Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 28 februari 2021

‘Even bijpraten’

We zijn al weer anderhalve week op weg in de veertigdagentijd. Het prachtige weer van de afgelopen tijd zorgt voor de broodnodige energie en ook de natuur heeft er zin in en laat al de nodige kleuren zien. Mensen gaan massaal naar buiten, en geef ze eens ongelijk.
De beperkingen blijven van kracht en dat staat soms op gespannen voet met waar we behoefte aan hebben. Het vraagt van ons allemaal om uithoudingsvermogen en begrip.
Dat uithoudingsvermogen wordt ook wel eens in ons geloofsleven beproeft, vooral als het om de zekerheid gaat dat God echt bestaat. Net als in Bijbelse tijden verlangen we naar een teken. Maar dat teken is ons al gegeven in de figuur van Jezus Christus. En deze zondag lezen we in het evangelie over zijn gedaanteverandering op de berg Tabor. Een enorme ervaring voor Jezus zelf, die in een oogwenk zicht krijgt op wat Hem op weg naar en in Jerusalem te wachten staat. De leerlingen die bij Hem waren, en dan met name Petrus, zullen zich dat gebeuren op die berg na de verrijzenis van Jezus opnieuw herinneren en daardoor bevestigd worden dat ze, na alles wat ze met Jezus hebben meegemaakt, geen illusie armer zijn geworden, maar een werkelijkheid rijker. En dat dus Zijn boodschap van geloof, hoop en liefde tot op de dag van vandaag verkondigd moet worden. Het is aan ons om daar blijvend werk van te maken.

Vieringen
TV-mis 14 maart
Op zondag 14 maart aanstaande vindt de eerste van de drie televisiemissen in 2021 plaats die vanuit de Nicolaasbasiliek zullen worden uitgezonden. Ook voor deze TV-mis moet u zich van te voren aanmelden. Dat kan vanaf zondag 7 maart (gcrijns@xs4all.nl).
De volgende televisiemissen zijn op zondag 29 augustus en op zondag 24 oktober.
Let u op de aanvangstijd van de televisiemissen? Die is om 10.00 uur!!

Gregoriaanse vespers
Deze zondag wordt de vespers van de Tweede zondag van de veertigdagentijd gezongen, o.l.v. Rens Tienstra

Kinderen
Kleine Nicolaas
Kindernevendienst van de Nicolaas Basiliek in Amsterdam
Kleine Nicolaas Online zondag 28 februari.
Wij nodigen graag alle kinderen uit samen met ons online te gaan voor weer een gezellige Kleine Nicolaas. Helaas kunnen we nog niet allemaal naar de mis, maar we kunnen wel in gedachten met Jezus zijn op de berg Tabor. Zondag laat Jezus ons zien hoe mooi het is om bij Hem te zijn.
Verder is Bekeren, Bidden en Delen wat onze Paus ons meegeeft voor de veertigdagentijd. Deze zondag Bidden. Hoe gaan en blijven we in gesprek met Hem?
Wij blijven voorlopig online. 13:00 – 13:45: 9 – 12-jarigen 14:00 – 14:45: 4 – 8-jarigen.
Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas
op tel. 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms). Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Zoom) en verdere informatie.

Overige informatie
‘Vrouw in onze kerk’
Als de coronamaatregelen verder geen roet in het eten gooien hopen we de lezing van Hendro Munsterman te kunnen organiseren in mei aanstaande. Uiteraard met hetzelfde voorbehoud zal er de komende maanden ook een bijeenkomst worden gepland over de encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus. Els (Kleine Zusters van Jezus) is bereid gevonden daarover haar verhaal te houden. Voor verdere informatie en de precieze data zie de website https://sites.google.com/view/vrouw-in-de-kerk/homepage

Openstelling Nicolaasbasiliek in maart 2021
Omdat het aantal bezoekers overdag nog gering is, is ook in de maand maart de normale openingstijd iets bekort. De kerk is van maandag t/m zaterdag open van 12.00 – 15.00 uur.
De dagelijkse vieringen van 12.30 uur gaan gewoon door; hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. Uiteraard bent en blijft u van harte welkom.
We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).
Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te volgen via Nicolaas TV)
Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)
Voorgangers zondag 28 februari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet Voorgangers zondag 7 maart: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet

Liturgische muziek
Zondag 28 februari
Missa O Soberana Lux De Magalhâes
Emendemus in melius Gabrieli
Pater Peccavi Gabrieli
Orgelwerk: Chorale Prelude on ‘O Mensch bewein Dein Sünde gross BWV 622 J.S. Bach

Zo 28 februari 17:00u: Vespers Tweede zondag veertigdagentijd, o.l.v. Rens Tienstra
Zo 7 maart 17:00u: Vespers Derde zondag veertigdagentijd, o.l.v. Laine Tabora

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.