Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 1 november 2020

‘Even bijpraten’

Het wordt nu eerder donker en de natuur verliest haar aankleding. De herfst en winter nemen we waar als een neergang in de natuur en ze wijzen ons op de levenscyclus van ons mensen. Het zijn vooral die twee dagen begin november, Allerheiligen en Allerzielen, die ons daar ook als gelovigen even bij stil laten staan. En deze dagen zijn niet los verkrijgbaar, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want meer nog dan op andere dagen komt de pijn om het verlies van een dierbare boven, meer nog dan op andere dagen proberen we ons in te spannen om vooral met een gevoel van dankbaarheid aan hen te denken. En dat betekent dat we er toch ook een beetje feest van willen maken, misschien wel door onze tranen heen.
Dit jaar zal de kerkelijke herdenking gepaard gaan met maatregelen en is fysieke deelname aan de vieringen beperkt. Maar de livestream zorgt hopelijk voor verbondenheid en de kerk is open voor gebed. Er is zelfs een mooie buitenkapel ingericht waarover u elders in de nieuwsbrief meer kunt lezen. Verbonden met allen die ons zijn voorgegaan vieren en herdenken we en wensen we elkaar troost, kracht en moed toe.

Extra viering op de zaterdagmiddagen, om 17.00 uur
Nu we vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen nog maar 30 mensen per viering in de kerk mogen toelaten, zal er op de zaterdagen een extra viering worden aangeboden,
’s middags om 17.00 uur. Om het gemis aan plaatsen op de zondag enigszins op te vangen. Deze viering kent dezelfde liturgie als die van de zondag.
Ook voor deze viering kunt u zich een week van te voren aanmelden via gcrijns@xs4all.nl

Schola Cantorum Amsterdam – zondag 1 november
In tegenstelling tot wat er vermeld stond in de vorige nieuwsbrief wordt er op 1 november 17.00 uur wél een vespers gezongen: de Vespers voor Allerheiligen.
Op diezelfde dag volgen dan om 20.00 uur de Dodenmetten.
Deze nachtelijke getijden, in het Gregoriaans, maken onderdeel uit van het gebed voor de overledenen. Het getijdegebed en de mis voor de overledenen werden reeds vanaf de 9e eeuw dagelijks gebeden voor de zielenrust van de overledenen.

Allerzielen 2020 – maandag 2 november
Op die dag zullen er twee vieringen zijn waarin gelegenheid is onze dierbare overledenen te
herdenken, door bijvoorbeeld een kaarsje op te steken. Om 12.30 uur is er de gebruikelijke ‘stille’ mis en om 19.00 uur is er een eucharistieviering met medewerking van ons koor. Wij verzoeken u zich voor deze vieringen aan te melden via gcrijns@xs4all.nl

Intentie
Indien u voor deze vieringen een intentie voor een overledene wilt opgeven, kunt u deze intentie toezenden aan onze diaken Rob Polet: r.polet@nicolaas-parochie.nl

Buitenkapel
Ook kan iedereen die wil van 12 tot 19 uur een kaarsje branden op het bordes voor de ingang van de kerk. We maken daar die middag een soort buitenkapel van, zodat ook passanten en mensen uit de buurt op een laagdrempelige manier worden uitgenodigd hun doden te herdenken, juist in dit jaar waarin ons de kwetsbaarheid van leven en samenleven weer helder voor ogen is komen te staan.

Kleine Nicolaas
Ouders en kinderen weten ook online de weg naar De Kleine Nicolaas te vinden, zo bleek afgelopen zondag. Het is fijn dat we op deze manier verbonden blijven!
Het verschil in leeftijd tussen de kinderen bleek erg groot te zijn. Daarom worden met ingang van zondag 1 november twee online meetings van De Kleine Nicolaas aangeboden:

– een meeting voor kinderen van 9 – 12 jaar (12.30 – 13. 15 uur) en
– een meeting voor kinderen van 4 t/m 8 jaar (van 14.00 – 14.45 uur).

Komende zondag is het Hoogfeest van Allerheiligen: we denken dan aan de gemeenschap van alle gelovigen over de hele wereld en sinds alle tijden. En we lezen de Bergrede, een heel beroemde toesprak van Jezus, waarin hij de kern van zijn leer uitlegt.

Als je mee wil doen, graag vooraf even aanmelden bij Lucia (06-43890196; inspreken, appen of sms mag ook). Je ontvangt dan een linkje voor toegang, en informatie over de benodigdheden voor het knutselwerkje dat we gaan maken.
Alle kinderen zijn weer van harte welkom!

