Nog geen reacties

Kerstpakketten voor minderbedeelden en cliënten drugspastoraat

Net als ieder jaar tonen we onze betrokkenheid als parochie aan mensen die het niet zo breed hebben. Normaal gesproken worden er voor deze actie twee deurcollectes gehouden in de advent. Nu vragen we u langs deze weg om een bijdrage. Deze bijdrage kunt u storten op: NL68 RABO 0168 7405 16 ten name van Parochie van de H. Nicolaas, onder vermelding van ‘kerstpakketten’.
Onze onvermoeibare parochiaan Olof Bekedam heeft zaterdag al de pakketjes voor de cliënten van het drugspastoraat afgegeven. Deze zullen zondag tijdens hun viering worden overhandigd. Andere pakketten worden bij mensen thuis bezorgd.

Reacties zijn gesloten.