Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 25 april 2021

‘Even bijpraten’

 De Paastijd waarin we momenteel verkeren blijft een prachtige tijd om met de leerlingen te groeien in het besef dat de Heer echt verrezen is. We mogen met hen verbaasd zijn over zijn verschijnen na zijn verrijzenis, maar ook steeds meer vertrouwen dat Hij ons de H. Geest zal nalaten om ons verstand te verlichten om steeds meer Zijn boodschap te kunnen begrijpen.

In de komende evangelieverhalen op de zondagen zal Hij ons steeds meer wijzen op de periode dat Hij niet meer lijfelijk onder zijn leerlingen aanwezig is. Dat vonden zij toen spannend en dat is het voor ons nog steeds; geloven in iets en iemand die er al zo lang niet meer is, maar op andere wijze met ons meetrekt door het leven en aan wie al meer dan 2000 jaar zoveel mensen zich hebben opgetrokken. Daarin mogen groeien maakt onze paastijd rijk en daar mogen we dankbaar voor zijn.

Mgr. drs. M.J. de Groot overleden

Afgelopen dinsdag is op de leeftijd van 87 jaar Mgr. drs. Martin de Groot overleden. Hij is bijna vijftig jaar verbonden geweest aan het bestuur van het bisdom. Begonnen als secretaris van de bisschop is hij later kanselier en officiaal van de kerkelijke rechtbank geworden. In 1998 is hij tot vicaris-generaal benoemd, de linker en rechterhand van de bisschop. Hij heeft dit ambt tot aan zijn emeritaat in 2013 vervult. Hij heeft toen met een feestelijke Evensong in onze Basiliek afscheid genomen. Mgr. de Groot had naast zijn functies in het bisdom nog talrijke andere functies binnen besturen en adviesorganen, in en buiten het bisdom. Hij stond bekend als een bescheiden en uiterst vriendelijke man, rustig en wijs en altijd benaderbaar. Zijn naam is ook verbonden aan een muziekfonds die tot doel heeft om de kerkmuziek in de Haarlemse Kathedraal en onze Nicolaasbasiliek financieel te kunnen ondersteunen. Daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor. Enkele zangers uit Amsterdam zullen samen met de Haarlemse collega’s muzikaal de uitvaart verzorgen, die woensdag a.s. om 11.00 uur zal plaatsvinden vanuit de Kathedraal. Deze viering is live te volgen via Kathedraal TV: www.kathedraaltv.nl

Uit het bestuur

Afgelopen woensdag vergaderde het bestuur weer, zoals maandelijks gebruikelijk. Naast alle lopende zaken kon het bestuur ook een nieuwe notulist verwelkomen in de heer Pieter Rings. We zijn blij dat hij deze belangrijke taak op zich wil nemen. Ook was een aspirant-lid aanwezig die gekeken heeft naar de functie van bestuurssecretaris. En de huidige penningmeester, de heer Dick Wijte, heeft aangegeven per 1 oktober zijn taken te willen overdragen aan een opvolger. Ook heeft het bestuur opdracht gegeven om het buitenhek op te knappen en te schilderen. Nu het kerkplein zo mooi geworden is, is een ‘kaal’ hek geen visitekaartje. Binnenkort zal met de werkzaamheden worden gestart. Ook wordt gekeken naar het opnieuw schilderen van het houten altaarpodium. Ook dat is hard nodig. Kortom genoeg bedrijvigheid in en rond onze mooie basiliek.

Vieringen

Twee keer geen Uitstelling H. Sacrament

Door omstandigheden is het helaas niet mogelijk om op de woensdagen 28 april en 5 mei de Uitstelling aansluitend aan de mis te laten doorgaan. De mis zelf om 12.30 uur gaat uiteraard wel door. Op woensdag 12 mei wordt de wekelijkse Uitstelling weer hervat.

Gregoriaanse vespers
Zondag 25 april 17:00u: Vespers vierde zondag van Pasen, o.l.v. Rens Tienstra

Waar het “Alleluia” ontbreekt in de Veertigdagentijd, halen we dat nu ruimschoots in: tot Hemelvaart zijn dat steeds de psalm-antifonen.

Zondag 2 mei 17:00u: Vespers vijfde zondag van Pasen, o.l.v. Laine Tabora

Kinderen

Kleine Nicolaas Online, zondag 25 april

We nodigen graag alle kinderen uit samen met ons online te gaan voor weer een gezellige Kleine Nicolaas.
Onderwerp aanstaande zondag:
Jezus wil je herder zijn, je beste vriend. Wil jij dit ook?

Verder vieren we de feestdag van de Heilige Evangelist Marcus. Verschillende kerkvaders, o.a. Papias in 130 na Christus, beschrijven Marcus als de tolk van Petrus. Daardoor krijg je in het evangelie van Marcus van die leuke kleine details, zoals het kussen waarop Jezus in de boot lag bij de storm op zee (Marcus 4, 38). We staan even stil bij zijn leven en zijn evangelie.

Wij blijven voorlopig online. 13.00 – 13.45: 9 – 12-jarigen 14.00 – 14.45: 4 – 8-jarigen.

Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas op 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms). Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Zoom) en verdere info.

Livestream

In de vorige nieuwsbrief werd een link vermeld naar de video ‘Mijn Kerk’ op Kathedraal TV (de streamdienst van het bisdom). Kathedraal TV heeft inmiddels een eigen website die direct te benaderen is: www.kathedraaltv.nl Als u daarop klikt bent u direct op de pagina waar de video over de Nicolaasbasiliek te zien is.

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek) in april en mei

Van dinsdag t//m vrijdag:11:00 – 16:00 uur. Op maandag en zaterdag:12:00 – 15:00 uur

Fietsen stallen

Het is al enige tijd niet eenvoudig uw fiets te stallen als u de kerk wilt bezoeken. Niettemin is het niet toegestaan uw fiets binnen het hek te parkeren of aan de buitenzijde aan het kerkhek vast te maken. Vanaf komende week kunt u uw fiets weer kwijt tegenover de kerk in door de gemeente geplaatste tijdelijke fietsrekken Verder zijn er parkeermogelijkheden in het kolkje achter de kerk en op de Geldersekade.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden! Hartelijke groet, pastores en bestuur.

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

 Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig), op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (ook te volgen via Nicolaas TV). Op woensdag 28 april en 5 mei vindt er geen Uitstelling plaats.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV) (in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorgangers zondag 25 april: Pastoor E. Fennis en Diaken M. Lieshout Voorgangers zondag 2 mei: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet

Liturgische muziek Zondag 25 april

Missa Brevis in F Bouteiller
Dies sanctificatus illuxit nobis Eybler Gott ist mein hirt Schubert Orgelwerk: Fuge in D. Op. 59 Reger

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here. The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.