Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 10 januari 2021

‘Even bijpraten’

Allereerst wensen wij u ook vanaf deze plek een heel goed, gezond en gezegend, kortom een Zalig Nieuwjaar! Laten we hopen dat veel in dit nieuwe jaar weer ten goede zal keren en we ook als Nicolaasgemeenschap elkaar weer kunnen begroeten in de vieringen, in de Kleine Nicolaas, in de cursussen en op al die andere momenten waarop we normaal gewend waren samen te komen. We kijken terug op een aparte, maar mooie kersttijd met als hoogtepunt de televisie-nachtmis en -dagmis. Ondanks een stroomstoring in de middag en avond van 24 december, werd alles op tijd verholpen om de uitzendingen mogelijk te maken. Bijna 1.1 miljoen mensen hebben (een deel van) de vieringen in onze kerk gezien en de overweldigende reacties zijn bijna allemaal positief. Heel veel dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. Uit de reacties blijkt dat we veel mensen in het land toch een mooie kerstbeleving hebben kunnen geven.

Deze zondag vieren we de doop van de Heer en sluiten we de kersttijd af. We maken de sprong van het kleine kind in de kribbe naar de volwassen Jezus, die met zijn doop ook zijn openbare leven begint. Dat ook wij zijn boodschap van vrede, liefde en gerechtigheid ons in dit nieuwe jaar eigen mogen maken en als geloofsgemeenschap verder mogen groeien in verbondenheid en trouw.

Vieringen

Plaatsen reliek H. Nicolaas
De uitgestelde viering van de plaatsing van het reliek van de H. Nicolaas was in eerste instantie gepland op 14 februari aanstaande. Besloten is dat een zondag eerder te doen, namelijk op zondag 7 februari. We vieren dan tevens de wijdingsdag van onze kerk en dat is een prachtige combinatie. Gelukkig is bisschop Jan Hendriks dan ook beschikbaar, hij zal de hoofdcelebrant zijn in deze feestelijke viering.

Aanmelden voor de vieringen
Zoals het er nu naar uitziet, zal voorlopig het aantal mensen dat per viering mag worden toegelaten niet hoger zijn dan 30. Dit betekent dat u zich zult moeten blijven aanmelden voor de viering van 10:30 uur op zondag. U kunt uw aanmelding doen via gcrijns@xs4all.nl
of via tel. 06 28 20 31 48 (telefoon, app, sms). Graag niet eerder dan een week tevoren.

Mocht u na aanmelding onverhoopt niet aan de viering kunnen deelnemen, meldt u dan even af, dan kan de plaats aan iemand op de wachtlijst worden toegekend.

Voor de dagelijkse vieringen van 12:30 uur hoeft u zich niet aan te melden. In de overige openingsuren (12 – 15 uur) kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. U bent en blijft van harte welkom.

Gregoriaanse vespers
De vespervieringen op zondagmiddag 17:00 uur gaan de komende tijd gewoon door, zij het met 4 zangers vanwege de corona-maatregelen. Vandaag wordt de Vespers van de Doop des Heren gezongen onder leiding van Rens Tienstra; op zondag 17 januari de Vespers van de Tweede zondag door het jaar, onder leiding van Laine Tabora.

Rens Tienstra en Laine Tabora 

Nieuwe dirigenten van de Schola Cantorum Amsterdam
Op 13 december jongstleden, op zondag Gaudete en de 61e Dies Natalis van de Schola, zijn twee nieuwe dirigenten aangesteld als opvolgers van Marcel Zijlstra. De Schola is gelukkig in Laine Tabora en Rens Tienstra weer twee zeer ervaren gregoriaanse koorleiders te hebben gevonden. Hun aanstelling is mede mogelijk gemaakt door de steun van het muziekfonds van de Nicolaas. Wij stellen hen graag aan u voor:

Laine Tabora is geboren in Riga, alwaar zij een Bachelors diploma in koordirectie en muziekpedagogie behaalde aan de Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. In Rome behaalde zij in 2017 summa cum laude een Master’s diploma in Gregoriaans aan het Pontificio Istituto di Musica Sacra (PIMS) bij Prof.Dr. Franz Karl Prassl. Zij volgde cursussen in Gregoriaans bij de beste specialisten zoals onder anderen Dr. F.K. Prassl, Dr. J.B. Göschl, H. Rumphorst, F. Rampi, A. Turco, J.C. Asensio en G. Conti. Tegelijkertijd studeerde zij kerkmuziek, theologie en liturgie in Rome, en koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Jaarlijks organiseert zij in Riga een cursus voor liturgische muziek. Laine werkt nu aan een proefschrift over 15e-eeuwse manuscripten uit Riga die nu in Uppsala bewaard worden.
Als zangeres en soliste heeft zij opgetreden met diverse schola’s in vele landen in Europa en de VS. In 2017 richtte zij de Schola Cantorum Vox Jubilantis op.

Rens Tienstra was eerder al zeven jaar cantor bij de Schola. Hij nam vanaf februari 2020 op interim basis het stokje over van Marcel Zijlstra. Rens is componist en dirigent/docent bij de Kathedrale Basiliek en de Koorschool van de Haarlemse St. Bavo. Hij leidt ook diverse andere koren en schola’s. Na studies directie, compositie, kerkmuziek, musicologie en Gregoriaans in Amsterdam, Birmingham en Essen is hij begin 2020 magna cum laude gepromoveerd bij prof. Stefan Klöckner aan de Folkwang Universität, Essen (DE) op “Melodic Variation in Northern Low Countries Chant Manuscripts (1150-1600)”.

Kleine Nicolaas
Kleine Nicolaas Online gaat weer van start op zondag 10 januari
De kerstvakantie zit er weer op, maar in het nieuwe jaar blikken we toch nog even terug naar een verhaal uit de kersttijd: het bezoek van de drie koningen aan de kerststal. En we lezen het verhaal van de doop van Jezus door Johannes, waarmee we in de kerk de kersttijd afsluiten: de kerststal wordt na deze zondag weer opgeborgen tot de volgende advent.

Net als de scholen blijven ook wij voorlopig online.
13:00 – 13:45 uur: 9 – 12-jarigen
14:00 – 14:45 uur: 4 – 8-jarigen.

Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia (06 4389 0196); inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en informatie voor het knutselwerk. We hopen dat jullie er ook dit jaar weer bij zijn!

Overige informatie

Openstelling Nicolaasbasiliek in januari en februari 2021 / kleine wijziging
Omdat het aantal bezoekers overdag gering is en het koud is in de kerk zullen in de bovenstaande 2 maanden de normale openingstijden iets bekort worden.
De kerk zal van maandag t/m zaterdag open zijn van 12:00 – 15:00 uur.

Donaties / QR-code
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een nieuwe QR-code voor uw donaties. Ingeval u een donatie wilt doen, gebruikt u dan deze nieuwe code, de vorige is inmiddels vervallen, met andere woorden: hij werkt niet meer.

We blijven ook in dit nieuwe jaar in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, pastores en bestuur

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag 12:30 uur: eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(te volgen via Nicolaas TV)

Zondag 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag 10 januari, 17:00 uur: Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Rens Tienstra

Zondag 17 januari. 17:00 uur: Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Laine Tabora

Voorgangers zondag 10 januari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet
Voorgangers zondag 17 januari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.