Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 4 april 2021

Op net moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt bereiden we ons voor op de Paaswake, de meest belangrijke viering van het jaar. Na de wanhoop van Goede Vrijdag wordt een vuur ontstoken waarmee de Paaskaars het licht ontvangt en daarmee niet zomaar licht wordt, maar het Licht van Christus. Dit ogenschijnlijk kwetsbare licht zal opnieuw de donkere kerk verlichten en het symbool worden van de verrijzenis op die vroege Paasmorgen. Met de vrouwen bij het graf mogen we de engel horen zeggen: ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen!’

We vieren Pasen opnieuw onder beperkte omstandigheden, maar gelukkig kunnen sommigen dit jaar wel fysiek aanwezig zijn en is alles integraal mee te volgen via Nicolaas TV. We snakken naar het weer samenkomen, maar laat de vreugde om het Paasfeest niet minder zijn, nu we misschien meer dan anders vooral ons innerlijk mogen laten voeden door hoop en liefde. Want dat is toch wat we met Pasen vieren: het scharnier van de winter naar de lente, van de dood naar het leven, van de tijd naar de eeuwigheid. Wij mogen weten dat we uit een eeuwige liefde zijn geboren en door een eeuwige liefde worden gedragen.
Moge daarom ons Pasen hoopvol zijn, vreugdevol, gezegend en zalig!

Vieringen

Vieringen met Pasen
De viering van Eerste paasdag om 10.30 uur is volgeboekt.
Voor de viering van Tweede paasdag om 10.30 uur zijn nog plaatsen beschikbaar.

Gregoriaanse vespers
Eerste paasdag, zondag 4 april, 07:30 – 08:30 uur: Paasmetten, o.l.v. Simon Paul
Van oudsher zingt de Schola de Metten in de vroege ochtend van Paaszondag. Na de psalmen 1, 2 en 3, die het nieuwe begin symboliseren, worden de homilie van St.-Gregorius de Grote over het Paasevangelie gereciteerd en de responsories gezongen, gevolgd door het Evangelie van de dag.

Eerste paasdag, zondag 4 april, 17:00 uur: Vespers van Paaszondag, o.l.v. Laine Tabora. Met deze vespers wordt het Sacrum Triduum afgesloten dat afgelopen Witte Donderdag begonnen is. Op de plechtigste dagen van het kerkelijk jaar keert de Kerk altijd terug naar de oudste liturgische vormen. In kleine bezetting zingt de Schola vijf psalmen, zodat de Paaspsalm bij uitstek, In exitu Israel de Ægypto, aan bod komt. We laten kapittel, responsorium breve en hymne weg: dat zijn latere toevoegingen. Wel zingen we Hæc dies: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft! Omdat we Romeinse en geen Benedictijnse Vespers zingen (zoals op andere zondagen), vervallen het Kyrie en het Pater Noster. Wel voegen we voor en na de Vespers iets toe: een processielied over de Verrijzenis.

Kinderen

Kleine Nicolaas

Film over Goede Week en Pasen vanuit de Basiliek
De Paaswake voor de kinderen in de Sint Nicolaasbasiliek waarover ouders en kinderen eerder bericht ontvingen, kan jammer genoeg niet doorgaan. Net als bij de kerstviering speelt ook nu het Corona-virus ons parten: door de uitbraak van de derde golf, zijn rond de paasvieringen de maatregelen voor kerkbezoek verder aangescherpt.
Speciaal voor de kinderen is er daarom een filmopname gemaakt, waarin pastoor Eric Fennis aan de hand van een aantal van de prachtige afbeeldingen in onze kerk, uitleg geeft over Witte Donderdag, Goede Vrijdagen Pasen. Je vindt de filmopname over de Goede Week en Pasen hier.

Kleine Nicolaas Online, zondag 4 april, Pasen
Paasquiz!! Doe mee een win een kilo paaseitjes.
We gaan er iets feestelijks van maken! De quiz gaat over de Veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen en ook over welke tijd we ingaan. Welke belangrijke dagen volgen er nu? Lucia Westerlink gaat eerst een presentatie geven, daarna komen de vragen. Als je goed oplet heeft iedereen een kans om te winnen.

De groep wordt nu niet opgesplitst. Alle kinderen, alle leeftijden, zijn welkom. We nodigen jullie uit samen online te komen om 13:30 uur. We eindigen om 14:00 uur.
Als je mee wilt doen graag even aanmelden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas,
tel. 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms) Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Zoom) en verdere info.

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek) in april
Van dinsdag t//m vrijdag: 11:00 – 16:00 uur. Op maandag en zaterdag: 12:00 – 15:00 uur

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden! Hartelijke groet, pastores en bestuur.

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te volgen via Nicolaas TV)

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorgangers zaterdag 3 april: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet Voorgangers zondag 4 april: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet Voorganger maandag 5 april: Pater B. Frie SJ
Voorgangers zondag 11 april: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet

Liturgische muziek

Zaterdag 3 april (Paaswake)
Collegium Regale Howells
Sicut servus Palestrina
Blessed be the God and Father Wesley Psalm Prelude, Set 2 No 3 Op. 40 Howells

Zondag 4 april (Hoogfeest van Pasen)
Sarabande for the Morning of Easter Howells
Missa Sancti Maria Magdalena William Lloyd Webber Laudate Dominum Dupré
Exultate Deo Palestrina
Ye choirs of new Jerusalem Stanford
Grand Choeur alla Händel Guiltman

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Reacties zijn gesloten.