Hij hield hun ook een gelijkenis voor: ‘Kan soms de ene blinde de andere leiden?
Vallen dan niet beiden in de kuil?’ Lc 6, 39

5 mei
Hand 5, 27b-32 + 40b-41
Apok 5, 11-14
Joh 21, 1-19

12 mei
Hand 13, 14 + 43-52
Apok 7, 9 + 14b-17
Joh 10, 27-30

19 mei
Hand 14, 21-27
Apok 21, 1-5a
Joh 13, 31-33a + 34-35

26 mei
Hand 15, 1-2 + 22-29
Apok 21, 10-14 + 22-23
Joh 14, 23-29

30 mei (Hemelvaart – hoogfeest)
Hand 1, 1-11
Ef 1, 17-23
Lc 24, 46-53

2 juni
Hand 7, 55-60
Apok 22, 12-14 + 16-17 + 20
Joh 17, 20-26

9 juni (Pinksteren – hoogfeest)
Hand 2, 1-11
1 Kor 12, 3b-7 + 12-13
Joh 20, 19-23