Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 21 februari 2021

‘Even bijpraten’

Met de viering van Aswoensdag is de veertigdagentijd begonnen en mogen wij Jezus volgen op zijn weg naar Jeruzalem. Een tijd van bezinning, maar ook van bemoediging en hoop.
Een tijd ook waarin we de band met God opnieuw kunnen verstevigen en in Jezus God mogen herkennen die als mens met ons meetrekt in alle wisselvalligheden van het leven. Zeker in deze tijd is er behoefte aan perspectief. Als gelovigen wordt ons dat perspectief geboden door op te mogen zien naar het komend paasfeest. Het feest van een nieuwe lente, een nieuw leven, een nieuw begin. We blijven helaas wat beperkt in het fysiek vieren, maar Nicolaas TV biedt door de week en op zondag de mogelijkheid om toch alles te volgen. En de Nederlandse Bisschoppenconferentie biedt op de website www.vierpasen.nl links en downloads om de veertigdagentijd en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Uit het bestuur
De afgelopen weken heeft er opnieuw een steiger in de basiliek gestaan. De vochtplekken die eerder geconstateerd waren in met name de Mariakapel waren al eerder behandeld, maar de uitslag moest nog worden weggewerkt en het schilderwerk bijgewerkt. Dit laatste is ook op andere plekken in de basiliek gebeurd. De basiliek vergt eigenlijk constant onderhoud, nodig om het monumentale gebouw in goede conditie te houden.
Het project dat voor het voorjaar op stapel staat is het opknappen van het hek voor de basiliek. Zeker nu het plein zo mooi gaat worden is het aangezicht van de basiliek belangrijk. Momenteel worden offertes opgevraagd en wordt binnenkort gestart met een en ander.
De oplettende kijker ziet dat de aanlichting van de basiliek ’s avonds nog niet ideaal is. Zo is de koepel nog onverlicht en staan de lampen op de torens nog niet goed afgesteld. Ook daar wordt de komende maanden aan gewerkt door het plaatsen van nieuwe armaturen. Zo zal de basiliek niet alleen overdag, maar ook als het donker is de skyline van de stad mede bepalen.

Vieringen
Gregoriaanse vespers
Deze zondag wordt de vespers van de Eerste zondag van de veertigdagentijd gezongen, o.l.v. Laine Tabora
De actuele informatie kunt u vinden op de website van de Schola Amsterdam: https://www.gregoriaanskoor.nl/

Kinderen
Kleine Nicolaas
Zondag 21 februari. Kom samen met ons online voor weer een gezellige Kleine Nicolaas.
Zondag volgen we Jezus de woestijn in waar hij 40 dagen doorbracht terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Verder is Bekeren, Bidden en Delen wat de paus ons meegeeft voor de veertigdagentijd. Deze zondag Bekeren. Wat betekent dat? Veranderen, anders denken? Hoe doe je dat?
Wij blijven voorlopig online. 13:00 – 13:45: 9 – 12-jarigen 14:00 – 14:45: 4 – 8-jarigen.
Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia (06 43 89 01 96); inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Zoom) en verdere info.

Overige informatie
Samen lezen van het evangelie van de zondag in de veertigdagentijd
Iedere week leest een ieder voor zich de lezingen van de komende zondag. Je krijgt daar vragen bij om over de teksten na te denken, de zg. Lectio Divina-methode. Bijbelkennis is niet nodig, wel de bereidheid om zelf een eigen inbreng te hebben. Wat je door middel van de vragen uit de teksten hebt gehaald, kun je delen via een speciale website. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Antoinette: antoinettevangurp@gmail.com

Bijbelcursus Psalmen
Zowel op Twitter als in zijn apostolische brief over de invoering van ‘de zondag van het woord van God’ spoort Paus Franciscus ons aan tot het lezen van de Heilige Schrift. Als wij deze aansporing ter harte nemen, zou het lezen en bestuderen van de Psalmen een goed begin zijn. We bidden of zingen ze immers met regelmaat?
De Psalmen zijn de meest eerlijke gebeden. Niets is eruit weggepoetst. Zonder van hun hart een moordkuil te maken, spreken dichters in de Psalmen zowel hun hoogste geluk als hun diepste verdriet uit. We lezen in de Psalmen ook dat mensen niet alleen gehoor vinden bij God, maar er zelf andere mensen van worden en groeien in hun geloof. Niet op stel en sprong, maar door het lezen, bidden en zingen van de Psalmen komen deze mensen vaak tot een beproefd en gerijpt geloofsinzicht.
De paus zegt: “De Bijbel is het boek van het volk van God dat in zijn luisteren van versnippering en verdeeldheid overgaat in eenheid. Het Woord van God verenigt gelovigen en maakt hen één volk.”
Waarom zouden we nu tijdens de pandemie, nu het zo moeilijk is fysiek samen te komen, niet proberen ons via de smartphone, laptop of PC in de Psalmen te verdiepen?
Voor verder inlichtingen: Ben de Bock: b.a.debock@amsterdamumc.nl
Data en tijden: woensdag 3, 17, 31 maart, 14, 28 april. Tijd: 20.30 – 21.30 uur
Als u wilt deelnemen kunt u zich aanmelden bij Gemma Crijns (gcrijns@xs4all.nl)
of telefonisch 06 28 20 31 48 (bel, app, sms). U krijgt dan instructies hoe u per ZOOM digitaal mee kunt doen.

Openstelling Nicolaasbasiliek in februari en maart 2021
Omdat het aantal bezoekers overdag gering is en het koud is in de kerk zullen ook in de maanden februari en maart de normale openingstijden iets bekort worden.
De kerk zal van maandag t/m zaterdag open zijn van 12.00 – 15.00 uur.
De dagelijkse vieringen van 12.30 uur gaan gewoon door; hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. Uiteraard bent en blijft u van harte welkom.
We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, pastores en bestuur.

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering, op dinsdag Engelstalig, op vrijdag Spaanstalig (reservering niet nodig), (op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).
Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te volgen via Nicolaas TV)

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorgangers zondag 21 februari: Pater B. Frie en Diaken R. Polet Voorgangers zondag 28 februari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Liturgische muziek

Zondag 21 februari

Missa Trahe me poste Victoria
Miserere mihi Domine Byrd
O sacrum convivium Tallis
Orgelwerk: Prelude in E BWV 548 J.S. Bach

Zo 21 februari 17:00u: Vespers Eerste zondag veertigdagentijd, o.l.v. Laine Tabora Zo 28 februari 17:00u: Vespers Tweede zondag veertigdagentijd, o.l.v. Rens Tienstra

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass

Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.