Nog geen reacties

Dankbrief Mgr. Joop Stam

Pastor Joop Stam heeft ons een hartelijke dankbrief gestuurd naar aanleiding van de viering van zijn zestigjarig priesterfeest op zondag 13 juni jongstleden. 

Dankbetuiging aan de Nicolaasgemeenschap

U allen heeft mij op zondag 13 juni jl. op een hartelijke wijze in uw gemeenschap opgenomen om samen de Heer te danken voor het zestigjarig priesterschap dat Hij mij heeft toevertrouwd. Aan het begin van de Eucharistieviering heeft de Pastoor mij met een hartelijk, collegiaal en herderlijk woord verwelkomd.

Het begon op Texel en via het bedrijfsapostolaat in de IJmond kwam ik in Amsterdam, nu al negenendertig jaar lang. Zoals in uw leven, is er ook in mijn leven veel gebeurd, in vreugde, hoopvolle momenten, zorgen en verdriet, maar altijd in hartelijke ontmoetingen met elkaar én in verbondenheid met de Heer. Het werd voor mij een grote leerschool: een zestigjarige stage mede dankzij u. En op de 13de juni van dit jaar kwam dat alles weer bij elkaar in een feestelijke, dankbare ontmoeting met de Heer en met u allen (parochianen, vrienden, vriendinnen en met mijn familie) in de Heilige Eucharistie en daarna het samenzijn op het kerkplein met koffie en cake.

Ik dank u allen voor uw medeleven in uw gebed en in uw hartelijke gelukwensen. Mijn familie en ik hebben intens genoten van de rijkdom van de gezongen Abdijliturgie met zijn stille momenten om het Woord van God in ons op te nemen als inspiratiebron voor ons dagelijks leven. En dan dat feestelijke eerbetoon, een grootse muzikale hommage aan God, vierstemmig verklankt in het Magnificat van Maria, gecomponeerd door Hendrik Andriessen.

Ja, dat wilde ik graag: priester worden voor mensen. Maar dat werd met vallen en opstaan: herder van mensen. En dat groeide uit tot herder mét mensen, in respect voor elkaars persoon en gaven, zodat het samen kerk zijn in gemeenschap meer inhoud kreeg.

Ik ben dankbaar voor uw gastvrijheid, dat ik in deze viering mocht voorgaan samen met u allen, met Pastoor Eric Fennis en onze bekende oud-Diaken Eugène Brussee, begeleid door de inspirerende zang van het koor Basilica Consort o.l.v. Giles Brightwell en de organist Jos Maters. Ook dank aan Diaken Rob Polet voor zijn attentheid en betrokkenheid bij dit feestelijke jubileum, vóór zijn vertrek naar het buitenland. Nog een speciaal woord van dank aan onze emeritus hulpbisschop Mgr. Jan van Burgsteden sss., onze Bisschop Mgr. Jan Hendriks en de Apostolisch Nuntius Mgr. Cavalli, voor hun aanwezigheid en medeleven.

Nogmaals mijn oprecht hartelijke dank aan allen die door hun aanwezigheid aan dit gezamenlijke feest zo’n rijke inhoud hebben gegeven. Ook veel dank aan de leden van het Parochiebestuur voor hun bijdrage aan deze feestelijke dag. En niet te vergeten dank aan de vrijwilligers en aan allen die op de achtergrond in stilte deze dag mogelijk hebben gemaakt. Tevens dank aan allen die via de livestream hebben meegeleefd en meegevierd.

Het ga u allen goed!
Hartelijke groeten, Pastor Joop Stam

Reacties zijn gesloten.