Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 6 juni 2021

‘Even bijpraten’  

Het gewone leven krijgt langzaam weer z’n vorm. Door de nieuwe versoepelingen mogen er ook weer meer mensen naar de kerk. Zo kunnen meer mensen fysiek deelnemen aan de eucharistie, en dat is mooi nu we zondag Sacramentsdag vieren. In de gaven van brood en wijn mogen we de Heer op een bijzondere wijze ontmoeten. En corona heeft ons er ook op gewezen dat het ter communie gaan geen vanzelfsprekendheid is. Je mag er naar verlangen omdat het je kan zuiveren. Je mag er naar verlangen omdat je een beetje van Christus zelf ontvangt. Je mag er naar verlangen om je aanvaard te weten door God. Maar we hebben er geen ‘recht op’, het is een geschenk dat ons door de gastheer Christus zelf gegeven wordt.

Een persoonlijke ontmoeting dus met de verrezen Heer zelf, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Laten we er daarom op dit mooie feest opnieuw een echte ontmoeting met hem van maken.

Pastores binnenstad bijeen
Afgelopen woensdag waren de pastores van de binnenstad weer bijeen voor hun reguliere overleg. Los van de lopende zaken was er dit keer een presentatie van de Missionary School, een initiatief van ons bisdom om jonge mensen op te leiden om op laagdrempelige wijze de Kerk missionair te presenteren, bijvoorbeeld op scholen. Een van de jongeren, Dominique, heeft een lesmethode ontwikkeld waar aan de hand van algemene verhalen thema’s, die ook kerkelijk spelen, voor kinderen en jongeren toegankelijk te maken. Het zou een opstap kunnen zijn naar een kennismaking met geloof en kerk. De binnenstadpastores ondersteunen dit initiatief van harte!

Vieringen

Aantal bezoekers per viering
Op grond van de versoepeling van de coronamaatregelen heeft de Bisschoppenconferentie besloten dat met ingang van 6 juni, het aantal toegestane bezoekers per viering verhoogd kan worden, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. Dit betekent voor de Nicolaas een verhoging van 50 naar 70 bezoekers.

Mgr. J Stam 60 jaar priester
Op zondag 13 juni aanstaande zal pastor Stam voorgaan in onze Nicolaasbasiliek en ook de verkondiging verzorgen. Dit bij gelegenheid van zijn zestigjarig priesterjubileum. We hopen bij mooi weer dan ook weer buiten, op ons nieuwe kerkplein, koffie met de jubilaris te kunnen drinken.

Gregoriaanse vespers

Zondag 6 juni 17:00 uur: Vespers van Sacramentsdag, o.l.v. Laine Tabora De celebrant is rector Fennis, afsluitend met een plechtige zegen.

De actuele informatie kunt u vinden op de website van de Schola Amsterdam: https://www.gregoriaanskoor.nl/

In Memoriam

Tineke Franke – van Charldorp
Op vrijdag 28 mei jl. is Tineke Franke – van Charldorp in de leeftijd van 94 jaar overleden. De laatste 6 jaar woonde Tineke bij haar zoon Pieter in Amsterdam. Daarvoor woonde ze in Bussum, waar ze lang in de verpleging werkzaam is geweest, onder andere in een Joods verzorgingstehuis. Tineke stond bekend als een lieve en zeer zorgzame vrouw. Samen met haar zoon Pieter heeft zij de geloofscursus van ons bisdom gevolgd en zijn ze samen met een groep anderen in de paasnacht van 2018 gedoopt en gevormd. Tineke kwam heel graag in de Nicolaas. De laatste maanden ging Tineke sterk achteruit en leefde ze in een eigen wereld, een proces dat 6 jaar geleden al gestart is. Ze kon goed verzorgd blijven door de enorme inzet van Pieter. Maandag 7 juni is om 11:30 uur haar uitvaart vanuit de Nicolaasbasiliek. De viering zal ook via Nicolaas TV te volgen zijn. Zij zal te ruste worden gelegd op de Nieuwe Ooster. Moge zij rusten in vrede!

Parochiaan en vrijwilliger Kees Bieshaar
Afgelopen donderdag bereikte ons het verdrietige bericht dat Kees Bieshaar die middag in zijn woning in Amsterdam-Zuidoost is overleden.
Kees was jarenlang een vaste kerkganger en ook kerkwacht in onze basiliek. Hij was er heel graag en vertelde met veel vuur aan bezoekers over de kerk. Kees was een kleurrijk en gevoelig, gelovig mens. De laatste jaren ging het fysiek minder goed met hem. Ondanks zijn fysieke beperkingen bleef hij een levendige persoonlijkheid die met zijn enthousiasme, humor en uitgesproken mening kleur gaf aan iedere ontmoeting en aan onze gemeenschap. We zullen hem missen en de verhalen over hem zullen ons nog lang doen glimlachen. Kees is 72 jaar geworden.
Op donderdag 10 juni zullen we om 14:00 uur afscheid van Kees nemen in zijn geliefde basiliek.. Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via het bekende mailadres: gcrijns@xs4all.nl U hoort dan of er nog een plekje voor u is.
Kees zal worden begraven in Abcoude. We herdenken hem ook zondag tijdens de voorbeden. Laten we deze lieve man van harte toevertrouwen aan de vreugde van Gods nabijheid.

Kinderen

Kleine Nicolaas zondag 6 juni
Aanvang 10:40. Je bent welkom in de Nicolaaszaal van de pastorie of online via de Zoom-link.

Op de tweede zondag na Pinksteren viert de kerk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament, Sacramentsdag. Daarom staan we zondag stil bij het meest bijzondere en wonderbaarlijke sacrament dat Jezus ons gegeven heeft.

Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas op 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms). Je ontvangt dan een linkje voor toegang en verdere info.

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek) in juni 2021
Van dinsdag t//m vrijdag: 11:00 – 16:00 u. Op maandag en zaterdag: 12:00 – 15:00 u

Voor de dagelijkse vieringen van 12:30 uur hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. U bent en blijft van harte welkom.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden! Hartelijke groet, pastores en bestuur.

QR-code (voor donaties)  

 

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).
Let op: op maandag 7 juni vervalt de viering van 12:30 uur vanwege een uitvaart.

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te volgen via Nicolaas TV)

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV) (in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorgangers zondag 6 juni: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet Voorgangers zondag 13 juni: Mgr. J. Stam, Pastoor E. Fennis en Diaken E. Brussee

Liturgische muziek

Zondag 6 juni

Missa Pange Lingua Josquin des Prez
O salutaris hostia P. de la Rue
O quam suavis est W. Byrd
Orgelwerk: Pièce d’ Orgue BWV 572 J.S. Bach

Vespers
Zondag 6 juni 17:00 uur: Vespers van Sacramentsdag, o.l.v. Laine Tabora
De celebrant is rector Fennis, afsluitend met een plechtige zegen.
Zondag 13 juni 17:00 uur: Vespers van Elfde Zondag, o.l.v. Rens Tienstra Opgenomen in de vespers is een commemoratie van de heilige Antonius van Padua, wiens feestdag het is.

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet. De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass

Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here. The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Vespers

Zondag 30 mei 17:00u: Vespers van Zondag Trinitatis, o.l.v. Rens Tienstra Zondag 6 juni 17:00u: Vespers van Sacramentsdag, o.l.v. Laine Tabora

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet. De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here. The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.