Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: ‘Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods.’ Lc 6:20

17 februari
Jer 17, 5-8
1 Kor 15, 12 + 16-20
Lc 6, 17 + 20-26

24 februari
1 Sam 26, 2 + 7-9 + 12-13 + 22-23
1 Kor 15, 45-49
Lc 6, 27-38

3 maart
Sir 27, 4-7
1 Kor 15, 54-58
Lc 6, 39-45

10 maart (1e zondag 40-dagentijd)
Deut 26, 4-10
Rom 10, 8-13
Lc 4, 1-13

17 maart
Gen 15, 5-12
Fil 3, 17 – 4,1
Lc 9, 28b-36

24 maart
Ex 3, 1-8a + 13-15
1 Kor 10, 1-6 + 1-12
Lc 13, 1-9

31 maart (zondag “Laetare”)
Joz 5, 9a + 10-12
2 Kor 5, 17-21
Lc 15, 1-3 + 11-32

7 april
Jes 43, 16-21
Fil 3, 8-14
Joh 8, 1-11

14 april (Palmzondag)
Lc 19, 28-40
Jes 50, 4-7
Fil 2, 6-11
Lc 22, 14 – 23, 56

18 april (Witte Donderdag)
Ex 12, 1-8 + 11-14
1 Kor 11, 23-26
Joh 13, 1-15

19 april(Goede Vrijdag)
Jes 52, 13 – 53, 12
Heb 4, 14-16 + 5, 7-9
Joh 18, 1 – 19, 42

20 april (Paaswake)
Gen 1, 1 + 26-31a
Ex 14, 15-31 + 15, 1
Ez 36, 23b-28
Rom 6, 3-11
Lc 24, 1-12

21 april (Paaszondag)
Hand 10, 34a + 37-43
Kol 3, 1-4 of 1 Kor 5, 6b-8
Joh 20, 1-9 of Lc 24, 1-12

22 april (Paasmaandag)
Hand 2, 14 + 22-32
Mt 28, 8-15

28 april (Beloken Pasen)
Hand 5, 12-16
Apok 1, 9-11a + 12-13 + 17-19
Joh 20, 19-31