Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 2 mei 2021

‘Even bijpraten’

De eerste week van mei is vanouds een week van herdenken en gedenken. De generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner, maar het vieren van de vrijheid blijkt ieder jaar een groot goed. Hoewel een lege Dam op 4 mei indrukwekkend kan zijn, zullen velen daar toch graag volgend jaar weer staan en de jongere generatie op 5 mei deelnemen aan de verschillende bevrijdingsfestivals. Vrijheid is inderdaad een groot goed, ook binnen het geloof. Dit kan niet worden opgelegd of geëist. Het blijft altijd een uitnodiging van de goede Heer zelf. Je wordt ook niet per se een beter mens als je gelooft, wel een ander mens, omdat de wereld niet om jou draait, maar om de mens naast je, voor wie je zorg mag hebben. Dat is ook wat Jezus zijn leerlingen na zijn verrijzenis opnieuw duidelijk maakt. Het is de opdracht die ze meekrijgen als Jezus zijn afscheidswoorden tot hen richt. Maar als je gelooft moet je er wel voor gaan en diep verbonden blijven met degene waarin je gelooft; Jezus die zich dit weekend beeldend presenteert als de ware wijnstok en ons de ranken noemt die daaraan verbonden zijn. ‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in u en zult u rijke vruchten dragen’. Van Hem ontvangen wij levenskracht. Mogen die vruchten bestaan uit woorden en daden; uit gebeden en dienstbaarheid.
Vieringen
Verruiming aantal kerkgangers In overleg met de minister hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er een kleine verruiming mag plaatsvinden in het aantal kerkgangers op zondag. Men gaat daarbij uit van zo’n 10% van het aantal zitplaatsen. In onze Nicolaasbasiliek betekent dit dat we op zondag 50 mensen welkom mogen heten. Het is de eerste stap op de routekaart die, als alles goed gaat, meer verruimingen zal toestaan. Het blijft belangrijk afstand te houden en de andere geldende maatregelen in acht te nemen.
Parochiaan en vrijwilliger Evert van den Broek overleden
Op Koningsdag bereikte ons het bericht dat onze mede-parochiaan Evert van den Broek die ochtend op 78-jarige leeftijd is overleden. Evert voelde zich ruim vijfentwintig jaar thuis in onze gemeenschap en voor velen was hij een vertrouwd gezicht achter de koffietafel, waar hij bijna even zovele jaren zorgde dat koffie en thee klaarstonden na de vieringen. Evert was dan ook een man van trouw, en daarnaast ook van aandacht. Evert was historicus en had een gave voor taal. In het dagelijks leven vertaalde hij literaire werken uit het Turks, een taal waarvoor hij beëdigd vertaler was. Vorig jaar nog verscheen een vertaling van zijn hand van een Turkse gedichtenbundel. Zijn aandachtigheid en intellectuele inslag maakten hem ook bescheiden in gezelschap, en zo kenden we hem ook in ons midden. Vriendelijk, precies in zijn werk, diepzinnig in zijn opmerkingen die hij soms, bij voorbeeld naar aanleiding van een preek, maakte. Hij drong zich niet op en was voor ons een vertrouwde en stabiele aanwezigheid, en zeker niet zonder humor. Evert was al langer ziek maar heeft geen pijnlijke lijdensweg moeten gaan. Vorige week nog had hij gewandeld langs de Amstel. Daarna was hij gaan liggen en volgden dagen van stilte en overgave. Hij ontving nog de ziekenzalving en is in alle rust onder de warme zorg van zijn kinderen overleden. Wij wensen hen, zijn kleinkinderen en allen die verdrietig zijn, sterkte bij het dragen van Everts overlijden. Dat hij nu een diepe rust en vrede mag hebben gevonden bij de Eeuwige. De afscheidsdienst en begrafenis van Evert zullen aanstaande maandag in besloten kring plaats vinden op Zorgvlied. Diaken Rob Polet zal de dienst leiden. In de basiliek zullen wij zondag aanstaande Evert gedenken in de voorbeden.
Evensong hervat
