Nog geen reacties

Eric Fennis benoemd tot deken van Amsterdam [UPDATE]

Eric Fennis, pastoor van de Nicolaasbasiliek, is benoemd tot deken van Amsterdam.

Deze bisschoppelijke benoeming gaat in op 1 januari 2023.

Update: De installatie vindt niet, zoals eerder gecommuniceerd, op 21 januari plaats, maar op 28 januari!

Fennis (52) is o.a. pastoor van de Nicolaas- en de Vredesparochie in Amsterdam. Als deken zal hij de samenwerking tussen de parochies in de stad bevorderen. Bovendien wordt hij pastoraal verantwoordelijk voor de kerkelijke beroepskrachten in Amsterdam, die samen zorgen voor 80.000 katholieken in de stad, waaronder 13 migrantenparochies/gemeenschappen.

Pastoor Fennis wordt daarmee de vertegenwoordiger van de bisschop in de stad Amsterdam. Hij krijgt ook de taak om contact te onderhouden met de andere kerken, andere religies en de overheid.

Fennis volgt de huidige deken Ambro Bakker op die vanwege zijn leeftijd met emeritaat gaat.

Op 28 januari 2023 wordt Fennis door mgr. dr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, als deken geïnstalleerd tijdens de Evensong om 17.00 uur in de Nicolaasbasiliek tegenover het Centraal Station.

Reacties zijn gesloten.