De basiliek van de H. Nicolaas en de H. Jozefkerk (De Papegaai) hebben samen één parochiebestuur. Voorzitter is pastoor Eric Fennis; hij leidt de parochie en het pastorale team.

De leden van het parochiebestuur zijn:

Eric Fennis, pastoor – Voorzitter
Aileen de Witte – Secretaris
Pieter Klein Beernink – Public Relations
Onno Baneke – Penningmeester
Ronald Gouwerok – Sponsoring en Subsidies
Jonas van Tol – Muziek De Papegaai