Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 21 maart 2021

‘Even bijpraten’

Met het bedekken van de kruisbeelden in de kerken begint dit weekend de lijdenstijd en heet de komende zondag ook wel Passiezondag. De evangelielezingen worden indringender, zeker deze zondag waarin Jezus een moment wanhopig is, zo midden tussen de mensenmassa. En Hij vraagt zijn Vader dan ook wat te doen. En toch krijgt Hij de kracht het vol te houden. En hoe spannend het ook wordt, Hij bidt niet om van dit uur verlost te worden. Hij blijft zijn Vader, en niet zichzelf, in het centrum zetten en diens regie volgen. Het zal uiteindelijk groeien naar een climax, en daar mogen wij opnieuw getuigen van zijn. De komende twee weken zet ook ons eigen gelovig leven in een ander perspectief. Om uiteindelijk feestelijk het feest van het nieuwe leven te kunnen vieren.
Maar eerst zullen we zaterdag 20 maart op digitale wijze de Stille Omgang lopen. U leest er elders in deze nieuwsbrief meer over. De gedachtenis aan dit wonder uit 1345, zo verbonden met onze stad, kan niet worden overgeslagen!

Vieringen
Stille Omgang 2021, zaterdag 20 maart
Ook dit jaar kan wegens corona de Stille Omgang niet doorgaan. In plaats daarvan wordt deze alleen digitaal georganiseerd.

Om 20.30 uur wordt de Heilige Mis gevierd vanuit onze Nicolaasbasiliek. De mis wordt voorgegaan door pastoor Eric Fennis, concelebranten zijn pastoor Eugene Jongerden en pater Jan Stuyt sj.
De mis wordt gevierd zonder bezoekers, maar u kunt de viering via livestream op de gebruikelijke wijze volgen via onze website / Nicolaas TV of door direct te klikken op de volgende links: https://www.youtube.com/channel/UC8zQrCgdm7VpiUVY3ijzl6Q https://youtu.be/Ox1rPVmbpz8

Doop en huwelijk in de basiliek
Op zaterdag 20 maart werd ‘s ochtends Divine gedoopt en daarmee opgenomen in de familie van christenen wereldwijd. We wensen haar en haar moeder alle goeds op hun weg door leven en geloof.
‘s Middags gaven op 20 maart Jenny en Steve elkaar het kerkelijk ja-woord. Dat gebeurde tijdens de viering van 12.30 uur. Jenny en Steve zijn regelmatige kerkgangers in de basiliek. We wensen hen toe dat hun wederzijdse liefde blijvend geluk mag brengen onder de zegen van God.

Vieringen in de Goede Week en met Pasen
Deze vieringen zullen in verband met de coronamaatregelen, waaronder de avondklok op een vroeger tijdstip plaatsvinden dan u gewend bent. Ook zal voor deze vieringen gelden dat er niet meer dan 30 bezoekers kunnen worden toegelaten. Daarom wordt u verzocht u aan te melden als u aan een viering wilt deelnemen. Dat kan via gcrijns@xs4all.nl of via tel. 06 28 20 31 48 (bel, app, sms).

Voor de vieringen van de Schola hoeft u zich NIET aan te melden.
De vieringen kunt u via live-stream volgen, via Nicolaas TV (met uitzondering van de viering op 2e paasdag).
Woensdag 31 maart: 18.00 – 20.15: Donkere Metten (Schola)
Donderdag 1 april: 18.30: Witte Donderdagviering. Er is die dag geen 12.30uur-mis.
Vrijdag 2 april: 15.00 uur: Kruisweg
Vrijdag 2 april: 18.30 uur: Goede Vrijdagviering
Zaterdag 3 april: 18.30 uur: Paaswake. Er is die dag geen 12.30 uur-mis
Zondag 4 april: 07.30 uur: Paasmetten (Schola)
Zondag 4 april: 10.30 uur: Hoogfeest Pasen
Zondag 4 april: 17.00 uur: Gregoriaanse vespers (Schola)
Maandag 5 april: 10.30 uur: viering tweede paasdag

Gregoriaanse vespers
Deze zondag wordt de vespers van de Vijfde Zondag van de veertigdagentijd gezongen, o.l.v. Laine Tabora.

Kinderen
Kleine Nicolaas Online, zondag 14 maart Kindernevendienst van de Nicolaasbasiliek in Amsterdam
Wij nodigen graag alle kinderen uit samen met ons online te gaan voor weer een gezellige Kleine Nicolaas. Er zijn twee manieren om van Jezus te houden, samen bidden en de ander dienen. Als we anderen dienen dan dienen we Jezus. Dan draagt de graankorrel vruchten van liefde voor Jezus.
De Kleine Nicolaas is iedere zondag actief:
12:30 – 13:15 uur: 9 – 12-jarigen
14:00 -14:45 uur: 4 – 8-jarigen
Meld je vooraf even aan bij Lucia (06 4389 0196); inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Zoom) en verdere informatie.

