De Nicolaasbasiliek en de Petrus & Pauluskerk (De Papegaai) hebben samen één parochiebestuur. Voorzitter is pastoor Eric Fennis; hij leidt de parochie en het pastorale team.

De leden van het parochiebestuur zijn:

Eric Fennis, pastoor – voorzitter
Pieter Klein Beernink – public relations
Ronald Gouwerok – sponsoring en subsidies
Hans Mensink – gebouwen
Wilmer Smeenk – penningmeester
Jonas van Tol – muziek De Papegaai
Isabella Wijnberg – juridische zaken