Nog geen reacties

Caritas: nieuw bestuur PCI en acties.

De PCI (Parochiële Caritas Instelling kortweg Caritas) zet zich in voor naastenliefde binnen onze parochie.

Er is een nieuw bestuur benoemd voor Caritas Amsterdam centrum, bestaande uit Myrthe Theunissen, Alida Williams, Ben Hondius en Romeo Hellings. Zij besturen de komende jaren de PCI van de Nicolaasparochie.
Hieronder vallen de volgende kerken: de Nicolaas; Papegaai; Krijtberg; Begijnhofkapel; Onze Lieve Vrouwekerk en de Mozes en Aäron.

De bestuursleden worden momenteel ingewerkt onder begeleiding van Corine van der Loos (bisdom) en diaken en regiopastor caritas Rob Polet.
We zijn hen zeer dankbaar dat zij deze verantwoordelijke taak op zich willen nemen.

Hieronder leest u over de komende acties vanuit het nieuwe bestuur.

Vastenactie: kent u een goed doel? Laat het ons weten aub!

Binnenkort breekt de vastentijd weer aan. In deze tijd van inkeer en bezinning en solidariteit met anderen wil de Caritas stilstaan bij de noden van de medemens en een helpende hand of ondersteuning bieden waar wij kunnen. Hiervoor zal een vastenactie worden gehouden.
Kent u binnen onze Nicolaas-parochie een initiatief op het gebied van zorg voor anderen dat extra hulp of ondersteuning kan gebruiken?

Dan kunt u dit mailen naar: caritas@nicolaas-parochie.nl
Een bijdrage aan dit goede doel kan gedurende de 40-dagentijd worden gegeven. Hoe, daar hoort u te zijner tijd meer over.

Belactie: hoe onderhoud u contact met een medeparochiaan?

Het zijn vreemde tijden. In plaats van een volle kerk opeens veel lege plekken. Covid-19 heeft in nog geen jaar tijd ons leven veranderd.

Misschien durft u niet meer naar de kerk te komen en mist u het samenzijn en voelt u zich geen onderdeel meer van de gemeenschap.
De Caritas heeft in december een kerstkaartenactie opgezet. U kon een kerstkaart sturen naar iemand die u mist uit uw gemeenschap.

De kerstkaartenactie was een succes. Graag willen we in een andere vorm hiermee verder gaan.
We zijn op zoek naar mensen die het fijn vinden om gebeld te worden of om iemand anders te bellen.
Graag ontvangen wij uw bericht in onze mailbox: caritas@nicolaas-parochie.nl
Laat uw naam en telefoonnumer achter en eventueel de persoon die u graag wilt bereiken, en wij doen ons best voor u.

Hartelijk dank,

bestuur Caritas

Reacties zijn gesloten.