Het parochiebestuur van de H. Nicolaas onderschrijft onderstaande gedragscode ten volle.
Zij zal de genoemde gedragsregels naleven. De gedragscode is ook aan de vrijwilligers werkzaam in onze parochie gepresenteerd. Daarom mogen parochianen en bezoekers ervan overtuigd zijn dat deze regels zullen worden nageleefd.

Mochten er toch klachten zijn die het gedrag van medewerkers of vrijwilligers betreffen, dan kunt u zich wenden tot de pastores of één van de bestuursleden van de parochie.

Wanneer na één of meerdere gesprekken zou blijken dat de bespreking van de klacht en de eventueel daarna getroffen maatregelen onvoldoende leiden tot een gewenst resultaat, dan zal het bestuur gebruik maken van de diensten van een onafhankelijke vertrouwenspersoon die wordt aangetrokken vanuit onze arbodienst Zorg van de Zaak.

Download hier de gedragscode