Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 17 januari 2021

‘Even bijpraten’

Opvallend nieuws vanuit het Vaticaan afgelopen maandag. Paus Franciscus liet meedelen dat de aanstelling tot Lector en Acoliet nu ook voor vrouwen is opengesteld. Deze ‘aanstellingen’ behoorden vóór het Tweede Vaticaans Concilie tot de ‘lagere wijdingen’ op weg naar het priesterschap. Het zijn na het Concilie aanstellingen geworden, die zeker nog onderdeel uitmaken van de weg naar het diaconaat en priesterschap, maar ook open werden gesteld voor mannen die niet gewijd worden. In de praktijk is het al jaren gebruikelijk dat vrouwen als lector fungeren en assisteren aan het altaar. En onder Paus Benedictus XVI was er al sprake van dit te formaliseren. Dit is nu officieel door de huidige Paus gebeurd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van onze bisschop (www.arsacal.nl) die over dit onderwerp een goed artikel heeft geplaatst.

Vieringen

Plaatsen reliek H. Nicolaas op 7 februari aanstaande
De uitgestelde viering voor de plaatsing van het reliek van de H. Nicolaas was in eerste instantie gepland op 14 februari a.s. Besloten is dat een zondag eerder te doen, namelijk op zondag 7 februari. We vieren dan tevens de wijdingsdag van onze kerk en dat is een prachtige combinatie. Gelukkig kan onze bisschop dan ook en hij zal de hoofdcelebrant zijn in deze feestelijke viering.

Gregoriaanse vespers
De vespervieringen op zondagmiddag zullen de komende tijd gewoon doorgaan, zij het met 4 zangers vanwege de nieuwe maatregelen.
Op zondag 17 januari wordt de Vespers van de Tweede zondag door het jaar gezongen, onder leiding van Laine Tabora.

Actuele informatie kunt u vinden op de website van de Schola Amsterdam: https://www.gregoriaanskoor.nl/

Kleine Nicolaas

Kleine Nicolaas Online zondag 17 januari
Wat hadden we weer een heerlijke start afgelopen zondag. Morgen alweer onze tweede Kleine Nicolaas. Dit keer gaan we het hebben over wie Jezus voor ons is. Johannes noemt Jezus ‘Het Lam Gods’ Hoe zie jij Jezus?

Net als de scholen blijven ook wij voorlopig online.
13.00 – 13.45: 9 – 12-jarigen
14.00 – 14.45: 4 – 8-jarigen.
Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia (06 4389 0196); inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en informatie voor het knutselwerk.

Overige informatie

Woensdag 20 januari geen Open Basiliek
In verband met het leggen van kabels t.b.v. de livestream en ander onderhoudswerk, is de Basiliek op woensdag 20 januari aanstaande gesloten. De viering van 12.30 uur gaat WEL gewoon door, de Uitstelling komt echter te vervallen. Men hoopt zo binnen één dag alles te kunnen afwerken. Veel dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor opnieuw willen inzetten!

Openstelling Nicolaasbasiliek in januari en februari 2021 / kleine wijziging
Omdat het aantal bezoekers overdag gering is en het koud is in de kerk zullen in de bovenstaande 2 maanden de normale openingstijden iets bekort worden.
De kerk zal van maandag t/m zaterdag open zijn van 12.00 – 15.00 uur.

De dagelijkse vieringen van 12.30 uur gaan gewoon door; hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. Uiteraard bent en blijft u van harte welkom.

We blijven ook in dit nieuwe jaar in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, pastores en bestuur

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(te volgen via Nicolaas TV)

Alleen op 20 januari a.s. VERVALT de Uitstelling en het Rozenkransgebed. Ook zal er dan geen livestream van de mis zijn.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag 17 januari, 17:00 uur: Vespers Tweede zondag door het jaar, Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Laine Tabora

Zondag 24 januari. 17:00 uur: Vespers Derde zondag door het jaar, Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Rens Tienstra

Voorgangers zondag 17 januari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet Voorgangers zondag 24 januari: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.
Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.