Op zaterdag 22 mei aanstaande zal ook de Evensong in onze Basiliek hervat worden. Na ruim een jaar deze prachtige viering te hebben moeten missen, staan de koorzangers te trappelen om weer te zingen. Het zal voorlopig nog in een klein verband zijn, maar de mooie Engelse psalmen en hymnen horen zal al een feest zijn. De vieringen op zaterdag beginnen telkens om 17:00 uur. Vooralsnog hoeft u zich daar niet voor in te schrijven.
Geen Uitstelling H. Sacrament
Door omstandigheden is het helaas niet mogelijk om op woensdag 5 mei de Uitstelling aansluitend aan de mis te laten doorgaan. De mis zelf om 12.30 uur gaat uiteraard wel door. Op woensdag 12 mei wordt de wekelijkse Uitstelling weer hervat.
Gregoriaanse vespers
Zondag 2 mei 17:00u: Vespers Vijfde zondag van Pasen, o.l.v. Laine Tabora Waar het “Alleluia” ontbreekt in de Veertigdagentijd, halen we dat nu ruimschoots in: tot Hemelvaart zijn dat steeds de psalm-antifonen.
Kinderen
Kleine Nicolaas Online, zondag 2 mei We nodigen graag alle kinderen uit samen met ons online te gaan voor weer een gezellige Kleine Nicolaas. Onderwerp aanstaande zondag:: “Ik ben de ware wijnstok” Jezus wil dichtbij je blijven, wil jij dat ook? Wij blijven voorlopig online. 13:00 – 13:45: 9 – 12-jarigen 14:00 – 14:45: 4 – 8-jarigen. Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas op 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms). Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Zoom) en verdere info.
Caritas
Vastenactie Dankzij uw gulle gaven is de Vastenactie een overweldigend succes geworden. Er is in totaal een bedrag van 2269 euro opgehaald. Daarmee zijn de drie doelen ruimschoots behaald. Voor het Koffiehuis was het de bedoeling om een gewone wasmachine aan te schaffen, door het hoge bedrag werd het een industriële wasmachine. Met daarnaast nog een bedrag voor de aanschaf van wasmiddelen. De Buurtwerkkamer Geuzennest kan aan dakloze mensen de koffie en thee onder een nieuwe luifel droog serveren en er zijn statafels gekocht zodat de koffie onder het afdak gedronken kan worden. Ook is er een geldbedrag overgemaakt aan de Zusters van Barmhartigheid als bijdrage aan de paasmaaltijden. Het Koffiehuis, de Buurtwerkkamer en de Zusters zijn u zeer dankbaar. Ook het bestuur van de Caritas dankt u voor uw hartverwarmende solidariteit.
Overige informatie
Fietsen stallen Het is al enige tijd niet eenvoudig uw fiets te stallen als u de kerk wilt bezoeken. Niettemin is het niet toegestaan uw fiets binnen het hek te parkeren of aan de buitenzijde aan het kerkhek vast te maken. Vanaf komende week kunt u uw fiets weer kwijt tegenover de kerk in door de gemeente geplaatste tijdelijke fietsrekken Verder zijn er parkeermogelijkheden in het kolkje achter de kerk en op de Geldersekade. We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden! Hartelijke groet, pastores en bestuur.

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig), op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV
Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (ook te volgen via Nicolaas TV). Op woensdag 5 mei vindt er geen Uitstelling plaats.
Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV) (in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)
Voorgangers zondag 2 mei: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet
Voorgangers zondag 9 mei: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Liturgische muziek Zondag 25 april

Zondag 2 mei Missa Simile est regnum F. Guerrero Simile est regnum F. Guerrero O sacrum convivium A. Gabrieli Orgelwerk: Symphonie no 3: Allegro Maestoso L. Vierne Vespers

Zondag 2 mei 17:00 u: Vespers vijfde zondag van Pasen, o.l.v. Laine Tabora
Zondag 9 mei 17:00 u: Vespers zesde zondag van Pasen, o.l.v. Rens Tienstra

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet. De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here. The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.