De Nicolaasbasiliek en de Petrus & Pauluskerk (De Papegaai) hebben samen één parochiebestuur. Voorzitter is pastoor Eric Fennis; hij leidt de parochie en het pastorale team.

De leden van het parochiebestuur zijn:

Eric Fennis, pastoor – Voorzitter
Wilmer Smeenk – Penningmeester
Aileen de Witte – Secretaris
Pieter Klein Beernink – Public Relations
Ronald Gouwerok – Sponsoring en Subsidies
Hans Mensink – Gebouwen
Jonas van Tol – Muziek De Papegaai
Isabella Wijnberg – Juridische Zaken