Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 30 mei 2021

‘Even bijpraten’  

Na een mooi pinksterfeest zijn we ineens terug in de ‘tijd door het jaar.’ We hebben nog een paar feestelijke zondagen, maar daarna zal de groene kleur weer voor lange tijd de liturgie sieren. Geïnspireerd door de kracht van de H. Geest mogen we van ons geloof getuigen. We weten ons daarbij gesteund door de Heilige Drie-eenheid, het feest dat we dit weekend vieren. Ons geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest, mag tot uiting komen in onze daden van geloof, hoop en liefde. Moge deze Heilige Drie ons doen en laten begeleiden en ons warm doen blijven lopen om in de voetstappen van Jezus te treden en het goede te doen! Deze zondag sluiten we ook de meimaand af die bijzonder was toegewijd aan Maria. We zullen daarom zondag eindigen met het ‘God groet u zoals bloemen’ als hommage aan onze hemelse moeder.

Bestuur
Bestuurswissel
Afgelopen donderdag heeft ons parochiebestuur vergaderd en is er afscheid genomen van Marijke Reijnders als bestuurssecretaris. Dit onder grote dankzegging voor alles wat zij de afgelopen jaren voor het bestuur heeft betekend. En zeker na het overlijden van Hennie Albers heeft zij zich extra ingezet om de financiële administratie in goede banen te leiden. Een behoorlijke klus die zij nu gaat overdragen aan Menno van Driel, die we dankbaar zijn dat hij hier zorg voor wil gaan dragen.
Als nieuwe bestuurssecretaris zal Aileen de Witte worden voorgedragen ter benoeming. Bestuursleden worden door de bisschop benoemd en we zijn blij dat Aileen deze taak op zich wil nemen. Wij wensen beiden veel succes!

Vieringen
Toediening H. Vormsel
Op zondag 30 mei zal het H. Vormsel worden toegediend aan Linda en Frank.
Zij bereiden zich voor op hun kerkelijk huwelijk op 21 juni aanstaande in onze basiliek. Het is passend om op het feest van de Drie-eenheid dit mooie sacrament te mogen ontvangen. Wij wensen het bruidspaar alle goeds bij de laatste voorbereidingen op hun huwelijk.

Mgr. J. Stam 60 jaar priester
Van harte feliciteren we pastor Joop Stam, die afgelopen donderdag zijn zestigjarig priesterfeest vierde. Op zondag 13 juni aanstaande. zal pastor Stam voorgaan in onze Nicolaasbasiliek en ook de verkondiging verzorgen. We hopen bij mooi weer, na de viering, buiten op ons nieuwe kerkplein koffie met de jubilaris te kunnen drinken.

Uitvaart vrijwilliger Louk Broug (*4-1-1954 +22-05-2021)
Afgelopen donderdag waren we met een delegatie van goede bekenden en naaste (kerkwacht-)collega’s van Louk in de Agneskerk om afscheid te nemen tijdens een gezongen Requiemmis. De liturgie, in de vorm van vóór het concilie, stond in het teken van gebed voor onze dierbare Louk en zijn familie. In de preek herinnerde de priester eraan dat Louk lange tijd koster is geweest in de Krijtberg en zo het huis van God gereed maakte voor de ontmoeting van God en mens in de eredienst. ‘Zoals Christus in het hemels huis voor ons een ruimte in gereedheid brengt, en vooral voor mensen als Louk die zijn voeding vond binnen de kerk.’ Na afloop van de Mis is Louk naar zijn laatste rustplaats gebracht op de van oudsher RK Begraafplaats Sint Barbara. Enkelen van ons vergezelden hem en zijn familie. Op het bidprentje dat werd uitgereikt stond Louk omschreven als ‘echtgenoot, vader, levenskunstenaar en trouw kind van Maria en de kerk’. We leven mee met zijn vrouw en kinderen en zullen ons Louk herinneren als een fijne en ook eigenzinnige tochtgenoot binnen de gelederen van de Nicolaasbasiliek. Moge hij rusten in de vrede van Gods huis.

Evensong hervat
Op zaterdag 22 mei jongstleden is de Evensong in onze basiliek weer hervat. Het was terstond een zeer feestelijke viering, waar nog maar met een beperkt aantal zangers gezongen kon worden, terwijl veel andere zangers in de kerk zaten. Voorlopig zal het nog in een wat kleiner verband moeten, maar de kwaliteit is er niet minder om. Natuurlijk had deze eerste Evensong na 15 maanden een emotioneel tintje. In een kort moment van stilte werd Michael Hedley herdacht en gingen de gedachten uit naar de laatste Evensong voor corona, die nog onder zijn leiding plaatsvond. Maar in de geest van Michael gaan anderen weer door en daar zou hij zomaar heel trots op zijn! De vieringen op zaterdag beginnen telkens om 17:00 uur. Vooralsnog hoeft u zich daar niet voor in de schrijven.
Gregoriaanse vespers
Zondag 30 mei 17:00 uur: Vespers van Zondag Trinitatis, o.l.v. Rens Tienstra
De actuele informatie kunt u vinden op de website van de Schola Amsterdam: https://www.gregoriaanskoor.nl/

Kinderen
Kleine Nicolaas zondag 30 mei.
Aanvang 10:40. Je bent welkom in de Nicolaaszaal van de basiliek of online via de Zoom-link.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Op de zondag na Pinksteren vieren we het Feest van de Drie-eenheid. We staan er bij stil dat we geloven in één God, een eenheid van drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. We geloven dus niet in drie goden maar in één God. Iedere zondag belijden we dat ook in de geloofsbelijdenis
En we bidden weer een tientje van de rozenkrans.
Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas op 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms). Je ontvangt dan een linkje voor toegang en verdere info.

Overige informatie
Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek) in juni 2021
Van dinsdag t//m vrijdag: 11:00 – 16:00 u. Op maandag en zaterdag: 12:00 – 15:00 u
Voor de dagelijkse vieringen van 12:30 uur hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. U bent en blijft van harte welkom.

Livestream
Afgelopen zondag, Pinksteren, was het geluid van de livestream verre van perfect, met name tijdens de Voorbeden en het pinkstergebed. We kampten met een technische storing van het geluid waardoor we een noodgreep moesten toepassen met microfoons op statief op het altaarpodium. Dit was ook de reden dat we geen livestream konden uitzenden van de vieringen van afgelopen woensdag en donderdag. De storing is nu verholpen. We hopen u zondag weer van een goede livestream te voorzien.
We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden! Hartelijke groet, pastores en bestuur.

QR-code (voor donaties)  

 

Overzicht Vieringen
Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)

(op woensdag, donderdag en zaterdag te volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(te volgen via Nicolaas TV)

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorgangers zondag 30 mei: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet Voorgangers zondag 6 juni: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet

Liturgische muziek

Zondag 30 mei

Missa Solenelle Langlais
O lux beata Trinitas Byrd
O sacrum convivium G. Brightwell
Slotzang: God groet u zoals bloemen arr. G. Brightwell Orgelwerk: Hymne d’Action de Grace – Te Deum Op. 5 Langlais)

Vespers

Zondag 30 mei 17:00u: Vespers van Zondag Trinitatis, o.l.v. Rens Tienstra Zondag 6 juni 17:00u: Vespers van Sacramentsdag, o.l.v. Laine Tabora

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet. De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here. The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.