laten komen voor de schaarse plaatsen (30) die we kunnen vergeven. U ontvangt een bevestiging als u welkom bent. U kunt zich aanmelden via e-mail: gcrijns@xs4all.nl of per app/sms/telefonisch op tel 0628203148

Kerstmis
Over de viering van Kerstmis kunnen we nog niet alles meedelen, want een aantal dingen zijn nog onzeker (Lessons and Carols, Kinderviering, Vespers e.d.) Maar we moeten er rekening mee houden dat alle vieringen beperkt bezocht kunnen worden. Wel is al zeker dat dit jaar zowel de nachtmis (23.30 uur) als de mis op eerste kerstdag (11.00 uur) rechtstreeks vanuit de Nicolaasbasiliek op NPO2 zullen worden uitgezonden. Zodra ook de rest van het kerstprogramma bekend is, zullen we dit communiceren.

Open Basiliek
Onze Basiliek blijft van maandag t/m zaterdag op de gebruikelijke tijden open voor bezoek, gelegenheid voor persoonlijk gebed en het ontsteken van een kaarsje.

Dank
Ik wil uitdrukkelijk alle vrijwilligers die zich voor en achter de schermen hebben ingezet om in de afgelopen tijd alles zo goed mogelijk te laten verlopen, heel hartelijk danken voor hun inzet. Er wordt nu opnieuw een groot beroep op hen gedaan en ik hoop dat we hen allen de gelegenheid geven dat zo goed mogelijk te doen. Discussies en onderlinge meningsverschillen zijn nu niet relevant en moeten we vermijden. Met elkaar zijn we Kerk en dus ook verantwoordelijk voor elkaars welzijn.

We leven in een bijzondere tijd en we hopen en bidden op betere tijden. Laten we elkaar vooral niet uit het oog verliezen, en zeker niet de ouderen en kwetsbaren onder ons.
En mocht u behoefte hebben aan een gesprek met één van de pastores, mailt of belt u vooral, want we staan graag voor u klaar.

Ik wens u, mede namens collega Rob en het bestuur, alle goeds en gezondheid toe.
Laten we in deze oktobermaand op de voorspraak van Maria bidden om bescherming, kracht en bemoediging. Dat we het volhouden en hopelijk snel weer met velen kunnen vieren en samenzijn.

Met een hartelijke groet,

Eric Fennis
Pastoor

Reacties zijn gesloten.