Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 22 november 2020

‘Even bijpraten’

Deze zondag vieren we het hoogfeest van Christus Koning. Dit feest werd vroeger op de laatste zondag van oktober gevierd, maar nu markeert het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vlak voor het begin van de advent. Later is aan de titel ‘Christus Koning’ nog toegevoegd ‘van het heelal’. Het geeft de alomvattendheid weer van de rol die Christus als koning speelt. Heel duidelijk geeft Jezus aan dat Zijn koningschap niet van deze wereld is. Met andere woorden: Hij is geen koning met een fysiek land of legermacht, dus een machtige koning, maar een krachtige koning die vergeeft, bemoedigt, mensen opnieuw laat opstaan en wijst op onze zorg voor de naasten. En die koning zullen wij allen eens zien als wij voor Hem staan in zijn volle licht van gerechtigheid en waarheid. In dat licht zullen wij dan ook onszelf zien zoals we ten diepste zijn. Daarbij mogen wij steun vinden bij de heiligen die ons op Gods weg zijn voorgegaan en nu voor ons onze voorsprekers zijn.

Kleine Nicolaas, 22 november
Iedereen heeft één of meer talenten, iets waar je goed in bent. Afgelopen zondag lazen we hoe Jezus duidelijk maakt dat het belangrijk is hoe je met je talenten omgaat, dat je er iets goeds mee doet.
Komende zondag is het hoogfeest van Christus Koning. In het verhaal dat we gaan lezen roept Jezus op om goed te doen voor je medemensen, door “werken van barmhartigheid”. Wat dat zijn, en waarom het een feestzondag is hoor je komende zondag 22 november. Alle kinderen zijn weer van harte welkom voor de online bijeenkomst!
12.30 – 13.15 uur voor 9 – 12-jarigen
14.00 – 14.45 uur voor 4 – 8-jarigen.
Meld je vooraf even aan bij Lucia (06 43 89 01 96). Inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en informatie voor het knutselwerk.

Zondag 22 november, 17.00 uur, Schola Cantorum Amsterdam
De tweede vespers van het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Gastvoorganger is br. Jan ter Maat OFM.
Dit hoogfeest van de laatste zondag van het kerkelijk jaar is in 1925 ingesteld door paus
Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicæa. In deze vespers zingen we onder andere het responsorium over de tekst “Aan U is de macht, Heer, U staat boven alle volken, geef vrede in onze dagen” en als hymne het Dies Iræ

Zondag 6 december H. Nicolaas: bijzondere viering met plaatsing reliek
Op zondag 6 december vieren we, zoals ieder jaar, de feestdag van de Heilige Nicolaas, patroon van de parochie en van de stad. Dit jaar zal het een bijzondere viering worden. Op initiatief van parochiaan Christel Grimbergen zal er een reliek worden geplaatst van de Heilige Nicolaas. Deze zal een plek krijgen onder het icoon van de heilige dat al sinds jaren onze kerk siert. De viering van 10.30 uur zal worden voorgegaan door onze bisschop, Mgr. J. Hendriks, en ook via Nicolaas TV te volgen zijn. Die dag openen we het ‘Nicolaasjaar’. Het komend jaar willen we de Heilige Nicolaas als stadspatroon en mens van barmhartigheid breder onder de aandacht brengen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap.

Groet door de pastores
Het is inmiddels een goede gewoonte dat de pastores na afloop van de zondagsviering de kerkgangers achter in de kerk groeten en hen een fijne zondag wensen. Gelet op de corona-maatregelen zullen we dit tijdelijk moeten stoppen. Opnieuw blijkt afstand houden niet altijd mogelijk en de bedoeling is ook dat de kerkgangers vrij snel de kerk verlaten en binnen niet alsnog in groepjes blijven praten. Vaak is de plek achterin ook een moment waarop nog even iets aan de pastores gevraagd kan worden. Als u een vraag hebt, die u niet telefonisch of via mail kunt stellen, blijft u dan even achterin wachten, de pastores komen zo snel mogelijk naar u toe.

Nicolaas TV
U kunt de livestream bereiken via de website van de Nicolaasparochie (www.nicolaas-parochie.nl). Al op de eerste pagina (homepage) ziet u de knop naar de livestream plus informatie over de eerstvolgende viering die gestreamd wordt. Door het aanklikken van de knop wordt u naar de YouTube-pagina gebracht waar de livestream te zien is. U ziet dan de kopjes ‘Geplande livestreams’ en ‘Eerdere livestreams’. U klikt op de foto van de stream die u wilt zien, dan gaat de stream lopen.
Ook als u terug wilt kijken naar een vorige viering vindt u die op dezelfde wijze: knop op de website aanklikken en zodra de YouTube-pagina zichtbaar is, zoekt u de viering die u wilt terugzien; ook dan klikt u de foto aan en gaat de stream lopen.

Abonneren
Op dit moment hebben we 213 abonnees. We willen graag naar 1000 abonnees. Met dat aantal biedt YouTube meerdere faciliteiten en is ook het bereik groter. U kunt ons daarbij helpen: als u nog geen abonnee bent, klik dan op de rode knop op de YouTube-pagina, dan bent u onmiddellijk abonnee, dit is kosteloos. Vraag ook uw huisgenoten, vrienden en kennissen om dit te doen. Met andere woorden: zegt het voort, op naar de 1000!

Aanmelden voor de zondagvieringen
Vanaf ’s zondags kunt u zich aanmelden voor de viering van de daarop volgende zondag, 10.30 uur via gcrijns@xs4all.nl. Aanmeldingen verder vooruit zijn niet mogelijk.
Wie niet aan de beurt komt, kan zich een week later opnieuw aanmelden. We houden bij wie er al aan de beurt is geweest. Zodat eenieder, door de weken heen, een keer aan bod kan komen. De doordeweekse vieringen van 12.30 uur kunt u zonder aanmelding bezoeken.

Extra maatregelen Covid-19
Om de gezondheid van de kerkgangers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen vragen wij u dringend bij het betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te gebruiken. U kunt dit afdoen als u op uw plaats zit en weer opzetten als u uw plaats in de kerk verlaat. Als u ter communie gaat hoeft u uw mondkapje niet op te zetten.
Er staan achter in de kerk nieuwe desinfectiezuilen die een beetje meer in de stijl van het meubilair van de kerk zijn. Daarbij is het wat rommelig gebruik van losse flesjes voorbij en is het geheel nog wat hygiënischer. U bent van harte uitgenodigd bij het betreden van de kerk van de zuilen gebruik te maken.
Het koffiedrinken na afloop van de viering zal voorlopig achterwege blijven. In de praktijk lukt het niet om voldoende afstand te houden.
De liturgie nodigt soms uit om mee te zingen. U wordt gevraagd dat vooral zachtjes te doen, omdat samenzang tot op heden wordt afgeraden.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, pastores en bestuur

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12.30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV)

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(te volgen via Nicolaas TV)

Zondag: 10.30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag 22 november: 17.00 uur vespers Schola Cantorum Amsterdam
Tweede vespers van het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal

Voorganger 22 november: Pastoor E. Fennis
Voorgangers 29 november: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.