Herdenking omgekomen Vluchtelingen aan de Europese grenzen – zondag 1 november
De Gemeenschap Sant’ Egidio is een van de organisatoren van de – helaas – tot traditie geworden “Allerzielenherdenking” voor vluchtelingen die het afgelopen jaar aan de Europese grenzen om het leven zijn gekomen en ook deze dagen om het leven komen.
Deze herdenking wordt gehouden in de Mozes- en Aäronkerk aan het Waterlooplein op zondag 1 november, aanvang 15.00 uur. Na de samenkomst daar worden bloemen in de Amstel gestrooid. In de huidige omstandigheden kunnen maar 30 mensen de herdenking in de kerk zelf bijwonen.
Maar de herdenking is ook via livestream te volgen via de Facebookpagina’s van de Protestantse Diaconie Amsterdam en Sant’Egidio Nederland. Dit kan óók als u geen facebookaccount hebt, bezoek dan: https://www.facebook.com/diaconie of https://www.facebook.com/santegidio.nl
Wij roepen u op van deze mogelijkheid gebruik te maken en zo uw medeleven te tonen.
Zie verder: https://rvkamsterdam.nl/2020/10/17/herdenking-omgekomen-vluchtelingen-aan-de-europese-grenzen/

Livestream
Zoals aangekondigd zenden we vanaf 1 november de livestream uit via YouTube. Voor u verandert er niet veel. U gaat nog steeds naar de homepage van onze website (www.nicolaas-parochie.nl), daar ziet u dan niet meer het beeld van het filmpje, maar een knop die u kunt aanklikken en waarmee u wordt doorgeschakeld naar onze YouTube – Nicolaas TV. Vorige week zondag ging er iets mis met de livestream, het beeld stond meermalen op zwart. In reactie op uw vragen: dit lag niet aan uw PC of TV, de fout lag bij ons. Onze excuses daarvoor.

Aanmelden voor de zaterdag- en zondagvieringen
Vanaf ’s zondags kunt u zich aanmelden voor de vieringen van het daarop volgende weekend (de zaterdag 17.00 u en zondagviering 10.30 u). Aanmeldingen verder vooruit zijn niet mogelijk.
Door het beperkte aantal plaatsen per viering zullen we deze zo eerlijk mogelijk over kerkgangers die zich aanmelden, verdelen. Wie niet aan de beurt komt, kan zich een week later opnieuw aanmelden. We houden bij wie er al aan de beurt is geweest. Zodat eenieder, door de weken heen, een keer aan bod kan komen.

U kunt zich nog aanmelden voor de vieringen op Allerzielen, maandag 2 november. Om 12.30 uur of 19.00 uur. Zie de informatie hierover op pagina 2 hierboven.

De doordeweekse vieringen van 12.30 uur kunt u zonder aanmelding bezoeken.

Extra maatregelen Covid-19
Om de gezondheid van de kerkgangers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen vragen wij u dringend bij het betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te gebruiken. U kunt dit afdoen als u op uw plaats zit en weer opzetten als u uw plaats in de kerk verlaat. Als u ter communie gaat hoeft u uw mondkapje niet op te zetten.

Het koffiedrinken na afloop van de viering zal voorlopig achterwege blijven. In de praktijk lukt het niet om voldoende afstand te houden.

De liturgie nodigt soms uit om mee te zingen. U wordt gevraagd dat vooral zachtjes te doen, omdat samenzang tot op heden wordt afgeraden.

Het uitgaan van de kerk zal voortaan door de kerkwachten worden begeleid om te zorgen dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Beginnend bij de achterste banken van het middenschip wordt bezoekers gevraagd de kerk te verlaten. De transepten zijn het laatst aan de beurt. U wordt vriendelijk verzocht de instructies van de kerkwachten op te volgen.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!
Hartelijke groet, pastores en bestuur

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12.30 uur eucharistieviering
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via livestream)
Op maandag 2 november extra viering om 19.00 uur (te volgen via livestream)

Woensdag: aansluitend aan de mis Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(ook te volgen via livestream)

Zaterdag: 17.00 uur: extra eucharistieviering met de liturgie van de zondag.
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag: 10.30 uur: eucharistieviering
(te volgen via livestream)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag 1 november: 20.00 uur: Gregoriaanse Dodenmetten
Op deze zondag géén Gregoriaanse vespers om 17.00 uur

Voorgangers zondag 25 oktober: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet
Voorgangers zondag 1 november: Pater P. van Dael SJ en Diaken R. Polet
Voorgangers maandag 2 november: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.