Caritas
Een Vasten- Paaswens voor wie u mist!
Er zijn nog kaarten beschikbaar
Vanwege het succes van de Kerstkaartenakte heeft het bestuur van de
Caritas nu voor de veertigdagentijd mooie kaarten laten maken die u gratis kunt afhalen in de binnenstadkerken. Op de kaart staat een overweging voor de vastentijd en een afbeelding van de verrijzenis van Jezus. En natuurlijk is er ruimte voor een persoonlijk schrijven. Het is de bedoeling dat u de kaart stuurt naar een parochiaan die u door de diverse lockdowns en het maximaal aantal toegestane aanwezigen in de kerk, uit het oog verloren bent.
Hoe gaat het met die persoon of personen? Misschien vinden zij het ook heel leuk om te weten hoe het met u gaat in deze bizarre tijden?
Mocht u het adres van de persoon in kwestie niet hebben, breng de kaart dan ingevuld en gefrankeerd terug naar de parochie. Het secretariaat zorgt dan voor het juiste adres op de kaart en voor verzending.
In de Nicolaasbasiliek zijn de kaarten, met enveloppen, op zondag en doordeweek te verkrijgen bij de desk

Vastenaktie groot succes
De afgelopen weken heeft de Caritas (PCI) vele bijdragen mogen ontvangen voor de Vastenaktie. Zoveel, dat het streefbedrag van € 1000,- al ruimschoots is gehaald. Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen! Met de opbrengst zal een nieuwe wasmachine voor het Koffiehuis aan de Haarlemmerstraat worden aangeschaft en ook een luifel voor de koffie/thee-uitgifte aan daklozen bij de Buurtwerkkamer Geuzenveld.
Mocht u (nog) niet hebben bijgedragen en toch nog iets willen schenken aan de Caritas, dan kan dat nog. Zeker ook omdat zich inmiddels ook de Zusters van Moeder Teresa hebben gemeld met het verzoek om een bijdrage voor de Paasmaaltijd die zij voor daklozen willen organiseren. De gehele opbrengst van de Vastenaktie zal hoe dan ook worden besteed aan goede doelen binnen onze stad. Uw bijdrage kan nog steeds worden gestort op: NL68RABO 0168 740 516 ten name van Nicolaaskerk Amsterdam, onder vermelding van VASTENAKTIE.

Oecumene
Corona-vesper op de drempel van de Goede Week
Op Palmzondag 28 maart 19:00uur – livestream vanuit de Nicolaasbasiliek
Ruim een jaar hebben we nu te maken met een pandemie die ons langzamerhand allemaal raakt, en ook alle generaties. We worden pijnlijk geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons leven. Maar wij ervaren ook de waarde, de kracht en de noodzaak van sociale contacten en solidariteit, van ontmoetingen, gebeurtenissen en verhalen die hoop kunnen geven en levensmoed.
De Raad van Kerken Amsterdam wil in een oecumenische viering ervaringen van kwetsbaarheid en van kracht, van angst en van hoop een stem geven. De stemmen van mensen in uiteenlopende levenssituaties, van jong tot oud. Wat heeft hen benauwd? Wat zijn hun angsten? Wat en wie geven hen moed en hoop en levenskracht? We leggen aan God voor wat ons hoog zit en putten hoop uit Bijbelteksten.
Er is ruimte voor persoonlijke intenties die verwerkt worden in een gedachtenismoment bij de voorbeden. U kunt uw intentie sturen naar coronaviering.raadvankerken@gmail.com
Er zijn bijdragen vanuit verschillende kerkelijke tradities, vertegenwoordigd in de Raad van Kerken. Liturg is Marinus de Jong, een overdenking wordt uitgesproken door Bianca Groen- Gallant. Diaken Rob Polet zal een welkomstwoord uitspreken.
We hopen met velen van u verbonden te zijn op 28 maart Zie ook de flyer bij deze nieuwsbrief.

Overige informatie
Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek) in april
Van dinsdag t//m vrijdag: 11:00 – 16:00 uur. Op maandag en zaterdag: 12:00 – 15:00 uur
Let wel: géén Open Basiliek op:
– Witte Donderdag 1 april, na 13.30 uur
– op Goede Vrijdag 2 april
– op paaszaterdag 3 april
– op eerste en tweede paasdag 4/5 april.
De kerk is dan alleen open tijdens de viering(en) van die dag.
We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!
Hartelijke groet, pastores en bestuur.

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen
Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te volgen via Nicolaas TV).

Zaterdag 20 maart: 20:30 uur: eucharistieviering Stille Omgang, alleen via Nicolaas TV.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48).

Voorgangers zondag 21 maart: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet
Voorgangers zondag 28 maart: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet

Liturgische muziek
Zaterdag 20 maart (viering Stille Omgang, zie hierboven)
Messe Basse G. Fauré Ave Verum G. Fauré
Tantum Ergo G. Fauré Fantasia in C minor BWV 562 J.S. Bach
Zondag 21 maart
Missa Ave Regina Caelorum Palestrina) In ieiunio et fletu Tallis
Salvator mundi II Tallis
Fantasia in C minor BWV 562 J.S. Bach

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.
Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.
5

Reacties zijn gesloten.