Nog geen reacties

Kleine Nicolaas

Afgelopen zondag bleek dat het een goed idee is geweest om onze groep te splitsen in twee verschillende leeftijdsgroepen. Zo konden we makkelijker de lesstof aanpassen aan het niveau van de kinderen die we op het scherm voor ons hadden. Naast de nadelen, die het digitaal lesgeven heeft, zijn er ook voordelen: drie kinderen die de afgelopen jaren verhuisd zijn naar plaatsen buiten Amsterdam, hebben zich weer bij de Kleine Nicolaas aangesloten.
Met de oudste groep hebben we de Bergrede uit het Mattheüs-evangelie gelezen. In de Bijbel staan heel wat woorden, die in onze tijd niet of nauwelijks gebruikt worden. Zo vroeg het woord ‘barmhartigheid’ enige uitleg. Vanuit het evangelie was het niet moeilijk een bruggetje te slaan naar Allerheiligen. Natuurlijk kennen de kinderen St. Nicolaas en St. Maarten al. Eén van de kinderen noemde St. Franciscus. De heilige Willibrord kwam ook ter sprake.
Bij het bespreken van Allerzielen noemden de kinderen namen van mensen die zij gekend hebben en die overleden waren. Voor hen hebben we gebeden. Lucia had de kinderen een werkstuk met in te kleuren kaarsjes gestuurd, waarmee ze -met een jampotje- een kandelaar konden maken om op Allerzielen een kaarsje aan te steken
Ook de jongsten gingen met de kleurplaat met kaarsjes aan de slag. De woorden van de Bergrede zijn voor hen wel érg moeilijk. De kern hebben we in eigen woorden verteld. Ook de bekendste heiligen kwamen aanbod. Ook met hen konden we bidden voor overledenen, die zij gekend hebben en zelfs voor twee geliefde overleden poezen!

Als er nog kinderen zijn, die zich bij één van de twee groepen willen aansluiten: van harte welkom! Meld je even aan bij Lucia (06 43 89 01 96). Inspreken, appen of sms. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en informatie voor een knutselwerk. Komende zondag vinden de volgende bijeenkomsten plaats: van 12.30-13.15 uur voor de 9-12 jarigen en van 14.00-14.45 uur voor de 4-8 jarigen.

Reacties zijn gesloten.