Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 15 november 2020

‘Even bijpraten’

De laatste twee weken van het kerkelijk jaar dienen zich aan. Ondanks alles wat er om ons heen gebeurt, blijft het ritme van het kerkelijk jaar een constante factor en dat is wellicht een houvast in deze onzekere tijd. Veel lijkt nog steeds niet mogelijk, maar er is ook verrassend veel creativiteit om in andere vormen feestelijke momenten toch door te laten gaan. Bijvoorbeeld de intocht van Sint Nicolaas in het fictieve dorpje Zwalk. Helaas zonder publiek, maar wel met mooie beelden en voor de kinderen de zekerheid dat het feest op 5 december toch door kan gaan. Komende week zullen de kerken opnieuw overleggen met minister Grapperhaus over de komende kerstperiode. Ook dat zal dit jaar allemaal anders gaan, maar nu eerst de naderende advent, een periode van bezinning en uitkijken naar. Immers het kind van Bethlehem wordt allereerst opnieuw in ons eigen hart geboren en wij mogen Hem met open armen ontvangen. Laten we uitzien naar die bijzondere tijd die komen gaat en die ons mag sterken en bemoedigen!

Huwelijk
Zaterdag hebben Roua en George elkaar in onze basiliek hun jawoord gegeven.
De kerkgangers in de mis van 12.30 uur waren er allen getuigen van. Wij wensen Roua en George veel geluk, voorspoed en zegen!

Zondag 6 december H. Nicolaas: bijzondere viering met plaatsing reliek
Op zondag 6 december vieren we, zoals ieder jaar, de feestdag van de Heilige Nicolaas, patroon van de parochie en van de stad. Dit jaar zal het een bijzondere viering worden. Op initiatief van parochiaan Christel Grimbergen zal er een reliek worden geplaatst van de Heilige Nicolaas. Deze zal een plek krijgen onder het icoon van de heilige dat al sinds jaren onze kerk siert. De viering van 10.30 uur zal worden voorgegaan door onze bisschop, Mgr. J. Hendriks, en ook via Nicolaas TV te volgen zijn. Die dag openen we het ‘Nicolaasjaar’. Het komend jaar willen we de Heilige Nicolaas als stadspatroon en mens van barmhartigheid breder onder de aandacht brengen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap.

Veiligheid
Terecht worden door kerkgangers en vrijwilligers vragen gesteld over de veiligheid van onze kerken in de binnenstad. Dit in het licht van de aanslagen die gepleegd zijn in Nice en Wenen. Onze kerk is ook beeldbepalend en centraal gelegen. Er is een goed en intensief contact met de politie, die ook heel regelmatig even langs rijden en de kerk ook op afstand in de gaten houden. En al langer sluiten wij de deuren van de kerk als de vieringen begonnen zijn. We blijven alert op mogelijke signalen en hopen dat iedereen zich toch veilig genoeg voelt om de kerk te bezoeken voor vieringen of persoonlijk gebed.

Groet door de pastores
Het is inmiddels een goede gewoonte dat de pastores na afloop van de zondagsviering de kerkgangers achter in de kerk groeten en hen een fijne zondag wensen. Gelet op de corona-maatregelen zullen we dit tijdelijk moeten stoppen. Opnieuw blijkt afstand houden niet altijd mogelijk en de bedoeling is ook dat de kerkgangers vrij snel de kerk verlaten en binnen niet alsnog in groepjes blijven praten. Vaak is de plek achterin ook een moment waarop nog even iets aan de pastores gevraagd kan worden. Als u een vraag hebt, die u niet telefonisch of via mail kunt stellen, blijft u dan even achterin wachten, de pastores komen zo snel mogelijk naar u toe.

Brief Actie Kerkbalans 2020
Een aantal parochianen heeft het bestuur laten weten dat zij de toon in de brief, die gestuurd is vanwege de Actie Kerkbalans, wat ongelukkig vinden. Fijn dat parochianen reageren, want dat houdt pastores en bestuur alert! Het is altijd de kunst om de balans te vinden in het delen van de zorgen en dat vervolgens te verwoorden. Terecht is daarom opgemerkt dat de slogan ‘We hebben u nodig!’ beter had kunnen zijn ‘We hebben elkaar nodig!’ Want dat laatste staat als een paal boven water. Ook het noemen van concrete bedragen kan soms tot verwarring leiden, terwijl er ook parochianen zijn die graag concreet op de hoogte willen worden gebracht wat de mogelijke tekorten zijn. Het is daarom goed u te laten weten dat de parochie zeker niet failliet is en dat ook nog niet zo snel zal zijn. Wel missen we veel inkomsten waardoor o.a. personele lasten zwaar op de uitgaven drukken en we ook voor de andere parochiële uitgaven goed moeten kijken wat er wel en niet mogelijk is. En laat vooral helder zijn dat we zeer dankbaar zijn voor iedere euro die wij mogen ontvangen. We hopen daarom van harte dat velen de Actie Kerkbalans willen ondersteunen. Van onze kant een oprecht excuus als u zich gestoord hebt aan de toon in de brief. Dat was uiteraard niet de bedoeling en een goede les om daar in de toekomst nauwkeuriger op toe te zien.

