Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 29 november 2020

‘Even bijpraten’

Afgelopen zondag baden we al voor hem vanwege het naderende einde, maar maandagochtend ontvingen we het droeve bericht dat Hennie Alberts is overleden. Nog op zondag 28 juni jongstleden ontving Hennie de Bavo-onderscheiding als dank voor zijn grote inzet voor de parochie en de basiliek. Vooral voor de aanvraag van de titel ‘basiliek’ voor de kerk heeft hij heel veel werk verzet. Maar ook op andere terreinen, en dan met name financiën, was Hennie een alleskunner. En ondanks zoveel tegenslagen op het gebied van zijn gezondheid, bleef hij naar buiten toe opgeruimd, positief en consciëntieus als het ging om zijn werk voor de kerk. Hennie was een ontzettend aardig en zachtmoedig mens, die met een groot geloof en de bijstand van Maria, genoot van het leven en van de mensen die hem dierbaar waren. We zullen hem enorm missen, maar gunnen hem ook de rust die hij nu heeft en vertrouwen hem toe aan de liefde en de barmhartigheid van zijn Schepper en Heer. Onze gedachten en gebeden gaan in het bijzonder uit naar Peter, naar de familie en andere dierbaren van Hennie. Maandag a.s. om 12.00 uur zullen we hem uitgeleide doen vanuit ‘zijn’ Nicolaas.
Helaas is het niet mogelijk om zonder uitnodiging de plechtigheid bij te wonen, maar de gehele dienst zal te zien zijn op Nicolaas TV.

Advent
Door Covid-19 is alles anders dit jaar, maar het ritme van het kerkelijk jaar gaat gewoon door, en dus begint dit weekend de advent. Een prachtige groene krans met vier witte kaarsen markeren de vier zondagen op weg naar Kerstmis. Het is goed om juist in deze weken werk te maken van deze bijzondere periode in het kerkelijk jaar. Een periode waarin we mogen uitkijken naar het Licht dat straalt vanuit een kleine kribbe te Bethlehem, met daarin een Kind dat de geschiedenis van de mensheid definitief heeft veranderd. Met Zijn geboorte is een belofte in vervulling gegaan en het fundament gelegd van geloof, hoop en liefde. Dat de adventstijd voor ons allemaal hoopvol en gezegend moge zijn!

Maandag 30 november, geen eucharistieviering om 12.30 uur
In verband met de uitvaartplechtigheid voor Hennie Albert komt de eucharistieviering van 12.30 uur op die dag te vervallen.

Kleine Nicolaas
Afgelopen zondag lazen we de volgende woorden van Jezus: “Alles wat je voor anderen gedaan hebt, heb je daarmee ook voor Mij gedaan”: een Evangelie, dat zelfs de kinderen van de jongste groep met de voorbeelden uit het Evangelie, plus zelfbedachte voorbeelden uit hun eigen leven, goed kunnen begrijpen. Met het werkstukje en de kleurplaat, die ze toegestuurd hadden gekregen, konden de jongste kinderen na afloop thuis aan de slag.

Sinterklaas
Gistermiddag kwam er belangrijk bezoek in de kerk, Sinterklaas zelf! Hij werd verwelkomd door onze pastoor Eric en wel 28 kinderen van de Kleine Nicolaas en de Spaanstalige parochie. Sinterklaas vertelde dat hij nu in Spanje woonde, maar dat hij afkomstig was uit Myra, een stadje dat in Turkije ligt. De pastoor en de kinderen mochten vragen stellen aan Sinterklaas en samen gingen ze een kijkje nemen bij het grote, bronzen St. Nicolaasbeeld dat achteraan op het altaar staat. De Sint had voor ieder kind een klein cadeautje meegebracht. Het bezoek is natuurlijk gestreamd. Vanaf donderdag 3 december is de video van dit hoog bezoek op Nicolaas TV te zien. Ga naar de website (www.nicolaas-parochie.nl), klik op de streamknop en daarna op de video op de YouTube pagina.

Alle kinderen zijn ‘s zondags van harte welkom bij de online bijeenkomsten van de Kleine Nicolaas: 12.30 – 13.15 uur voor 9 – 12-jarigen; 14.00 – 14.45 uur voor 4 – 8-jarigen.
Meld je vooraf even aan bij Lucia (06 43 89 01 96). Inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en informatie over het knutselwerk.

Zondag 6 december H. Nicolaas: bijzondere viering om 10.30 uur, met plaatsing reliek
Op zondag 6 december vieren we, zoals ieder jaar, de feestdag van de Heilige Nicolaas, patroon van de parochie en van de stad. Dit jaar zal het een bijzondere viering worden. Op initiatief van parochiaan Christel Grimbergen zal er een reliek worden geplaatst van de Heilige Nicolaas. Deze zal een plek krijgen onder het icoon van de heilige dat al sinds jaren onze kerk siert. De viering zal worden voorgegaan door onze bisschop, mgr. J. Hendriks, en ook via Nicolaas TV te volgen zijn. Die dag openen we het ‘Nicolaasjaar’. Het komend jaar willen we de Heilige Nicolaas, als stadspatroon en mens van barmhartigheid, breder onder de aandacht brengen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap.

