Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 11 oktober 2020

‘Even bijpraten’

Na afgelopen zondag was het erg onrustig in kerkelijk Nederland. De mededeling dat de kerken terug zouden moeten naar maximaal 30 kerkgangers kwam hard aan. En dit terwijl kerken en koren volgens de recente cijfers van het RIVM 0.1% besmettingen kennen.
Het zou vooral met beeldvorming te maken hebben; 600 kerkgangers tegelijk in één ruimte, terwijl andere sectoren binnen de samenleving niet meer dan 30 mensen mogen ontvangen.
Er wordt dan ook gepleit voor ‘maatwerk.’ En dat zou niet alleen voor de kerken moeten gelden, maar ook voor de andere sectoren. Vanuit het overleg dat gisteren heeft plaatsgevonden tussen de kerken en de minister van Justitie is afgesproken dat ook de kerken voorlopig teruggaan naar 30 kerkgangers per viering. Dit geldt nog niet voor dit weekend, wel zullen wij, waar mogelijk, afschalen.
We zullen intern overwegen of we opnieuw op zaterdagmiddag een extra eucharistieviering aanbieden, die geldt als zondagsviering. Dit hangt af van hoe lang de maatregel van 30 blijft bestaan. In de loop van de week is er opnieuw overleg tussen de kerken en de minister over eventuele ontheffingen. Het blijft nog even onzeker allemaal.

Extra maatregelen Covid-19
Helaas zijn we, vanwege overheidswege geldende Covid-19-maatregelen, ook in onze Nicolaas genoodzaakt enkele aanpassingen door te voeren om de gezondheid van de kerkgangers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Zo wordt u dringend verzocht bij het betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te gebruiken. U kunt dit afdoen als u op uw plaats zit en weer opzetten als u uw plaats in de kerk verlaat. Als u ter communie gaat hoeft u uw mondkapje niet op te zetten.
Het koffiedrinken na afloop van de viering zal voorlopig achterwege blijven. In de praktijk lukt het niet om voldoende afstand te houden.
De liturgie nodigt soms uit om mee te zingen. U wordt gevraagd dat vooral zachtjes te doen, omdat samenzang tot op heden wordt afgeraden. Voor meer informatie verwijzen we u ook graag naar de website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

Consort weer terug
Na een welverdiende vakantie zijn de zangers van het Consort weer terug en zullen zij zondag weer zingen. Veel dank aan de zangers die de afgelopen weken op voortreffelijke wijze de gregoriaanse gezangen hebben verzorgd. De koorzang in de Nicolaas is uniek en we hopen dat we daar, ondanks de maatregelen, toch van kunnen blijven genieten.

Eerste Communie en Vormsel 2020
Op zondag 18 oktober zullen zes jongeren het H. Vormsel ontvangen en drie kinderen hun eerste communie doen. Ze zijn goed voorbereid door Caroline en Marion en ze verheugen zich op een feestelijke viering. De kinderen en jongelui hebben lang moeten wachten vanwege corona, want deze sacramenten hadden in het voorjaar al gevierd moeten worden.
Maar volgende week zondag gebeurt het alsnog! We wensen Julia, Glulia, Roberto, Nico, Ferdia, Rosa, Lilliane, Dea en Odile een goede voorbereiding op deze mooie stappen en bidden voor hen en hun families.

Deelname aan de viering van zondag 18 oktober 2020
In tegenstelling tot wat wij u vorige week berichtten, is deelname aan deze viering voorbehouden aan de kinderen die de eerste communie doen en aan de jongeren die het vormsel zullen ontvangen en uiteraard aan hun familieleden.
Gezien de maatregel van de overheid dat er (voorlopig) niet meer dan 30 mensen tot een viering kunnen worden toegelaten, moeten we onze bevestiging aan de overige parochianen en bezoekers intrekken. Dit spijt ons zeer. Betrokkenen ontvangen nog een persoonlijke mededeling hierover. Aanmelden voor deze viering is dan ook niet meer mogelijk. Deze viering is voor eenieder wél via livestream te volgen. Daarvoor gaat u naar de homepage van onze website: www.nicolaas-parochie.nl

Aanmelding voor de overige zondagen in oktober en november
Gezien de onduidelijke situatie over het aantal toe te laten mensen is het de komende week niet mogelijk u aan te melden voor de laatste zondag van oktober en de zondagen in november. Nadere mededelingen hierover ontvangt u in de volgende Nicolaas Nieuwsbrief (18 oktober 2020).

In de doordeweekse vieringen van 12.30 uur is plaats genoeg. Deze vieringen kunt u zonder aanmelding bezoeken.

