Nog geen reacties

Mgr. Jan van Burgsteden 55 jaar priester

Zondagmorgen 17 maart werd in de Sint Nicolaas­basi­liek herdacht dat mgr. Jan van Burgsteden sss 55 jaar priester is.

Mgr. Van Burgsteden is admini­strator van de binnenstads­parochie waarvan de Sint Nicolaas­basi­liek de parochiekerk is. Op 15 maart 1964 werd hij tot priester gewijd. In de basiliek werd het gevierd in de heilige Mis en na afloop tijdens de koffie. Daarna werd de jubilaris in de pastorie nog gefeliciteerd door enkele naaste medewerkers en door bisschop-coadjutor mgr. Jan Hendriks (rechts op de foto).

Mgr. Van Burgsteden (83) is volop betrokken bij het kerkelijk leven van Amsterdam, zijn commu­ni­teit van sacra­men­tij­nen in het Begijnhof, het bisdom (hij neemt deel aan de stafvergadering) en de bisschop­pen­con­fe­ren­tie, waarvan hij lid is omdat hij verschillende taken voor de conferentie behartigt, zoals contact met de Nieuwe bewegingen en gemeen­schappen, de religieuzen en de interreligieuze dialoog. Onlangs nog heeft hij aanvaard om nationaal gedelegeerde voor de Eucharistische Congressen te worden.

Begin dit jaar verscheen over zijn leven bij uitgeverij Adveniat het boek “Jan van Burgsteden – Bisschop voor de mensen” van de hand van Christian van der Heijden.

Van harte feliciteren we de bisschop met deze vijfenvijftig jaar en wensen hem alle zegen toe voor de toekomst. Dat de goede God hem gezondheid mogen schenken en dat Zijn Geest hem moge blijven begeleiden!

Reacties zijn gesloten.