Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 6 december 2020

‘Even bijpraten’

Nog maar net bekomen van de prachtige uitvaart van onze dierbare Hennie Alberts, werden we afgelopen donderdag in alle vroegte geconfronteerd met het overlijden van Michael Hedley, onze muziekdirecteur en artistiek leider. Een schokkend bericht dat velen met stomheid geslagen ontvingen. Twee weken geleden werd Michael met Covid-19 klachten opgenomen in het ziekenhuis. Al snel moest hij naar de Intensive Care en ging zijn conditie achteruit. Hij werd langer in coma gehouden. Helaas hebben de artsen verdere behandeling moeten stoppen, omdat er geen uitzicht meer was op enig herstel.
Michael was een markante persoonlijkheid en een groot musicus. Hij was vanaf het jaar 2000 werkzaam in onze Nicolaasbasiliek als dirigent en organist. Zo dirigeerde hij het Consort, de Capella Nicolai en de Chorale. Hij was een van de meest prominente kerkmusici van Nederland, die de kerkmuziek in de Nicolaas op een uitzonderlijk hoog niveau heeft gebracht. Uit binnen en buitenland zijn reacties op zijn overlijden gedeeld. We zullen hem enorm missen. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar zijn echtgenote Colleen en we bidden haar alle kracht en sterkte toe. Details over het afscheid en de uitvaart volgen spoedig. Houdt u daarvoor de website van de parochie in de gaten.

Nicolaasfeest uitgesteld
Door het overlijden van Michael Hedley heeft het bestuur besloten het patroonsfeest aanstaande zondag uit te stellen, zo ook het plaatsen van de reliek van de H. Nicolaas. Onder deze omstandigheden is een feestelijke viering met de bisschop in ons midden niet passend, hoe jammer ook vanwege het vele werk dat er reeds voor verricht is. Het geheel zal worden uitgesteld tot zondag 14 februari. Het is dan de laatste zondag voor de veertigdagentijd en Valentijnsdag. Dat zou geheel in lijn zijn met het gedachtegoed van Nicolaas. Neemt niet weg dat we allen die zich hebben ingezet om er zondag een feestelijke viering van te maken, heel hartelijk willen danken voor hun inzet. Noteert u dus alvast 14 februari 2021!

Parochiaan Harmen Leerink overleden
Gisteren bereikte ons het bericht dat op 1 december jl. onze medeparochiaan Harmen Leerink is overleden in de leeftijd van 83 jaar. Harmen was lange tijd een vaste Nicolaas-ganger. Ook kwam hij graag bij de vieringen in Ons’ Lieve Heer op Solder. De laatste jaren was het om gezondheidsredenen voor hem helaas niet meer mogelijk om naar de kerk te gaan. Harmen zal maandag aanstaande uitgeleide worden gedaan vanuit de kapel van begraafplaats St. Barbara en op deze gegraafplaats ook zijn laatste rustplaats vinden. De viering zal worden voorgegaan door pater Peter van Dael SJ. We wensen zijn echtgenote en familie sterkte met het verwerken van dit verlies.

Kleine Nicolaas: bezoek van Sinterklaas
Op zaterdag 28 november kwam Sinterklaas op bezoek bij de kinderen van de Sint Nicolaas-basiliek. Ondanks grote drukte had de Sint in zijn agenda voor zijn “eigen” Sint Nicolaaskerk een plekje vrij gehouden. Sint werd verwelkomd met Sinterklaasliedjes op het orgel. De kinderen van de Spaanstalige gemeenschap werden door de Sint in het Spaans begroet – de
Sint woont tenslotte in Spanje. Sint beantwoordde diverse vragen van de kinderen over feiten en gebeurtenissen uit zijn leven, vroeger en nu. Op verzoek van de Sint bekeken Sint, pastoor Eric en de kinderen het beeld van Sint Nicolaas, op het altaar voor in de kerk. Tenslotte kreeg ieder kind persoonlijk van de Sint een pakje overhandigd.

Een beeldimpressie van het Sint-bezoek is te vinden via onze website
www.nicolaas-parochie.nl Op de home-page klikt u de streamknop, daarmee bereikt u Nicolaas TV. De video bevindt zich onder ‘Uploads’. Ook kunt u de video bekijken via de volgende link: https://youtu.be/YK284wPmRdU

Alle kinderen zijn ‘s zondags van harte welkom bij de online bijeenkomsten van de Kleine Nicolaas: 12.30 – 13.15 uur voor 9 – 12-jarigen; 14.00 – 14.45 uur voor 4 – 8-jarigen.
Meld je vooraf even aan bij Lucia (06 43 89 01 96). Inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en informatie over het knutselwerk.