Nicolaas-livestream stapt over naar YouTube; uw hulp is daarvoor nodig!
Nu de corona-adviezen weer zijn aangescherpt, wordt het belang van onze stream nog eens groter. Op dit moment brengt het streamteam, met nu vier vaste vrijwilligers, viermaal per week een mis in beeld. Elke dinsdag de Engelse mis, op woensdag inclusief de Uitstelling en het Rozenkransgebed en op donderdag en zondag. Einddoel is uiteraard om op álle dagen uit te zenden.

De overstap
Nadat wij zijn begonnen via Facebook, stappen we binnenkort om technische redenen over naar YouTube. Ons nieuwe kanaal daar heet Nicolaas TV. Om YouTube optimaal te kunnen gebruiken hebben we snel minimaal 100 abonnees nodig. Dan pas kunnen we beginnen met uitzenden! De eerste twee zijn er, nu u nog. Daarom deze oproep.
Om Nicolaas TV op YouTube te vinden: klik hier. (Aan de rechterkant ziet u de rode abonneerknop. Als u daarop klikt bent u abonnee. U moet bij YouTube aangemeld zijn om u op ons kanaal te kunnen abonneren.)

De overstap naar YouTube is gepland op zondag 1 november. Onze volgers op Facebook krijgen natuurlijk eveneens bericht en de link naar onze website blijft gewoon intact, met andere woorden: u kunt de stream dus ook gewoon via de website blijven zien!
We hopen op uw komst naar YouTube!

De voorlopige koppeling naar Nicolaas TV is voluit:
www.youtube.com/channel/UC8zQrCgdm7VpiUVY3ijzl6Q/

Oecumene / Webinar ‘Amsterdam in Coronatijd’, een bijdrage vanuit de kerken
Op maandagavond 12 oktober organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een Webinar over Amsterdam in coronatijd. Verschillende sprekers zullen vanuit de spiritualiteit van hun kerkgemeenschap reflecteren op de vraag welk effect corona op de Amsterdamse samenleving heeft. Wat betekende dat voor de kerken? Welke uitdagingen zien zij voor de kerken in Amsterdam na coronatijd?
In het Webinar zullen een aantal kerkleiders daarover spreken of geïnterviewd worden: ds Rosaliene Israël, scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam, mgr. dr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Anba Arseny, bisschop van de Koptisch Orthodoxe kerk en vader Hildo Bos van de Russisch-Orthodoxe Kerk.
Daarnaast zullen een aantal kerkelijk medewerkers aan het woord komen die in de afgelopen maanden betrokken waren bij activiteiten van de kerken in reactie op de coronatijd. Zo zullen Elianne Schulz (diaconaal werker van de Evangelisch-Lutherse Gemeente) en Raffic Osman (voorganger van de Treasures International Ministries, een migrantenkerk in Zuidoost) geïnterviewd worden over hun voedselactie onder migranten(kerken) in Zuidoost. Ook jongerenwerker Ruth Six, die onder meer bij de pioniersplek De Kwekerij actief is, komt aan het woord. Met een aantal mogelijke sprekers zijn we nog in gesprek. Het Webinar wordt door een werkgroep vanuit de Raad van Kerken Amsterdam voorbereid: Peter-Ben Smit (Oud-Katholieke Kerk, hoogleraar aan de VU), Henk Spoelstra (predikant van de Waalse Kerk) en Anna Verbeek (PKA).
Het Webinar wordt via een Zoom-verbinding gehouden. Wie spreekt doet dat vanaf haar of zijn werkplek. Wie dat wil, kan het Webinar volgen en ook tijdens de meeting reageren.
Het Webinar begint 12 oktober om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 22.00 uur. Inloggen kan vanaf 19.15 uur.

Wilt u het Webinar volgen, meldt u dan aan via
raadvankerkenamsterdam@gmail.com
U krijgt dan tijdig de inlogcode voor Zoom toegestuurd.
Voor nadere informatie: raadvankerkenamsterdam@gmail.com
Zie ook www.rvkamsterdam.nl

We houden het hoofd koel en het hart warm en zijn in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, pastores en bestuur

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12.30 uur eucharistieviering
(op dinsdag, woensdag en donderdag ook te volgen via livestream)

Woensdag: aansluitend aan de mis Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(ook te volgen via livestream)

Zondag: 10.30 uur: eucharistieviering
(ook te volgen via livestream)
(vooraf reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag 17.00 uur: Gregoriaanse Vespers

Voorgangers zondag 11 oktober: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet
Voorgangers zondag 18 oktober: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.