Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 24 januari 2021

‘Even bijpraten’

Afgelopen week is heel hard gewerkt aan het vervolmaken van de livestream ten behoeve van Nicolaas TV. Kabels zijn definitief getrokken, alles is netjes weggewerkt, de studio boven de sacristie wordt ingericht en er is een derde camera geplaatst die ook voor andere doeleinden (interviews e.d.) gebruikt kan worden. Vieringen en activiteiten kunnen streamen is belangrijk, zeker in deze periode waarin nog steeds maar een beperkt aantal mensen fysiek bij de vieringen aanwezig kunnen zijn. Het kan ook een evangeliserende werking hebben, omdat mensen die wellicht wat verder van de kerk staan of zoekende zijn, via dit medium in aanraking kunnen komen met wat wij als kerk te bieden hebben. Deze zondag gaat het evangelie over Jezus die van zijn leerlingen ‘vissers van mensen’ maakt. Hij bedoelt daarmee dat hij hen op pad stuurt om mensen warm te maken en uit te nodigen voor zijn boodschap van hoop en liefde. De wereld is enorm aan het veranderen, zo ook de manier waarop we als kerk de boodschap van het evangelie moeten verkondigen. Maar natuurlijk zien we uit naar het moment waarop we allemaal weer fysiek in onze kerk kunnen zijn en onze verbondenheid als gemeenschap weer ten volle kunnen beleven. Dank aan allen die de afgelopen week zo hard gewerkt hebben aan het definitief installeren van onze livestream-apparatuur. En wijst u er vooral ook anderen op dat onze Nicolaas op zondag en regelmatig door de week in beeld is en mensen graag uitnodigt via deze weg met ons mee te vieren.

Vieringen
Kathedraal TV
De streamteams van onze Nicolaas en de Haarlemse St. Bavokathedraal hebben inmiddels een leuk en collegiaal contact opgebouwd. Maar Kathedraal TV is meer dan alleen de vieringen. Via dit kanaal (te zien via Kathedraal TV–YouTube) worden ook reportages vanuit het bisdom uitgezonden, zijn er regelmatig interviews te zien, wordt er een bisdom maandjournaal verzorgt en is uiteraard onze bisschop regelmatig aan het woord. Graag zou men ook eens een reportage maken over de Nicolaas en dat gaat komend weekend gebeuren. Op zondag 31 januari zullen er ook opnames gemaakt worden van de viering in de kerk zelf. Goed om te weten dat de kerkgangers dan mogelijk in beeld komen.

Aanstelling Giles Brightwell
Na het zo tragische overlijden van onze Director of Music, Michael Hedley, zijn we bijzonder goed geholpen door Giles Brightwell (50), die het Consort heeft gedirigeerd tijdens de uitvaart en de kerstvieringen. Hij heeft bewezen een zeer vakkundig musicus te zijn die ook nog eens een goede en sympathieke indruk heeft gemaakt bij de koorleden. Vorige week vrijdag is er vanuit de koorleden en met de pastoor overleg geweest met Gilles over wat hij mogelijk in de toekomst voor ons kan betekenen. Dit heeft geresulteerd in het aanbieden van een overeenkomst van opdracht aan Giles, waar momenteel aan gewerkt wordt.
Giles heeft bewezen zich ook te willen bekwamen in de vorm van abdijliturgie die onze Nicolaas zo eigen is en uniek maakt. We zijn erg blij en dankbaar dat we in Giles iemand hebben gevonden die in de lijn van Michael Hedley de unieke koorzang in onze kerk voort kan zetten. Op zondag 31 januari zal de pastoor hem aan het begin van de viering in zijn functie installeren.

Plaatsen reliek H. Nicolaas uitgesteld
De uitgestelde viering voor de plaatsing van het reliek van de H. Nicolaas was in eerste instantie gepland op 7 februari aanstaande. Vandaag is door pastoraat en bestuur besloten de geplande plaatsing van het reliek van de H. Nicolaas wederom uit te stellen vanwege de aangescherpte overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:   “Wij willen hier in de geest en con amore aan meewerken en daarom afzien van extra activiteiten tijdens de eucharistieviering van die zondag. Wij rekenen op uw begrip voor dit besluit. Voorlopig wordt geen nieuwe datum vastgesteld, we wachten de verdere ontwikkelingen af. Uiteraard stellen wij u tijdig op de hoogte wanneer die plaatsing wel zal gaan plaatsvinden.”

Kleine Nicolaas
Kleine Nicolaas Online zondag 24 januari
Deze zondag neemt het evangelie, Marcus 1, 14-20, ons mee langs het Meer van Galilea waar Jezus de vissers Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas uitnodigt Hem te volgen.
Ook Jona wordt door God geroepen, maar in eerste instantie vlucht Jona en wil hij niet naar God luisteren. Wat zou jij doen?
13.00 – 13.45: 9 – 12-jarigen
14.00 – 14.45: 4 – 8-jarigen
Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia (06 4389 0196); inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en informatie voor het knutselwerk.

Overige informatie
Pastoresoverleg
Afgelopen woensdag zijn de pastores van de binnenstad weer bijeengeweest voor hun reguliere overleg. De kerstperiode is geëvalueerd en uiteraard is er gesproken over de huidige maatregelen rond corona. Verder is ook gesproken hoe we het cursusaanbod op de verschillende locaties meer gezamenlijk kunnen aanbieden en de verschillende kerken weer meer in beeld kunnen brengen. Het overleg vindt telkens plaats in een uitstekende sfeer en de uitwisseling van ieders ervaringen wordt altijd als een verrijking ervaren.

Openstelling Nicolaasbasiliek in januari en februari 2021 / kleine wijziging
Omdat het aantal bezoekers overdag gering is en het koud is in de kerk zullen in de bovenstaande 2 maanden de normale openingstijden iets bekort worden.
De kerk zal van maandag t/m zaterdag open zijn van 12.00 – 15.00 uur.

De dagelijkse vieringen van 12.30 uur gaan gewoon door; hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. Uiteraard bent en blijft u van harte welkom.
We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden! Hartelijke groet, pastores en bestuur.

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te volgen via Nicolaas TV)

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorgangers zondag 24 januari: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet Voorganger zondag 31 januari: Pastoor E. Fennis

Zondag 24 januari: 17:00 uur: Vespers Derde zondag door het jaar, Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Rens Tienstra
Zondag 31 januari: 17:00 uur: Vespers Vierde zondag door het jaar, Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Rens Tienstra

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass

Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.