Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 31 januari 2021

‘Even bijpraten’

We laten een redelijk bizarre week achter ons, waarin ongekend geweld korte tijd de gemoederen bezig hield. Het bracht ook weer een groot gevoel van saamhorigheid in de afkeuring van dit geweld en de steun, ook financieel, aan de gedupeerden. Maar er is reden genoeg om ons zorgen te maken. We worden beproefd in het volhouden van de maatregelen en hebben zorg om ouderen en jongeren die steeds meer in geestelijke nood komen. Als pastores houden we dat in de gaten en voeren vele gesprekken. Het is fijn dat velen de kerk daarbij als een steun ervaren en vooral ook van het gebed dat ons kracht en moed geeft om het vol te houden. Zondag horen we het verhaal van mensen om Jezus heen die verbaasd zijn over zijn spreken. Ze ontlenen er ontzag aan. Misschien niet per se omdat Jezus zo’n begaafd spreker zou zijn, maar omdat zijn woorden ook met concrete daden gepaard gaan. Hij doet wat hij zegt en dat vertalen zijn toehoorders als ‘een nieuwe leer, met gezag.’ De liturgie van zondag nodigt ons uit om na te denken wat dat voor ons betekent. Voor wie zondag niet fysiek naar de kerk kan komen, is de viering via Nicolaas TV daarom een prachtige manier om dat samen te doen.
Vieringen

Installatie Giles Brightwell
Na het zo tragische overlijden van onze Director of Music, Michael Hedley, zijn we bijzonder goed geholpen door Giles Brightwell (50), die het Consort heeft gedirigeerd tijdens de uitvaart en de kerstvieringen. Hij heeft bewezen een zeer vakkundig musicus te zijn die ook nog eens een goede en sympathieke indruk heeft gemaakt bij de koorleden. Verder overleg heeft geresulteerd in het aanbieden van een overeenkomst van opdracht aan Giles.
Giles heeft bewezen zich ook te willen bekwamen in de vorm van abdijliturgie die onze Nicolaas zo eigen is en uniek maakt. We zijn erg blij en dankbaar dat we in Giles iemand hebben gevonden die in de lijn van Michael Hedley de unieke koorzang in onze kerk voort kan zetten. Aanstaande zondag 31 januari zal de pastoor hem aan het begin van de viering in zijn functie installeren. Voor meer informatie over Giles zie de website van de Nicolaas- parochie. Daar vindt u ook informatie over wat er de komende tijd gezongen wordt.

Kathedraal TV
De streamteams van onze Nicolaas en de Haarlemse St. Bavokathedraal hebben inmiddels een leuk en collegiaal contact opgebouwd. Maar Kathedraal TV is meer dan alleen de vieringen. Via dit kanaal worden ook reportages vanuit het bisdom uitgezonden, zijn er regelmatig interviews te zien, wordt er een bisdom maandjournaal verzorgt en is uiteraard onze bisschop regelmatig aan het woord. Graag zou men ook eens een reportage maken over de Nicolaas en dat gaat komende week gebeuren. Aanstaande zondag 31 januari zullen er opnames gemaakt worden van de viering. Goed om te weten dat de kerkgangers dan in beeld kunnen komen.

Blasiuszegen
Op woensdag 3 februari vieren we de gedachtenis aan de H. Blasius. Het is op die dag een goede gewoonte om ook de Blasiuszegen te ontvangen. Dit is ook mogelijk aansluitend aan de viering van zondag aanstaande. Vanwege de coronamaatregelen zal de tekst van de zegen slechts eenmalig worden uitgesproken en de zegen in stilte worden gegeven. Het dragen van een mondkapje door voorganger en ontvanger is daarbij verplicht.

Plaatsen reliek H. Nicolaas
Helaas hebben we opnieuw moeten besluiten de plaatsing van de reliek van de H. Nicolaas uit te stellen. Het is onder de gegeven (beperkte) omstandigheden rond de corona – maatregelen niet verstandig om feestelijk samen te komen. We hopen dat op een ander moment wel te kunnen doen, als we weer met meer mensen in de kerk mogen komen. We vieren op zondag 7 februari aanstaande wel de wijdingsdag van onze kerk.

Kleine Nicolaas
Kleine Nicolaas Online zondag 31 januari
Deze zondag gaan we beleven hoe krachtig het Woord van God is. Hoe krachtig raakt Zijn woord ons en hoe kunnen wij Zijn kracht gebruiken om anderen te helpen. Ook nemen we je mee naar het moment dat Jezus in de tempel wordt opgedragen aan God.
Net als de scholen blijven ook wij voorlopig online. 13:00 – 13:45: 9 – 12-jarigen
14:00 – 14:45: 4 – 8-jarigen.
Meld je vooraf even aan bij Lucia (06 4389 0196); inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en verdere informatie.

