Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 7 februari 2021

‘Even bijpraten’

We vieren deze zondag de 134ste verjaardag van de wijding van onze kerk. Al zo lang een beeldbepalend gebouw voor de stad en een baken van geloof en hoop in al die achterliggende jaren. Duizenden hebben de kerk bezocht, velen hebben er gebeden, gevierd en lief en leed gedeeld. Het is in deze coronatijd daarom gek te ervaren dat het nu zo rustig is in de kerk. Maar de Nicolaas is en blijft open en we blijven vieren en voelen ons verbonden, fysiek en via de stream. Het woord van God moet ook in deze tijd klinken, en meer dan anders spreken de genezingsverhalen die we deze zondagen horen tot de verbeelding. Er zijn nogal wat mensen die momenteel lijden aan alles wat ons overkomt, fysiek, psychisch, financieel. Jong en oud hebben behoefte aan perspectief en verlangen naar betere tijden. Laat onze Nicolaas, met haar rijke geschiedenis, bijzondere uitstraling en als plek in het hart van de stad een actueel toevluchtoord blijven voor allen die dat perspectief zoeken en bidden dat God alles uiteindelijk ten goede mag keren.

Vieringen

Pater Gerard Noom SMA 60 jaar priester
Op donderdag 11 februari viert pater Gerard Noom zijn 60-jarig priesterfeest.
Pater Noom is verbonden aan de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en is lang als missionaris in het buitenland werkzaam geweest. Terug in Nederland is hij alweer lang een veelgevraagde assistent in verschillende parochies van ons bisdom. Iedere donderdag viert hij om 12:30 uur de mis in onze Nicolaas en is vaak standby als dat nodig is. Het is mooi dat de eigenlijke dag valt op de dag dat hij in de Nicolaas viert en we zullen daar donderdag aanstaande op gepaste wijze aandacht aan besteden, dankbaar voor wat hij ook voor onze Nicolaas betekent.

Gregoriaanse vespers zondag 17:00 uur
De vespervieringen op zondagmiddag gaan de komende tijd gewoon door, zij het met 4 zangers vanwege de coronarestricties. Aanstaande zondag wordt de vespers van het Hoogfeest van de kerkwijding gezongen met een commemoratie van de patroonheilige, de H. Nicolaas, onder leiding van Laine Tabora. De celebrant is Pastoor Eric Fennis.

Kleine Nicolaas
Kleine Nicolaas Online zondag 7 februari.
Op deze zondag lopen we met Jezus mee. Hij toont ons de barmhartigheid van Zijn Vader. Wat betekent dat eigenlijk, Barmhartigheid? Jezus vraagt ons ook om ons barmhartig te gedragen naar anderen. Hoe doe je dit dan? Zondag staan we ook stil bij de kerkwijding van onze Nicolaas die op 7 februari 1887 plaatsvond.

Net als de scholen blijven ook wij voorlopig online.
13.00 – 13.45: 9 – 12-jarigen
14.00 – 14.45: 4 – 8-jarigen.
Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia (06 4389 0196); inspreken, appen of sms mag ook. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en verdere info.

Overige informatie

Aswoensdag 17 februari 2021: aanmelding nodig
Evenals voor de zondagviering in de basiliek zult u zich ook moeten aanmelden voor de viering van 12:30 uur op Aswoensdag. Op grond van ervaringen in voorgaande jaren moeten we er rekening mee houden dat er meer dan 30 mensen aanwezig zullen willen zijn. Vanaf zondag 7 februari kunt u zich voor deze viering aanmelden via gcrijns@xs4all.nl of via tel. 06 28 20 31 48 (bel, app, sms).

Inleveren palmtakjes
Zo u dat wilt kunt u vanaf nu uw oude palmtakjes inleveren in de kerk. Op de liturgietafel achter in de kerk staat een mand waar u ze kunt achterlaten.

Openstelling Nicolaasbasiliek in februari 2021
Omdat het aantal bezoekers overdag gering is en het koud is in de kerk zullen ook in de maand februari de normale openingstijden iets bekort worden.
De kerk zal van maandag t/m zaterdag open zijn van 12.00 – 15.00 uur.
De dagelijkse vieringen van 12.30 uur gaan gewoon door; hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. Uiteraard bent en blijft u van harte welkom.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden! Hartelijke groet, pastores en bestuur.

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te volgen via Nicolaas TV).
Op woensdag 3 februari wordt de Blasiuszegen gegeven.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorganger zondag 31 januari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet
Voorgangers zondag 7 februari: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Liturgische muziek

Zondag 7 februari:
Missa Aedis Christi Howells
Locus iste Bruckner
Wie lieblich sind deine Wohnungen Rheinberger O salutaris hostia Rossini
Orgelwerk: Postlude in d Op. 105 Stanford

Zondag 7 februari: 17:00u: Vespers Hoogfeest van de kerkwijding met een commemoratie van de patroonheilige, H. Nicolaas, o.l.v. Laine Tabora. De celebrant is pastoor Eric Fennis
Zondag 14 februari: 17:00u: Vespers Zesde zondag door het jaar o.l.v. Rens Tienstra

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.
Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass

Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.