Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 20 september 2020

‘Even bijpraten’

Een feestelijke week voor onze organist Jos Maters. Hij is afgelopen vrijdag met zijn Dineke kerkelijk in het huwelijk getreden. Eerder deze week, op woensdag, vond het burgerlijk huwelijk plaats. Het was tevens de verjaardag van Jos. Wij feliciteren het bruidspaar van harte en wensen hen alle zegen, voorspoed en geluk voor hun verdere leven samen.

De redactie van ons parochieblad De Pelikaan is druk doende het herfstnummer klaar te maken dat u hopelijk komende week zult ontvangen. Diana Janssen, die lang de opmaak van het blad heeft verzorgd, heeft aangegeven dat stokje graag te willen overdragen. Inmiddels is Liduine Reuser bereid gevonden om dit van Diana over te nemen en daar zijn we blij mee.
Vanaf deze plaats veel dank aan Diana voor al haar inzet en betrokkenheid bij het parochieblad. Ook een woord van dank aan Laura Faber die jarenlang het blad heeft voorzien van een passende voorkant. Iedere keer werd de voorpagina met zorg uitgekozen, gericht op het thema van het blad. We wensen Diana en Laura alle goeds bij hun andere werkzaamheden voor onze parochie.

Doopsel
Op zaterdagochtend 19 september is, in een besloten viering, door pastoor Fennis de kleine Alexandra Maria gedoopt. De doop vond plaats in aanwezigheid van haar ouders en het zusje en broertje van Alexandra, familieleden en vrienden. We wensen Alexandra en haar ouders zegen over hun leven als gezin in verbondenheid met Christus.

Koepelkathedraal
Op zaterdag 19 september bezochten een aantal pas gedoopten van het afgelopen jaar o.l.v. diaken Rob Polet de Kathedrale Basiliek van St. Bavo, ook wel Koepelkathedraal genoemd. Dit in het kader van elkaar informeel ontmoeten en iets leren over ons bisdom. Zij hebben de tocht langs de ‘wezens’ gelopen en zijn uitgebreid rondgeleid in de kathedraal zelf. Pastoor Fennis, die er jarenlang heeft gewerkt, heeft er het een en ander aan toegevoegd! De rondleiding werd besloten met een drankje in de zonnige tuin van de kathedraal. Voor meer informatie over de tocht langs de ‘wezens’ en rondleidingen in de kathedraal: www.koepelkathedraalhaarlem.nl

Een bericht voor de kinderen / de Kleine Nicolaas
Beste kinderen,
Het schooljaar is alweer een maand in volle gang. Ik weet dat veel kinderen met plezier naar school gaan na zo lang thuis te hebben gezeten. Wij, team Kleine Nicolaas, zijn heel erg benieuwd hoe je de afgelopen periode hebt ervaren en hoe het nu gaat. We hebben al enkele kinderen gesproken. Maar helaas nog niet iedereen. Het zou echt heel fijn zijn alle kinderen weer te kunnen zien op zondag bij de Kleine Nicolaas. We mogen nu meer dan 6 kinderen ontvangen. Dat is goed nieuws!
Je ouders moeten bij het reserveren van een plekje voor jou in de kerk alleen even doorgeven dat je komt plus je leeftijd. Vervolgens halen wij je op en nemen je mee naar ons lokaal. Aanmelden kan via de mail aan Gemma Crijns: gcrijns@xs4all.nl
Tot ziens. Lieve groet, namens team Kleine Nicolaas, Lucia Westerlink, coördinator Kleine Nicolaas. Tel. 06 43 89 01 96

24 september: Franciscus v. Assisi en Thomas v. Aquino in de opera, lezing door Rob Polet
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij een lezing door onze diaken Rob Polet in ‘Het Plein van Siena’. In 1983 ging een bijzondere opera in première: Saint François d’Assise van de Franse componist Olivier Messiaen. In zijn opera laat de componist de levensweg van Franciscus zien als een groei in leven met Gods genade. De componist had een voorliefde voor de theologie van de grote theoloog en Dominicaan Thomas van Aquino. Diens theologie ligt mede ten grondslag aan de opera. Rob Polet studeerde af in de theologie met een masterscriptie over de opera en onderzocht de verbanden tussen de genadetheologie van Thomas en het leven van Franciscus zoals dit in de opera wordt verklankt en verbeeld.
Wat hebben beroemde verhalen over Franciscus als de kus aan de melaatse en de preek tot de vogels met genade te maken? Op deze avond zult u kennis maken met het begrip van ‘genade’ bij Thomas van Aquino, en met de opera van Messiaen. Er zal duidelijk worden dat genade als een kracht die een mens naar God toe beweegt, de rode draad vormt voor de geestelijke ontwikkeling van Franciscus in de opera. Natuurlijk gaan we ook kijken en luisteren naar enkele fragmenten uit de opera.
Plaats: Plein van Siena, Rijnstraat 109 Amsterdam
Tijd: 19:30 Kosten: € 9,-
Reserveren is verplicht: info@pleinvansiena.nl of 06 40 20 35 77
Zie ook: www.pleinvansiena.nl Plein van Siena houdt zich strikt aan de maatregelen van het RIVM waaronder de anderhalve meter maatregel.

Aanmelding voor de vieringen
Voor de vieringen van 12.30 uur op doordeweekse dagen hoeft u zich niet aan te melden.
U kunt deze gewoon bezoeken. Wel vragen de kerkwachten u uw naam en tel. nummer of e-mailadres te noteren zodra u de kerk betreedt. Dit is een overheidsvoorschrift vanwege Corona.

Voor de viering van 10.30 uur op zondag moet u zich wél aanmelden vanwege het maximaal toegestane aantal bezoekers van 100. De toeloop is inmiddels gegroeid, dus meld u tijdig aan. Als het aantal van 100 aanmeldingen is bereikt zullen we u vragen een volgende zondag te kiezen.
U kunt zich melden via: gcrijns@xs4all.nl of tel. 06 28 20 31 48.

Op zondag 18 oktober vindt de Eerste Communie plaats en wordt het Vormsel toegediend. De kinderen en jongeren (10) zullen op die feestelijke dag ouders en familieleden willen meebrengen. Het aantal beschikbare plaatsen voor vrije aanmelding zal die dag beperkter zijn.

Nicolaas TV / Livestream van de vieringen
Zoals u weet wordt al enige tijd de zondagviering van 10.30 uur middels livestream uitgezonden via de website van de Nicolaasparochie (www.nicolaasparochie.nl).
We doen dit ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Inmiddels wordt ook de 12.30 uur-viering op woensdag en donderdag uitgezonden. En op woensdag aansluitend de Uitstelling en het Rozenkransgebed.

Tijdens deze uitzending staan er buiten op het bordes, binnen voor het raam van een van de deuren en op de communiebank posters waarop wordt uitgelegd dat, als u niet in beeld wilt komen, u plaats kunt nemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk (bij het winkeltje).

Doneren
We zijn erg blij met de donaties die ons steeds weer bereiken. De wekelijkse collectes vinden plaats aansluitend aan de viering. De collectanten staan dan achter in de kerk klaar met de bekende collectebus.
Op de homepage van de website (www.nicolaas-parochie.nl) staat inmiddels een goed zichtbare donatieknop.
Hieronder vindt u ook een QR-code om het doneren makkelijk te maken. Ook kunt u doneren via het rekeningnummer van onze parochie: NL 78 INGB 0002108366 t.n.v. RK Parochie H. Nicolaas.

We blijven in gedachten en gebed met elkaar verbonden.

Hartelijke groet, Pastores en bestuur

QR-code (voor donaties)

Reacties zijn gesloten.