Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 9 mei 2021

‘Even bijpraten’  

We vieren deze zondag al weer de zesde zondag van Pasen en maken ons tevens  op voor de Hemelvaart van de Heer. Ook wij zijn, net als de leerlingen toen, wel eens  geneigd naar boven te staren en daar het heil van te verwachten. Toch zullen we de  twee mannen in witte gewaden donderdag weer horen zeggen: ‘Wat staan jullie naar  de hemel te kijken?’ ‘Ga aan de slag en verkondig de goede boodschap van het  evangelie.’ Dat klinkt zo eenvoudig, en we weten dat ook de leerlingen van Jezus  nog op de komst van de H. Geest moesten wachten om er daadwerkelijk mee te  beginnen. Die kracht die ook wij nodig hebben om onze opdracht in het leven te  kunnen blijven vervullen. Een kracht die ons inspireert en begeestert en waarvan we  de komst met Pinksteren biddend tegemoet zien!  

De hemelvaart van de Heer is niet alleen een afscheid, maar vooral een nieuw begin  van Zijn aanwezigheid onder ons. Het mag hoopvol zijn te weten dat Hij in alle  wisselvalligheden van het leven met ons mee wil trekken!  

Pastoor verhuisd  

Sinds afgelopen woensdag (5 mei) is onze pastoor definitief Amsterdammer, hij is  verhuisd naar de mooiste stad van het land. Op verzoek van de bisschop is hij gaan  wonen op de pastorie van de Vredeskerk aan de Pijnackerstraat. Onze pastoor is  zowel voor de Nicolaasparochie als voor de Vredesparochie verantwoordelijk en  wonen in Amsterdam maakt het wel zo gemakkelijk om echt aanwezig te kunnen zijn.  En nu komt de fiets, die de pastoor bij zijn aantreden in de Nicolaas cadeau kreeg  van de parochie, nog beter van pas 

Vieringen

Vieringen met Hemelvaart en Pinksteren
Hemelvaart: donderdag 13 mei, 10.30 u
Eerste pinksterdag: zondag 23 mei, 10.30 u
Tweede pinksterdag: maandag 24 mei, 12.30 uur (reserveren niet nodig)
Voor de vieringen van Hemelvaart en Eerste pinksterdag dient u te reserveren  (gcrijns@xs4all.nl; tel. 06 28 20 31 48 tel, sms, app). 

Verruiming aantal kerkgangers  

In overleg met de minister hebben de Nederlandse Bisschoppen besloten dat er een  kleine verruiming mag plaatsvinden in het aantal kerkgangers op zondag. Men gaat  daarbij uit van 10% van het aantal zitplaatsen op 1,5 meter afstand. In onze  Nicolaasbasiliek betekent dit dat we op zondag 50 mensen welkom mogen heten.  Het is de eerste stap op de routekaart die, als alles goed gaat, meer verruimingen zal  toestaan. Het blijft belangrijk afstand te houden en de andere geldende maatregelen  in acht te nemen.  

Evensong hervat 

Op zaterdag 22 mei aanstaande zal ook de Evensong in onze Basiliek hervat  worden. Na ruim een jaar deze prachtige viering te hebben moeten missen, staan de  koorzangers te trappelen om weer te zingen. Het zal voorlopig nog in een klein  verband zijn, maar de mooie Engelse psalmen en hymnen horen zal al een feest zijn.  De vieringen op zaterdag beginnen telkens om 17:00 uur. Vooralsnog hoeft u zich  daar niet voor in te schrijven.  

Gregoriaanse vespers  

Zondag 9 mei 17:00 u: Vespers Zesde zondag van Pasen, o.l.v. Rens Tienstra  Woensdag 13 mei 20:00 u: Metten van Hemelvaart  

Kinderen
Kleine Nicolaas Online, zondag 9 mei  

We nodigen graag alle kinderen uit samen met ons online te gaan voor weer een  gezellige Kleine Nicolaas.  

Paus Franciscus roept katholieken op tot een wereldwijde gebedsmarathon in de  meimaand, om te bidden voor een einde aan de coronapandemie.  Wij van de Kleine Nicolaas geven graag gehoor aan zijn oproep.  

Het gebed vangt aan om 10:45 met een introductie van onze pastoor Fennis.  

Wij blijven voorlopig online..  

Als je mee wil doen, graag even aanmelden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas  op 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms). Je ontvangt dan een linkje voor  toegang (Zoom) en verdere info.  

Overige informatie 

Nieuw adres, telefoonnummer, e-mail  

Het is belangrijk dat wij u kunnen bereiken. Daarvoor is het nodig dat onze parochie administratie correct en up-to-date is. Zoudt u zo goed willen zijn ons op de hoogte te  stellen als u verhuist en/of als uw telefoonnummer en/of e-mailadres wijzigt. 

Wijzigingen kunt u ons toesturen:  

  • per post: Basiliek H. Nicolaas, secretariaat, Prins Hendrikkade 73, 1012 AD   Amsterdam 
  • per e-mail: info@nicolaas-parochie.nl

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek) in mei 2021 Van dinsdag t//m vrijdag: 11:00 – 16:00 uur.  

Op maandag en zaterdag: 12:00 – 15:00 uur.
Let wel: géén Open Basiliek op:  

  • Hemelvaartsdag 13 mei 
  • Eerste en tweede pinksterdag 23 en 24 mei

Fietsen stallen  

Het is al enige tijd niet eenvoudig uw fiets te stallen als u de kerk wilt bezoeken.  Niettemin is het niet toegestaan uw fiets binnen het hek te parkeren of aan de  buitenzijde aan het kerkhek vast te maken. Inmiddels kunt u uw fiets weer kwijt  

tegenover de kerk in de door de gemeente geplaatste tijdelijke fietsrekken. Ook kunt  u uw fiets parkeren in de ondergrondse fietsenstalling op het Beursplein. Dit is de  eerste 24 uur gratis.  

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden!  

Hartelijke groet, pastores en bestuur. 

QR-code (voor donaties)  

 

Overzicht Vieringen  

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reserveren niet nodig), op  woensdag, donderdag en zaterdag te volgen via Nicolaas TV  

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en  Rozenkransgebed (ook te volgen via Nicolaas TV).  

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV) (in de  voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)  

Voorgangers zondag 9 mei: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet  Voorgangers donderdag 13 mei: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet  Voorgangers zondag 16 mei: Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet  

Liturgische muziek  

Zondag 9 mei  

Messe Basse G. Fauré  

The Father’s Love Lole  

Ave Verum Fauré  

Orgelwerk: Chorale Improvisation on ‘Nun Danket alle God’ Op 65, No 59 Karg-Elert  

Vespers  

Zondag 9 mei 17:00 u: Vespers zesde zondag van Pasen, o.l.v. Rens Tienstra  Woensdag 13 mei 20:00 u: Metten en Lauden van Hemelvaart  

Zondag 16 mei 17:00u: Vespers zevende zondag van Pasen, o.l.v. Laine Tabora  

Livestream Heilige Mis  

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.  De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker  zijbeuk van de kerk. 

Internet streaming of Mass Please note that our church services are livestreamed  on internet for those who are unable to be here. The separate chairs in the left aisle  will remain out of view of the cameras. 

Reacties zijn gesloten.