Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 14 februari 2021

‘Even bijpraten’

Dit weekend zou in het teken moeten staan van Carnaval en schaatskoorts. Nu is het eerste niet onmiddellijk iets wat in Amsterdam groots wordt gevierd, maar de beelden uit het zuiden des lands zijn altijd vrolijk. En het prachtige winterweer zou juist weer in het noorden des lands voor vrolijkheid moeten zorgen. Helaas, we blijven beproefd worden door beperkingen en dat is voor velen opnieuw een teleurstelling. En voor ons christenen is die beproeving dit jaar wel extra zwaar, omdat de veertigdagentijd begint, wat normaal al een tijd van innerlijke beperking is, van vasten en inkeer. Toch is de veertigdagentijd geen periode om te somberen. We zullen dat in het evangelie van aanstaande woensdag ook horen. ‘Zet geen somber gezicht op en laat niet merken dat je vast.’ Daarmee wordt aangegeven dat het vooral om een innerlijke voorbereiding gaat, met het uitzicht op een nieuwe lente, een nieuw leven, een nieuw begin in geloof, hoop en liefde. Het uiteindelijke paasfeest zal daarmee een scharniermoment zijn van de dood naar het leven. Het valt niet mee in deze moeilijke tijd te hopen op betere tijden, omdat een perspectief nog niet echt in zicht is. Maar als kinderen van het licht, worden we ook in deze tijd opgeroepen de hoop levend te houden en elkaar te steunen en bemoedigen in lotsverbondenheid en trouw. Laten we elkaar in deze zin een gezegende veertigdagentijd toewensen.

Vieringen
Aswoensdag
Op deze bijzondere dag zal er om 12.30 uur een gezongen eucharistieviering zijn waarin de as wordt gezegend en opgelegd. Vanwege de maatregelen zal de as op het hoofd worden gestrooid en is het dragen van een mondkapje voor zowel celebrant als ontvanger verplicht. De viering is uiteraard ook via Nicolaas TV te volgen. Aanmelden voor deze viering is helaas wel nodig (gcrijns@xs4all.nl). Vanwege deze viering komt de Uitstelling en het Rozenkransgebed te vervallen.

Gregoriaanse vespers zondag 17:00 uur
Deze zondag wordt de vespers van de Zesde zondag door het jaar gezongen o.l.v. Rens Tienstra. Vanwege coronarestricties met 4 zangers.

Kinderen
Kleine Nicolaas Online zondag 14 februari.
Kom samen met ons online voor weer een gezellige Kleine Nicolaas. Het volgende komt voorbij: Vraag Jezus om hulp en vertrouw erop dat Hij je zal helpen.
En natuurlijk Aswoensdag de eerste dag van de veertigdagentijd. Wat betekent dat Aswoensdag en veertigdagentijd? Hoe ga jij je veertigdagentijd beleven?
Wij blijven voorlopig online.
13.00 – 13.45: 9 – 12-jarigen
14.00 – 14.45: 4 – 8-jarigen.
Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia (06 4389 0196); inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en verdere info.

(Her)start doorlopende kindercatechese en eerste communiegroep online
Op zondag 7 maart, na de voorjaarsvakantie, gaan we weer van start met kindercatechese voor kinderen van 7-9 jaar. Met inachtneming van de huidige Corona-regels, komen we eens per twee weken online bijeen, van 17.30 – 18.30 uur.
Tijdens de bijeenkomsten lezen we verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, en leren we de belangrijkste gebeden en gebruiken uit de Rooms-Katholieke Kerk. We maken gebruik van de methode “Het licht op ons pad”.
De kindercatechese wordt doorlopend aangeboden. Ook de kinderen die zich willen voorbereiden op het ontvangen van de eerste communie lopen mee met het programma van de kindercatechese; zij krijgen afzonderlijk nog enkele aanvullende lessen.
Wil je meedoen? Dan graag vooraf even aanmelden bij Caroline Kemps (carolinekmps3@gmail.com). Je ontvangt dan een linkje waarmee je kunt inbellen, en je krijgt vóór elke online-bijeenkomst alvast informatie over wat er aan de orde komt. Start: zondag 7 maart; 1 x per twee weken, zondagmiddag 17.30 – 18.30 uur

Overige informatie
Samen lezen van het evangelie van de zondag in de veertigdagentijd
Iedere week leest een ieder voor zich de lezingen van de komende zondag. Je krijgt daar vragen bij om over de teksten na te denken, de zg. Lectio Divina-methode. Bijbelkennis is niet nodig, wel de bereidheid om zelf een eigen inbreng te hebben. Wat je door middel van de vragen uit de teksten hebt gehaald, kun je delen via een speciale website. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Antoinette: antoinettevangurp@gmail.com