Caritas: nieuw bestuur PCI en acties.
De PCI (Parochiële Caritas Instelling kortweg Caritas) zet zich in voor naastenliefde binnen onze parochie. Er is een nieuw bestuur benoemd voor Caritas Amsterdam centrum, bestaande uit Myrthe Theunissen, Alida Williams, Ben Hondius en Romeo Hellings. Zij besturen de komende jaren de PCI van de Nicolaasparochie. Hieronder vallen de volgende kerken: de Nicolaas; Papegaai; Krijtberg; Begijnhofkapel; Onze Lieve Vrouwekerk en de Mozes en Aäron. De bestuursleden worden momenteel ingewerkt onder begeleiding van Corine van der Loos (bisdom) en diaken en regiopastor caritas Rob Polet. We zijn hen zeer dankbaar dat zij deze verantwoordelijke taak op zich willen nemen. Hieronder leest u over de komende acties vanuit het nieuwe bestuur.
Vastenactie: kent u een goed doel? Laat het ons weten aub!
Binnenkort breekt de vastentijd weer aan. In deze tijd van inkeer en bezinning en solidariteit met anderen wil de Caritas stilstaan bij de noden van de medemens en een helpende hand of ondersteuning bieden waar wij kunnen. Hiervoor zal een vastenactie worden gehouden. Kent u binnen onze Nicolaas-parochie een initiatief op het gebied van zorg voor anderen dat extra hulp of ondersteuning kan gebruiken? Dan kunt u dit mailen naar: caritas@nicolaas- parochie.nl
Een bijdrage aan dit goede doel kan gedurende de 40-dagentijd worden gegeven. Hoe, daar hoort u te zijner tijd meer over.
Belactie: hoe onderhoud u contact met een medeparochiaan?
Het zijn vreemde tijden. In plaats van een volle kerk opeens veel lege plekken. Covid-19 heeft in nog geen jaar tijd ons leven veranderd. Misschien durft u niet meer naar de kerk te komen en mist u het samenzijn en voelt u zich geen onderdeel meer van de gemeenschap. De Caritas heeft in december een kerstkaartenactie opgezet. U kon een kerstkaart sturen naar iemand die u mist uit uw gemeenschap. De kerstkaartenactie was een succes. Graag willen we in een andere vorm hiermee verder gaan.
We zijn op zoek naar mensen die het fijn vinden om gebeld te worden of om iemand anders te bellen. Graag ontvangen wij uw bericht in onze mailbox: caritas@nicolaas-parochie.nl Laat uw naam en telefoonnumer achter en eventueel de persoon die u graag wilt bereiken, en wij doen ons best voor u.
Hartelijk dank, bestuur Caritas

Overige informatie
Dank, dank, dank!!
Door de coronasituatie is de Actie Kerkbalans afgelopen jaar veel later gestart en durfden we in eerste instantie de vraag om financieel bij te dragen aan deze actie nauwelijks te stellen, wetend dat velen het op dit gebied ook zwaar hebben of zouden krijgen. Toch is er tot nu toe een prachtig bedrag van ruim € 20.000,– gegeven. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Alle grote en kleinere bedragen helpen ons om ons gebouw te onderhouden en onze taak als gemeenschap op een goede wijze te vervullen. Iedere bijdrage is welkom, dus mocht u aan deze actie nog niet gegeven hebben en alsnog willen bijdragen, weet u van harte welkom! Maar voor allen die dit reeds gedaan hebben: dank, dank en nogmaals dank!!

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten
Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans. Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten wordt gerekend op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.

‘Vrouw in onze Kerk’
‘Vrouw in onze Kerk’ heeft afgelopen week haar website gelanceerd. Bent u geïnteresseerd neem dan een kijkje op https://sites.google.com/view/vrouw-in-de-kerk/homepage. Tevens is er een nieuw mailadres in gebruik genomen: vrouw.in.onze.kerk2@gmail.com
De geplande lezing van Hendro Munsterman op 16 februari aanstaande moet vanwege de coronamaatregelen wederom worden uitgesteld.

Openstelling Nicolaasbasiliek in februari 2021 / kleine wijziging
Omdat het aantal bezoekers overdag gering is en het koud is in de kerk zullen ook in de maand februari de normale openingstijden iets bekort worden.
De kerk zal van maandag t/m zaterdag open zijn van 12.00 – 15.00 uur.
De dagelijkse vieringen van 12.30 uur gaan gewoon door; hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. Uiteraard bent en blijft u van harte welkom.
We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, pastores en bestuur.

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te volgen via Nicolaas TV).
Op woensdag 3 februari wordt de Blasiuszegen gegeven.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorganger zondag 31 januari: Pastoor E. Fennis
Voorgangers zondag 7 februari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Liturgische muziek zondag 31 januari:

Missa Per signum Crusis Senfl of Daser Illumina faciem tuam Isaac
O sacrum convivium Messiaen Orgelwerk: Postlude in C Henry Smart

Zondag 31 januari: 17:00 uur: Vespers Vierde zondag door het jaar, Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Rens Tienstra
Zondag 7 februari: 17:00u: Vespers Hoogfeest van de kerkwijding met een commemoratie van de patroonheilige, H. Nicolaas, o.l.v. Laine Tabora. De celebrant is pastoor Eric Fennis.

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass

Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.