H. Vormsel en jongerencatechese

Jongerengroep Sint Nicolaasbasiliek

Wat bieden we?
Voor jongeren vanaf 11 of 12 jaar is er een doorlopend programma voor catechese (geloofsonderwijs) in de basiliek. Hierbij kun je meer te weten komen over het Katholieke geloof. Dit doe je met andere jongeren samen. Het is aan de ene kant een doorlopend onderwijsprogramma voor geïnteresseerden, aan de andere kant is het een voorbereidingstraject voor jongeren die het Heilig Vormsel willen ontvangen.

Wanneer zijn de bijeenkomsten?
Deze catechesebijeenkomsten zijn elke twee weken op zondag, vanaf 9.30 uur tot 10.30 uur in de pastorie van de basiliek. Aansluitend kunnen de jongeren dan met elkaar de Heilige Mis van 10.30 uur in de basiliek volgen.
De startdatum voor de catechese en Vormselvoorbereiding voor komend jaar is zondag 17 september 2023. Het programma loopt door t/m zondag 30 juni 2024. Je ontvangt een overzicht met alle data van de bijeenkomsten als je je aanmeldt.

Wat is de bedoeling?
De jongeren die zich voorbereiden op het Heilig Vormsel dienen aan zoveel mogelijk lessen deel te nemen, deze zijn immers belangrijk voor de voorbereiding op dit sacrament. Jongeren die nog geen Heilig Vormsel doen of dat al hebben gedaan, en die alleen voor het geloofsonderwijs (catechese) komen, kunnen op elk moment instromen en/of stoppen.

Het onderwijsmateriaal bij de lessen
Wij werken in de catechese met de Youcat Jongerenbijbel. Het is de bedoeling dat je die zelf aanschaft. Deze kost 16 euro via de website van Samuel Advies maar is ook elders verkrijgbaar. Let op dat je geen Youcat kidsbijbel koopt maar de jongerenbijbel. In onze ervaring werkt een fysiek boek makkelijker dan een e-book. We lezen soms stukken uit de Youcat Jongerenbijbel tijdens de catecheselessen.

Welke onderwerpen gaan we bespreken?
Het programma is breed opgezet. Er komt theorie aan de orde, maar we willen ook aandacht besteden aan de dagelijkse praktijk van bidden, het onderhouden van een Godsrelatie en de liturgie, rituelen en feestdagen binnen de Kerk. De groep wordt begeleid door Caroline Kemps die de catecheselessen zal geven. Daarnaast, jongeren leren ook van elkaar door onderling ervaringen uit te wisselen tijdens de lessen.

Hieronder een rijtje van thema’s welke aan de orde kunnen komen:
– Geschiedenis en ontstaan van het Christendom
– Lezen van de Bijbel, hoe je hiermee kunt omgaan in het dagelijks leven, de betekenis van Gods Woord
– Belangrijke Amsterdamse geloofstradities, rituelen en feestdagen
– Wat is bidden en welke soorten gebeden zijn er
– De belangrijkste wereldgebeden zoals het Onze Vader en Weesgegroet
– Uitleg Rozenkransgebed
– Hoe is de zondagsmis opgebouwd, waarbij speciale aandacht voor de Liturgie
– De 10 Geboden
– De zeven sacramenten van de Katholieke Kerk
– Belangrijkste kerkelijke feestdagen en hun speciale tradities
–  Mariaverschijningen; wat, waar en waarom
–  Bezoek abdij of klooster; met als doel meer over gebed en stilte te leren

Wat is het Heilig Vormsel?
Het Heilig Vormsel is een van de Drie Initiatiesacramenten (en 1 van de 7 sacramenten).
De andere Twee Initiatiesacramenten zijn de Doop en de Eucharistie.
Door het totaal van deze Drie Initiatiesacramenten: de Doop, de Eucharistie en het Heilig Vormsel, ben je volledig opgenomen in de Katholieke Kerk.

Het Heilig Vormsel is het sacrament, waarbij wordt voltooid wat met de Doop begon. Bij het Heilig Vormsel wordt de kracht van de Heilige Geest doorgegeven, zodat de jongere er dan elke keer opnieuw voor kan kiezen om vanuit het Evangelie te leven. Het is gebruikelijk om het Heilig Vormsel na de Eerste Heilige Communie af te leggen.

Jongeren vanaf 11 a 12 jaar kunnen zich hierop gaan voorbereiden.

Belangrijke data rond het Heilig Vormsel (zet alvast in je agenda)
–  jongeren van het afgelopen jaar (2022-2023) zullen hun Heilig Vormsel ontvangen op 1 oktober 2023 tijdens de zondagsmis in de basiliek.
–  de nieuwe groep jongeren (2023-2024) zullen hun Heilig Vormsel ontvangen tijdens de H. Mis op 1ste Pinksterdag op 19 mei 2024.

Informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie over de jongerencatechese en/of aanmelding voor de groep contact op met Caroline Kemps via mailadres: carolinekmps3@gmail.com. Vermeld bij aanmelding graag je volledige naam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer.

Buiten de Nicolaas

En dan, na de gezinsvieringen, Kleine Nicolaas, 1e Communie, Vormsel en jongerengroep, wat dan? Er zijn mogelijkheden te over, maar iemand moet die aan jongeren tonen en ze warm laten lopen. Dat laatste is moeilijk, toegegeven, in deze wereld vol amusement, prikkels, prestatiedwang, waarin het geloof een privézaak is waar je als jongere met je vrienden weinig of liever niet over praat…

Juist dan is het fijn om een plek te hebben waar dat wel kan, waar je kunt praten over de mooie dingen die je meemaakt op het gebied van je geloof, maar ook over je twijfels, je onzekerheid. De Nicolaasbasiliek wil daarvoor graag een platform bieden.

Wat zijn de mogelijkheden?
– Katholieke Jongerendag
– Wereldjongerendagen
– Taizé-reizen
– Jongerenbijeenkomsten in de pastorie
– Deelname aan de Stille Omgang
– …

Jong bisdom Haarlem-Amsterdam

Op de website van het Jong bisdom Haarlem-Amsterdam vind je meer info over het rk-geloof, activiteiten en nieuwtjes in het bisdom: jongekerk.nl.

Jong Katholiek

Jong Katholiek is de grootste katholieke jongerensite van Nederland. Klets over diepe thema’s in de community of vind video’s, podcasts en artikelen over geloof en lifestyle. www.jongkatholiek.nl

Wereldjongerendagen (WJD)

Er bestaat geen groter jongerenevenement ter wereld dan de WJD! Honderdduizenden jongeren, overal vandaan, komen bij elkaar om samen het katholieke geloof te vieren. Wereldjongerendagen staan voor nieuwe vrienden ontmoeten, lol maken, afzien, eucharistie vieren, multiculti socializen – een ervaring om nooit te vergeten! WJD Krakau