Parochiesecretariaat

Prins Hendrikkade 73
1012 AD Amsterdam
Tel. 020 330 78 12

Telefonisch maandag t/m woensdag en zaterdag, steeds van 10:00-12:00 uur: 020 330 78 12. (Uitzonderingen tijdens vakantieperioden.)

E-mail: info@nicolaas-parochie.nl
Website: www.nicolaas-parochie.nl

Basiliek van de H. Nicolaas

Prins Hendrikkade 73
1012 AD Amsterdam (tegenover CS)

Kerksecretariaat
Telefonisch maandag t/m woensdag en zaterdag, steeds van 10:00-12:00 uur: 020 330 78 12. (Uitzonderingen tijdens vakantieperioden.) E-mail: info@nicolaas-parochie.nl

In noodgevallen, zoals stervensgevaar of overlijden, kunt u bellen met het pastoraat.

Pastoraat
Pastoor Eric Fennis: 06 54 60 13 18
E-mail: efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Muziek
Stichting Muziek in de Nicolaas: www.muziekindenicolaas.nl

Gebouw
In het algemeen is de basiliek niet beschikbaar voor tv- of filmopnamen, diners, party’s, debatten, tentoonstellingen of recepties. Wel mogelijk zijn concerten die passen in een gebouw waar dagelijks de eucharistie wordt gevierd. Mocht u twijfelen over de geschiktheid van een te organiseren evenement, dan kunt u contact opnemen met koster/beheerder Harry van Swinderen, 06 84 61 93 42.
E-mail: koster@nicolaas-parochie.nl.

Giften
Voor meer informatie over giften, de ANBI-regeling, erfenissen of legaten klik hier, of e-mail naar administratie@nicolaas-parochie.nl

Klik hier voor de vieringen en openingstijden van de Basiliek van de H. Nicolaas.

Parroquia Hispanohablante: 020 684 48 03
Emergencias: 06 45 38 00 17
De Spaanstalige parochie valt niet onder het bestuur of pastoraat van de Nicolaasparochie.