Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwsbrief 7 november

Dezer dagen staan onze Nederlandse heiligen centraal. Op 6 november alle geloofsverkondigers die, zich geroepen voelend door God en met de zegen van de Kerk, het geloof in onze lage landen hebben verkondigd. En op 7 november heel speciaal Willibrord, die later de patroon van onze Nederlandse Kerkprovincie is geworden. Een aantal van hen waren Angelsaksische missionarissen, maar er waren er ook uit onze eigen streken, zoals Lambertus, Ludger en Odulfus. Weer andere waren Frankische missionaris- sen, zoals de bekende Servatius wiens graf bewaard wordt in de naar hem genoemde basiliek in Maastricht. Ze hebben willen getuigen van de liefde van Christus en hebben het licht van het geloof willen uitdragen in deze niet eenvoudige streek.

Klik hier om de hele Nieuwsbrief te lezen.

Reacties zijn gesloten.