Bijbelcursus Psalmen
Zowel op Twitter als in zijn apostolische brief over de invoering van ‘de zondag van het woord van God’ spoort Paus Franciscus ons aan tot het lezen van de Heilige Schrift. Als wij deze aansporing ter harte nemen, zou het lezen en bestuderen van de Psalmen een goed begin zijn. We bidden of zingen ze immers met regelmaat?
De Psalmen zijn de meest eerlijke gebeden. Niets is eruit weggepoetst. Zonder van hun hart een moordkuil te maken, spreken dichters in de Psalmen zowel hun hoogste geluk als hun diepste verdriet uit. We lezen in de Psalmen ook dat mensen niet alleen gehoor vinden bij God, maar er zelf andere mensen van worden en groeien in hun geloof. Niet op stel en sprong, maar door het lezen, bidden en zingen van de Psalmen komen deze mensen vaak tot een beproefd en gerijpt geloofsinzicht.
De paus zegt: “De Bijbel is het boek van het volk van God dat in zijn luisteren van versnippering en verdeeldheid overgaat in eenheid. Het Woord van God verenigt gelovigen en maakt hen één volk.”
Waarom zouden we nu tijdens de pandemie, nu het zo moeilijk is fysiek samen te komen, niet proberen ons via de smartphone, laptop of PC in de Psalmen te verdiepen?
Voor verder inlichtingen: Ben de Bock: b.a.debock@amsterdamumc.nl
Data en tijden: woensdag 3, 17, 31 maart, 14, 28 april. Tijd: 20.30 – 21.30 uur
Als u wilt deelnemen kunt u zich aanmelden bij Gemma Crijns (gcrijns@xs4all.nl)
of telefonisch 06 28 20 31 48 (bel, app, sms). U krijgt dan instructies hoe u per ZOOM digitaal mee kunt doen.

Terugblik reünie Bedevaart Parijs
Op vrijdag 12 februari was het precies een jaar geleden dat we vanuit onze parochie met bijna 30 personen een bedevaart maakten naar Parijs. Het was een heel mooie reis en voor veel deelnemers des te meer bijzonder omdat het de laatste reis was die zij maakten. Bij een reis, waarin mensen zo verbonden met elkaar raken, hoort natuurlijk een reünie en die stond gepland voor maart vorig jaar, maar vanwege de welbekende pandemie kon die niet doorgaan.
Dus werd uiteindelijk een ‘digitale’ reünie georganiseerd. Afgelopen vrijdag kwamen we samen in beeld via onze computers uit binnen- en buitenland, sommigen met een glaasje wijn erbij. Helaas was het niet voor iedereen mogelijk, om technische of persoonlijke redenen, om deel te nemen, maar met ruim de helft van onze groep haalden we herinneringen op en deelden we onze favoriete foto. Hieruit bleek hoezeer de reis een samenspel was van ontmoeting, geschiedenissen, devotie, gebed en gezelligheid. Het was of we er weer even waren. Het was mooi om de onderlinge verbondenheid wederom te mogen ervaren!

Reizen in de toekomst
Tot slot van de reünie presenteerde diaken Rob enkele reisplannen voor de toekomst, waarover ook u over hopelijk niet al te lange tijd meer kunt lezen. In ieder geval werkt hij aan een bedevaart langs hoogtepunten van romaanse en gotische kerken en abdijen in Frankrijk, en een inspiratiereis door Frankrijk waarin ook een verblijf op een biologische melkveehouderij is inbegrepen. Een reis waarin geloof, natuur en cultuur met elkaar zullen zingen. En in de verdere toekomst zouden we ook naar Lourdes willen.
Die reizen zullen helaas niet meer in samenwerking met de VNB worden georganiseerd want die reisorganisatie heeft de coronacrisis helaas niet overleefd. Onze reis naar Parijs bleek de laatste reis die zij georganiseerd hebben, na een geschiedenis als bedevaartorganisatie van bijna 140 jaar. Gelukkig voor ons is er nog een andere katholieke reisorganisatie: Het Huis voor de Pelgrim. Onze contacten bij de VNB hebben gevraagd om met deze organisatie verder te gaan en dat willen we inderdaad gaan doen.

Openstelling Nicolaasbasiliek in februari 2021
Omdat het aantal bezoekers overdag gering is en het koud is in de kerk zullen ook in de maand februari de normale openingstijden iets bekort worden.
De kerk zal van maandag t/m zaterdag open zijn van 12.00 – 15.00 uur.
De dagelijkse vieringen van 12.30 uur gaan gewoon door; hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. Uiteraard bent en blijft u van harte welkom.
We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden! Hartelijke groet, pastores en bestuur.

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering
(reservering niet nodig, behalve op Aswoensdag)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(alleen niet op Aswoensdag!)
(te volgen via Nicolaas TV).

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering
(te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48).

Voorgangers zondag 14 februari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet
Voorgangers zondag 21 februari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Liturgische muziek

Zondag 14 februari:
Mass for Five Voices Byrd
Aspice Domine Byrd
O sacrum convivium Arcadelt
Orgelwerk: Fantasia in g BWV 542 J.S. Bach

Aswoensdag 17 februari:
Missa Emendemus in Melius Palestrina Miserere mei Deus Byrd
Emendemus in melius Byrd

Zondag 14 februari: 17:00u: Vespers Zesde zondag door het jaar o.l.v. Rens Tienstra

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass

Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.