Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 8 november 2020

‘Even bijpraten’

Dezer dagen staan onze Nederlandse heiligen centraal. Op 6 november alle geloofsverkondigers die, zich geroepen voelden door God en met de zegen van de Kerk, het geloof in onze lage landen hebben verkondigd. En op 7 november heel speciaal Willibrord, die later de patroon van onze Nederlandse kerkprovincie is geworden. Een aantal van hen waren Angelsaksische missionarissen, maar er waren ook geloofsverkondigers uit onze eigen streken, zoals Lambertus, Ludger en Odulfus. Weer andere waren Frankische missionarissen, zoals de bekende Servatius, wiens graf bewaard wordt in de naar hem genoemde basiliek in Maastricht. Ze hebben willen getuigen van de liefde van Christus en hebben het licht van het geloof willen uitdragen in deze streek. Bidden wij in deze dagen heel bijzonder voor de geloofsverkondigers van deze tijd, die de niet eenvoudige taak hebben het evangelie toegankelijk te houden voor iedereen van goede wil. Dat het fundament van de evangelische boodschap: geloof, hoop en liefde, ons als gelovigen telkens mag vernieuwen en hen die zoekende zijn mag raken op de weg naar hun uiteindelijke bestemming.

Doop en Vormsel
Zaterdag heeft Roua in de viering van 12.30 uur de sacramenten van doop en vormsel ontvangen. Zij heeft in de viering tevens haar eerste heilige communie gedaan.
In de middag zijn Tyler en Hailey gedoopt. Wij heten hen van harte welkom in onze grote familie van christenen en wensen hen alle goeds en zegen voor hun verdere leven.

Uit het bestuur
De secretaris van ons parochiebestuur, mevrouw Marijke Reijnders, heeft te kennen gegeven eind van dit jaar haar taak binnen het bestuur te willen neerleggen. Uiteraard betreuren wij haar vertrek, maar respecteren ten volle haar beslissing. We zijn Marijke erg dankbaar voor haar grote inzet en toewijding en hopen dat zij op een andere wijze aan onze gemeenschap verbonden zal blijven.

Vanuit het bestuur is opdracht gegeven voor de jaarlijkse inspectie van de dakgoten en het controleren van de valbeveiligingsvoorzieningen. Dit is uiteraard verplicht en een niet eenvoudige klus vanwege moeilijk bereikbare plekken. Een klus die zomaar weer een slordige € 4000,– kost, maar dus noodzakelijk is. Het bekende lied: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden…’ is hierop niet van toepassing.

Stagiair
Vanaf 1 november jongstleden mogen we een stagiair in ons midden begroeten. Zijn naam is Thomas Bötticher en hij is vijfdejaars priesterstudent op het Grootseminarie van ons bisdom. Thomas zal zich nog uitgebreid aan u voorstellen. Vanwege alle coronamaatregelen is het nog even zoeken hoe we Thomas het beste met alle aspecten van onze parochie kunnen laten kennismaken, maar we zijn blij dat we hem in ons midden welkom kunnen heten.

Extra viering op de zaterdagmiddagen, om 17.00 uur, gaat stoppen
Sinds een paar weken bieden wij ook op zaterdag om 17.00 uur een extra viering aan. De belangstelling daarvoor is echter gering. We hebben gelukkig een breed aanbod van vieringen in onze kerk en de eucharistie wordt dagelijks gevierd. Het is ook fijn dat steeds meer mensen Nicolaas TV hebben ontdekt om op zondag met de viering in onze basiliek verbonden te kunnen zijn. Na vandaag vervalt dus de viering op zaterdag en bent u welkom om 12.30 uur of op een ander moment in de week en uiteraard ook om mee te vieren via de livestream. Met dank aan het koor en de vrijwilligers die zich de afgelopen zaterdagen extra hebben ingezet.

Kleine Nicolaas
Afgelopen zondag bleek dat het een goed idee is geweest om onze groep te splitsen in twee verschillende leeftijdsgroepen. Zo konden we makkelijker de lesstof aanpassen aan het niveau van de kinderen die we op het scherm voor ons hadden. Naast de nadelen, die het digitaal lesgeven heeft, zijn er ook voordelen: drie kinderen die de afgelopen jaren verhuisd zijn naar plaatsen buiten Amsterdam, hebben zich weer bij de Kleine Nicolaas aangesloten.
Met de oudste groep hebben we de Bergrede uit het Mattheüs-evangelie gelezen. In de Bijbel staan heel wat woorden, die in onze tijd niet of nauwelijks gebruikt worden. Zo vroeg het woord ‘barmhartigheid’ enige uitleg. Vanuit het evangelie was het niet moeilijk een bruggetje te slaan naar Allerheiligen. Natuurlijk kennen de kinderen St. Nicolaas en St. Maarten al. Eén van de kinderen noemde St. Franciscus. De heilige Willibrord kwam ook ter sprake.
Bij het bespreken van Allerzielen noemden de kinderen namen van mensen die zij gekend hebben en die overleden waren. Voor hen hebben we gebeden. Lucia had de kinderen een werkstuk met in te kleuren kaarsjes gestuurd, waarmee ze -met een jampotje- een kandelaar konden maken om op Allerzielen een kaarsje aan te steken
Ook de jongsten gingen met de kleurplaat met kaarsjes aan de slag. De woorden van de Bergrede zijn voor hen wel érg moeilijk. De kern hebben we in eigen woorden verteld. Ook de bekendste heiligen kwamen aanbod. Ook met hen konden we bidden voor overledenen, die zij gekend hebben en zelfs voor twee geliefde overleden poezen!

