Door het recente besluit van de Nederlandse bisschoppen rond het uitbreiden van de coronamaatregelen komt de laatste planning van de kerstvieringen te vervallen.

Wij informeren u zo spoedig mogelijk over wat het aangepaste vieringenschema gaat worden.

Lees hier het bericht van de Nederlandse bisschoppen.

 

Due to the recent decision of the Dutch bishops to extend the corona measures, the last planning of the Christmas celebrations is cancelled.

We will inform you as soon as possible about the adjusted celebration schedule.