Nog geen reacties

Kleine Nicolaas online op zondag 30 mei

Aanvang 10:40.

Je bent welkom in de Nicolaaszaal van de Basiliek of online via zoom link.

Kindernevendienst van de Basiliek van de R.K. parochie van de H. Nicolaas te Amsterdam

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest ❤️
Op de zondag na Pinksteren vieren we het Feest van de Drie-eenheid. We staan er bij stil dat we geloven in één God, een eenheid van drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. We geloven dus niet in drie goden maar één God. Iedere zondag belijden we dat ook in de geloofsbelijdenis

En we bidden weer een tientje met de rozenkrans.

Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia, Coördinator Kleine Nicolaas
op 06 4389 0196 inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang en verdere info.

Reacties zijn gesloten.