De Nicolaasbasiliek en de Petrus & Pauluskerk (De Papegaai) hebben samen een parochiebestuur. Voorzitter is de administrator, mgr. Jan van Burgsteden. Hij leidt de parochie en het pastorale team.

Parochiebestuur

Mgr. J.G.M. (Jan) van Burgsteden sss   voorzitter
Parochie-vicaris Eric Fennis   gedelegeerd voorzitter
Ronald Gouwerok   sponsoring en subsidies
Hans Mensink   gebouwen
Marijke Reijnders   bestuurssecretaris, personeel
Lieneke Stapel
Jonas van Tol   muziek De Papegaai
Isabella Wijnberg   juridische zaken
Dick Wijte   penningmeester