Zaterdag 5 december, 16.25 uur, Nicolaasbasiliek op TV
Op die datum is het programma ‘Roderick Zoekt Licht’ gewijd aan de H. Nicolaas en aan Sinterklaas. Met beelden uit de Oude Kerk, Ons’Lieve Heer op Solder en de Nicolaasbasiliek.

Zondag 6 december, 17.00 uur: oecumenische Nicolaasviering
Deze jaarlijkse viering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken, dit jaar in samenwerking met de kerken van ‘de Heilige-Vierhoek’ (de Lutherse Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente, de English Reformed Church en de RK Krijtbergparochie).
De viering vindt plaats in de Oude Luthersekerk, Singel 411, hoek Spui.
Vanwege corona is opgave vooraf noodzakelijk. Dit kunt u doen bij Betty Bos: ebosmiedema@gmail.com of 020-3342535 / 06-17552015.
De viering is ook te volgen via livestream of later terug te zien via de volgende link:
https://www.youtube.com/c/ EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam

Acties

Sinterklaasactie: cadeaus voor de sekswerkers op de wallen
Afgelopen donderdagavond waren we met een groepje in de pastorie om pakjes te maken die we aansluitend hebben uitgedeeld aan de sekswerkers in de buurt van de basiliek. Daarbij een brief in vele talen waarin iets wordt gezegd over Sint Nicolaas als patroon van de stad, met een hartelijke groet namens de deelnemende kerken. Een gebaar van verbondenheid en een teken dat we vanuit de kerk hen niet veroordelen, maar juist iets willen aanbieden. Mooi was dat dit jaar ons team, dat al sinds jaar en dag bestaat uit leden van de Nicolaasbasiliek en de Oude Kerk Gemeente, versterkt werd door leden van de Waalse Kerk Gemeente. Met dank aan alle betrokkenen, met name aan Elisabeth Boiten (diaken Oude Kerk) en onze eigen Olof Bekedam die de actie logistiek hebben voorbereid.

Sinterklaaskaarten voor de buurt
Op initiatief van bestuurslid Pieter Klein Beernink, hebben we dit jaar bij de rond de basiliek wonende en werkende buren een groet van St. Nicolaas in de brievenbus gedaan. De speciaal ontworpen kaarten, met een passend gedicht en wat informatie over de kerk, gingen, vergezeld van drie gouden chocolademunten, in mooie rode enveloppen. Enkele bewoners en caféhouders die we de kaart persoonlijk konden overhandigen reageerden blij verrast! Met dank aan Pieter en Christel Grimbergen voor ontwerp en uitvoering van deze actie, waardoor we als parochie weer wat zichtbaarder zijn geworden in de buurt.

Kerstkaarten: wie mist u in de kerk en zou u wel een kaartje willen sturen?
Start zondag 6 december
Sinds we maar met een beperkt aantal mensen mogen samenkomen in de kerk, zijn er veel contacten verwaterd of verloren gegaan. Kerkgangers missen soms mensen die niet naar de kerk kunnen of durven komen en andersom. Als dit ook voor u geldt, dan stellen we u vanaf aanstaande zondag in de gelegenheid om een of meerdere kerstkaarten kosteloos mee te nemen om die te sturen aan een medeparochiaan met een persoonlijke boodschap. Misschien een goede manier om contacten te herstellen? De kaart(en) mag u zelf versturen, of, als u het adres niet kent, ons laten weten aan wie u de kaart wilt sturen. Wij zorgen dan, zo mogelijk, voor de adressering en verzending. U kunt uw eigen adresgegevens op de kaart achterlaten, of als u dat liever niet doet, het adres van de parochie.
Bij de kaarten ligt een lijst. We vragen u daarop uw eigen naam en de naam/namen van degene(n) aan wie u de kaart(en) gaat schrijven te vermelden. Zo hebben we zicht op wie er een kaart ontvangt.

De kaarten en de lijst kunt u zondag vinden op de koffietafel rechts achter in de kerk.
De actie is een initiatief van de PCI van de Nicolaas-parochie. Mensen uit andere kerken dan de basiliek zijn ook uitgenodigd om deel te nemen.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, pastores en bestuur

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12.30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV)

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(te volgen via Nicolaas TV)

Zondag: 10.30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag 6 december: 17.00 uur Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Laine Tabora
Vespers van de 2e Advent, met commemoratie van de H. Nicolaas

Zondag 13 december: 17.00 uur Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Rens Tienstra
Vespers van de 3e Advent ‘Gaudete’ met agens Pastoor E. Fennis

Voorgangers 6 december: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet
Voorgangers 13 december: Pater B. Frie en Diaken R. Polet

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.