werken_van_barmhartigheid_meester_van_alkmaar

Boven: De zeven werken van barmhartigheid, schilderij van de meester van Alkmaar, te zien in het Rijksmuseum. Onder: Het linker paneel uitvergroot, de hongerigen spijzen.

De caritas, vroeger ‘de armenzorg’ genoemd, valt binnen de Nicolaasparochie onder de verantwoordelijkheid van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). De PCI beheert een geldbedrag waarvan de rente eens per jaar wordt bestemd voor een diaconaal project. Zo’n project moet ten dienste staan van mensen in nood en bij voorkeur een verbinding hebben met de Nicolaasparochie. Voor meer informatie: caritas@nicolaas-parochie.nl
fragmentbarmhartigheidbrood
Daarnaast kent de parochie een diaconale werkgroep. Deze werkgroep bestaat grotendeels uit vrijwilligers die zich inzetten voor diaconale acties als kerst- en paaspakketten voor mensen die weinig te besteden hebben. Ook is er jaarlijks in samenwerking met de Oude Kerk-gemeente een sinterklaasactie waarbij prostituees in de rosse buurt een presentje ontvangen. Informatie bij het secretariaat van de Nicolaasbasiliek, e-mail info@nicolaas-parochie.nl.