Kleine Nicolaas
Het bleek een goed idee om onze groep te splitsen in twee leeftijdsgroepen. Zo konden we makkelijker de lesstof aanpassen aan het niveau van de kinderen die we op het scherm voor ons hadden. Naast de nadelen, die het digitaal lesgeven heeft, zijn er ook voordelen: drie kinderen die de afgelopen jaren verhuisd zijn naar plaatsen buiten Amsterdam, hebben zich weer bij de Kleine Nicolaas aangesloten.
Met de oudste groep hebben we op 1 november de Bergrede uit het Mattheüs-evangelie gelezen. In de Bijbel staan heel wat woorden, die in onze tijd niet of nauwelijks gebruikt worden. Zo vroeg het woord ‘barmhartigheid’ enige uitleg. Vanuit het evangelie was het niet moeilijk een bruggetje te slaan naar Allerheiligen. Bij het bespreken van Allerzielen noemden de kinderen namen van mensen die zij gekend hebben en die overleden waren. Voor hen hebben we gebeden. Lucia had de kinderen een werkstuk met in te kleuren kaarsjes gestuurd, waarmee ze -met een jampotje- een kandelaar konden maken om op Allerzielen een kaarsje aan te steken. Ook de jongsten gingen met de kleurplaat met kaarsjes aan de slag. Ook met hen konden we bidden voor overledenen, die zij gekend hebben en zelfs voor twee geliefde overleden poezen!

Als er nog kinderen zijn, die zich bij één van de twee groepen willen aansluiten: van harte welkom! Meld je even aan bij Lucia (06 43 89 01 96). Inspreken, appen of sms. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en informatie voor een knutselwerk. Komende zondag vinden de volgende bijeenkomsten plaats: van 12.30-13.15 uur voor de 9-12 jarigen en van 14.00-14.45 uur voor de 4-8 jarigen.

Nicolaas TV
De overstap van Facebook naar YouTube is goed verlopen. U kunt de livestream nog steeds bereiken via de website van de Nicolaasparochie (www.nicolaas-parochie.nl). Al op de eerste pagina (homepage) ziet u de knop naar de livestream plus informatie over de eerstvolgende viering die gestreamd wordt. Door het aanklikken van de knop wordt u naar de YouTube-pagina gebracht waar de livestream te zien is. U ziet dan de kopjes ‘Geplande livestreams’ en ‘Eerdere livestreams’. U klikt op de foto van de stream die u wilt zien, dan gaat de stream lopen.
Ook als u terug wilt kijken naar een vorige viering vindt u die op dezelfde wijze: knop op de website aanklikken en zodra de YouTube-pagina zichtbaar is, zoekt u de viering die u wilt terugzien; ook dan klikt u de foto aan en gaat de stream lopen.

Abonneren
Op dit moment hebben we 197 abonnees. We willen graag naar 1000 abonnees. Met dat aantal biedt YouTube meerdere faciliteiten en is ook het bereik groter. U kunt ons daarbij helpen: als u nog geen abonnee bent, klik dan op de rode knop op de YouTube-pagina, dan bent u onmiddellijk abonnee, dit is kosteloos. Vraag ook uw huisgenoten, vrienden en kennissen om dit te doen. Met andere woorden: zegt het voort, op naar de 1000!

Aanmelden voor de zondagvieringen
Vanaf ’s zondags kunt u zich aanmelden voor de viering van de daarop volgende zondag, 10.30 uur via gcrijns@xs4all.nl. Aanmeldingen verder vooruit zijn niet mogelijk.
Wie niet aan de beurt komt, kan zich een week later opnieuw aanmelden. We houden bij wie er al aan de beurt is geweest. Zodat eenieder, door de weken heen, een keer aan bod kan komen. De doordeweekse vieringen van 12.30 uur kunt u zonder aanmelding bezoeken.

Extra maatregelen Covid-19
Om de gezondheid van de kerkgangers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen vragen wij u dringend bij het betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te gebruiken. U kunt dit afdoen als u op uw plaats zit en weer opzetten als u uw plaats in de kerk verlaat. Als u ter communie gaat hoeft u uw mondkapje niet op te zetten.

Er staan achter in de kerk nieuwe desinfectiezuilen die een beetje meer in de stijl van het meubilair van de kerk zijn. Daarbij is het wat rommelig gebruik van losse flesjes voorbij en is het geheel nog wat hygiënischer. U bent van harte uitgenodigd bij het betreden van de kerk van de zuilen gebruik te maken.
Het koffiedrinken na afloop van de viering zal voorlopig achterwege blijven. In de praktijk lukt het niet om voldoende afstand te houden.
De liturgie nodigt soms uit om mee te zingen. U wordt gevraagd dat vooral zachtjes te doen, omdat samenzang tot op heden wordt afgeraden.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!
Hartelijke groet, pastores en bestuur

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12.30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV)

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(te volgen via Nicolaas TV)

Zondag: 10.30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag 22 november: Schola Cantorum Amsterdam
17.00 uur: Vespers van Christus Koning

Voorgangers zondag 15 november: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet
Voorganger 22 november: Pastoor E. Fennis

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.