Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 16 mei 2021

‘Even bijpraten’  

We hebben de Hemelvaart van de Heer gevierd en de zondag tussen dit feest en Pinksteren wordt ook wel ‘wezenzondag’ genoemd. We zijn een beetje verweesd nu Jezus teruggekeerd is naar de Vader en wij nog wachten op de komst van de H. Geest. Maar dat Hij komt is een belofte die Jezus ons zelf gedaan heeft en waar we naar mogen uitzien. De H. Geest die ons begeesterd en inspireert om in de voetstappen van Jezus te treden en de Blijde Boodschap te blijven uitdragen in de wereld van vandaag. Vanaf Hemelvaart is het gebruikelijk de Pinksternoveen te starten en iedere dag te bidden om de komst van de H. Geest. U wordt uitgenodigd om dat ook te doen. De tekst van het gebed luidt:

Kom Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,
ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden,
en Gij zult het aanschijn van de wereld vernieuwen. Amen.

Mgr. J Stam 60 jaar priester
Op 27 mei aanstaande is het zestig jaar geleden dat pastor Joop Stam tot priester is gewijd in de Haarlemse Kathedraal. Als oud-deken van Amsterdam, maar vooral als oud-pastoor van onze parochie willen wij dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 13 juni aanstaande zal pastor Stam voorgaan in onze Nicolaasbasiliek en ook de verkondiging verzorgen.
We hopen dat de maatregelen dan zodanig zijn versoepeld dat we buiten op ons mooie nieuwe kerkplein koffie met de jubilaris kunnen drinken.

Vieringen

Vieringen met Pinksteren
Eerste pinksterdag: zondag 23 mei, 10:30 u
Tweede pinksterdag: maandag 24 mei, 12:30 uur (reserveren niet nodig)
Voor de vieringen van Eerste pinksterdag dient u te reserveren (gcrijns@xs4all.nl; tel. 06 28 20 31 48 tel, sms, app).

Verruiming aantal kerkgangers
In overleg met de minister hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er een kleine verruiming mag plaatsvinden in het aantal kerkgangers op zondag. Men gaat daarbij uit van 10% van het aantal zitplaatsen op 1,5 meter afstand. In onze Nicolaasbasiliek betekent dit dat we op zondag 50 mensen welkom mogen heten. Het is de eerste stap op de routekaart die, als alles goed gaat, meer verruimingen zal toestaan. Het blijft belangrijk afstand te houden en de andere geldende maatregelen in acht te nemen.

Evensong hervat
Op zaterdag 22 mei aanstaande zal ook de Evensong in onze Basiliek hervat worden. Na ruim een jaar deze prachtige viering te hebben moeten missen, staan de koorzangers te trappelen om weer te zingen. Het zal voorlopig nog in een klein verband zijn, maar de mooie Engelse psalmen en hymnen horen zal al een feest zijn. De vieringen op zaterdag beginnen telkens om 17:00 uur. Vooralsnog hoeft u zich daar niet voor in te schrijven.

Gregoriaanse vespers
Zondag 16 mei 17:00u: Vespers zevende zondag van Pasen, o.l.v. Laine Tabora

Kinderen

Kleine Nicolaas zondag 16 mei.
Aanvang 10:40. Je bent welkom in de Nicolaaszaal van de Basiliek of online via de Zoom link.

Joh. 17, 11b -19
Jezus bidt voor ons dat wij één blijven in de liefde.

We bidden samen de rozenkrans. Als je je uiterlijk aanstaande donderdag vóór 12:00 uur opgeeft ontvang je een rozenkrans om samen met ons mee te bidden.

Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas op 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms). Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Zoom) en verdere info.

Caritas

Solidariteitsactie Curaçao
Het eiland Curaçao heeft het op dit moment erg zwaar te verduren als gevolg van de coronacrisis. Ruim 60% van de bevolking zit nu zonder werk, waardoor er een buitengewone armoe, gebrek en voedseltekort is ontstaan op het eiland. Sinds augustus afgelopen jaar is Stichting Mindset bezig met het helpen van de mensen in nood op Curaçao door het verdelen van voedselpakketten, kleding, schoeisel maar ook door het geven van de juiste mindset-begeleiding zodat deze mensen mentaal sterk blijven om straks weer op eigen benen te kunnen staan.

U kunt helpen door een gift over te maken op NL42 SNSB 077 308 1836 ten name van Stichting Mindset.
Vermeld bij het overmaken dat het gaat om het project ‘Hulp aan Curaçao’. U kunt daarnaast een e-mail met uw gegevens sturen naar donateurs@hulpaancuracao.nl om op de hoogte gehouden te worden van de gezinnen die langdurig worden ondersteund. Meer informatie vind u op: www.hulpaancuracao.nl

Overige informatie

Nieuw adres, telefoonnummer, e-mail
Het is belangrijk dat wij u kunnen bereiken. Daarvoor is het nodig dat onze parochie- administratie correct en up-to-date is. Zoudt u zo goed willen zijn ons op de hoogte te stellen als u verhuist en/of als uw telefoonnummer en/of e-mailadres wijzigt?

Wijzigingen kunt u ons toesturen:
per post: Basiliek H. Nicolaas, secretariaat, Prins Hendrikkade 73, 1012 AD Amsterdam
per e-mail: info@nicolaas-parochie.nl

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)
in mei 2021 Van dinsdag t//m vrijdag: 11:00 – 16:00 uur.

Op maandag en zaterdag: 12:00 – 15:00 uur.

Let wel: géén Open Basiliek op eerste en tweede pinksterdag 23 en 24 mei.

Fietsen stallen
Het is al enige tijd niet eenvoudig uw fiets te stallen als u de kerk wilt bezoeken. Niettemin is het niet toegestaan uw fiets binnen het hek te parkeren of aan de buitenzijde aan het kerkhek vast te maken. Inmiddels kunt u uw fiets weer kwijt tegenover de kerk in de door de gemeente geplaatste tijdelijke fietsrekken. Ook kunt u uw fiets parkeren in de ondergrondse fietsenstalling op het Beursplein. Dit is de eerste 24 uur gratis.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, pastores en bestuur.

QR-code (voor donaties)  

 

Overzicht Vieringen  

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reserveren niet nodig), op

woensdag, donderdag en zaterdag te volgen via Nicolaas TV

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (ook te volgen via Nicolaas TV).

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV) (in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorgangers zondag 16 mei: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet Voorgangers zondag 23 mei: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet

Liturgische muziek

Zondag 16 mei

Missa in honorem Sancti Dominici Rubbra Ubi Caritas Ola Gjeilo
Tantum ergo Vierne
Orgelwerk: Gaudeamus Sidney Campbell

Vespers

Zondag 16 mei 17:00 u: Vespers zevende zondag van Pasen, o.l.v. Laine Tabora Zaterdag 22 mei 20:00 u: Metten van Pinksteren, o.l.v. Rens Tienstra
Zondag 23 mei 17:00 u: Pinkstervespers, o.l.v. Rens Tienstra

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet. De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here. The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.