Zaterdag 5 december, 16.25 uur, Nicolaasbasiliek op TV
Op die datum is het programma ‘Roderick Zoekt Licht’ gewijd aan de H. Nicolaas en aan Sinterklaas. Met beelden uit de Oude Kerk, Ons’Lieve Heer op Solder en de Nicolaasbasiliek.

Zondag 6 december, 17.00 uur: oecumenische Nicolaasviering
Deze jaarlijkse viering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken, dit jaar in samenwerking met de kerken van ‘de Heilige-Vierhoek’ (de Lutherse Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente, de English Reformed Church en de RK Krijtbergparochie).
De viering vindt plaats in de Oude Luthersekerk, Singel 411, hoek Spui.
Vanwege corona is opgave vooraf noodzakelijk. Dit kunt u doen bij Betty Bos: ebosmiedema@gmail.com of 020-3342535 / 06-17552015.
De viering is ook te volgen via livestream of later terug te zien via de volgende link:
https://www.youtube.com/c/ EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam

Terugblik op de avond over christenvervolging
Op woensdag 25 november werd er in de basiliek in verschillende lezingen stilgestaan bij het wereldwijde probleem van christenvervolging. De Stichting voor Sociale Christendemocratie organiseerde deze avond in het kader van Red Wednesday. Onze bisschop, mgr. J. Hendriks, opende de avond met een lezing waarin hij stilstond bij christenvervolging wereldwijd en de katholieke leer inzake godsdienstvrijheid en tolerantie vurig vertolkte. Diederik Boomsma (CDA Amsterdam) sprak aansluitend over christenvervolging in Nederland en met name in Amsterdam, waar dit probleem, dat gaat van pesten tot fysiek geweld, schokkend genoeg, eveneens niet afwezig is, Martijn van Helvert (CDA) en Dennis de Jong (SP) ontplooiden een visie op hoe er politiek en maatschappelijk iets gedaan kan worden aan christenvervolgingen wereldwijd. Peter Broeders (Kerk in Nood) sprak via een videoboodschap tot de aanwezigen. Vanwege de corona-maatregelen was deze avond niet publiekelijk toegankelijk, maar ons streamteam heeft gelukkig voor een mooie opname gezorgd, die binnenkort op de website van de organisatie te zien zal zijn: https://socialechristendemocratie.nl

Acties

Sinterklaasactie
Een attentie voor de sekswerkers in de buurt van de basiliek: draagt u bij?
Op donderdag 3 december zal de jaarlijkse Sinterklaasactie plaatsvinden. We maken dan pakjes met een mooie brief erbij en gaan langs de ramen in de rosse buurt om de daar werkende vrouwen en mannen, via het Sinterklaascadeau, een teken van verbondenheid te geven. De mannen dragen de zak (met Pietenmuts en al) en de vrouwen geven de pakjes. Al jaren houden we deze actie in goede samenwerking met de Oude Kerk-gemeente. Dit jaar sluit ook de gemeenschap van de Waalse Kerk zich bij ons aan en daar zijn we heel blij mee. Er zijn op dit moment al meer dan voldoende vrijwilligers voor het inpakken en geven van de cadeautjes, maar uw bijdrage in financiële zin is zeer welkom en kan worden gestort op IBAN: NL78INGB0002108366 t.n.v. Parochie H. Nicolaas o.v.v. Sinterklaasactie. Alvast hartelijk dank!

Sinterklaas: een groet aan de buurt
Dit jaar hebben we ook een nieuwe actie bedacht rondom St. Nicolaas. Om in deze moeilijke tijd een gebaar van verbondenheid te tonen voor kerk en buurt, bezorgen we de komende week speciaal gemaakte Sinterklaaskaarten in de brievenbussen van bewoners en ondernemers rondom de basiliek. Bestuurslid Pieter Klein Beernink schreef een mooi en passend Sinterklaasgedicht waarin onze buren vriendelijk en geestig worden begroet door de Sint met een duidelijk referentie aan de basiliek. Sinterklaas als stadspatroon weer onder de aandacht brengen, begint zo met een paar kleine gebaren, die we een mooi en inhoudelijk vervolg hopen te geven in het komende Nicolaasjaar dat op 6 december begint.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, pastores en bestuur

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12.30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV)

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(te volgen via Nicolaas TV)

Zondag: 10.30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag 29 november: 17.00 uur Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Rens Tienstra
Vespers van de 1e Advent

Zondag 6 december: 17.00 uur Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Laine Tabora
Vespers van de 2e Advent, met commemoratie van de H. Nicolaas

Voorgangers 29 november: pastoor E. Fennis en diaken R. Polet
Voorgangers 6 december: mgr. J. Hendriks, pastoor E. Fennis en diaken R. Polet

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.