Als er nog kinderen zijn, die zich bij één van de twee groepen willen aansluiten: van harte welkom! Meld je even aan bij Lucia (06 43 89 01 96). Inspreken, appen of sms. Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Skype) en informatie voor een knutselwerk. Komende zondag vinden de volgende bijeenkomsten plaats: van 12.30-13.15 uur voor de 9-12 jarigen en van 14.00-14.45 uur voor de 4-8 jarigen.

Livestream
De overstap van Facebook naar YouTube is goed verlopen. U kunt de livestream nog steeds bereiken via de website van de Nicolaasparochie (www.nicolaas-parochie.nl). Al op de eerste pagina (homepage) ziet u de knop naar de livestream plus informatie over de eerstvolgende viering die gestreamd wordt. Door het aanklikken van de knop wordt u naar de YouTube-pagina gebracht waar de livestream te zien is. U ziet dan de kopjes ‘Geplande livestreams’ en ‘Eerdere livestreams’. U klikt op de foto van de stream die u wilt zien, dan gaat de stream lopen.
Ook als u terug wilt kijken naar een vorige viering vindt u die op dezelfde wijze: knop op de website aanklikken en zodra de YouTube-pagina zichtbaar is, zoekt u de viering die u wilt terugzien; ook dan klikt u de foto aan en gaat de stream lopen.

Abonneren
Op dit moment hebben we 180 abonnees. We willen graag naar 1000 abonnees. Met dat aantal biedt YouTube ons meerdere faciliteiten en is ook ons bereik groter. U kunt ons daarbij helpen: als u nog geen abonnee bent, klik dan op de rode knop op de YouTube-pagina, dan bent u onmiddellijk abonnee, dit is kosteloos. Vraag ook uw huisgenoten, vrienden en kennissen om dit te doen.
Met andere woorden: zegt het voort, op naar de 1000!

Aanmelden voor de zondagvieringen
Vanaf ’s zondags kunt u zich aanmelden voor de viering van de daarop volgende zondag, 10.30 uur. Aanmeldingen verder vooruit zijn niet mogelijk.
Door het beperkte aantal plaatsen per viering zullen we deze zo eerlijk mogelijk over kerkgangers die zich aanmelden, verdelen. Wie niet aan de beurt komt, kan zich een week later opnieuw aanmelden. We houden bij wie er al aan de beurt is geweest. Zodat eenieder, door de weken heen, een keer aan bod kan komen.

De doordeweekse vieringen van 12.30 uur kunt u zonder aanmelding bezoeken.

Extra maatregelen Covid-19
Om de gezondheid van de kerkgangers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen vragen wij u dringend bij het betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te gebruiken. U kunt dit afdoen als u op uw plaats zit en weer opzetten als u uw plaats in de kerk verlaat. Als u ter communie gaat hoeft u uw mondkapje niet op te zetten.

Het koffiedrinken na afloop van de viering zal voorlopig achterwege blijven. In de praktijk lukt het niet om voldoende afstand te houden.

De liturgie nodigt soms uit om mee te zingen. U wordt gevraagd dat vooral zachtjes te doen, omdat samenzang tot op heden wordt afgeraden.

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!
Hartelijke groet, pastores en bestuur

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12.30 uur eucharistieviering
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via livestream)
Op maandag 2 november extra viering om 19.00 uur (te volgen via livestream)

Woensdag: aansluitend aan de mis Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed
(ook te volgen via livestream)

Zaterdag: 17.00 uur: extra eucharistieviering met de liturgie van de zondag.
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag: 10.30 uur: eucharistieviering
(te volgen via livestream)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Zondag 1 november: 20.00 uur: Gregoriaanse Dodenmetten
Op deze zondag géén Gregoriaanse vespers om 17.00 uur

Voorgangers zondag 25 oktober: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet
Voorgangers zondag 1 november: Pater P. van Dael SJ en Diaken R. Polet
Voorgangers maandag 2 november: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Livestream Heilige Mis
Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

Reacties zijn gesloten.