De Kerkgemeenschapsraad (KGR) is een overlegorgaan binnen de Nicolaasgemeenschap waarin parochianen en de pastores van de basiliek zitting hebben. De KGR heeft zowel een signalerende (“de ogen en oren van de gemeenschap”) als een adviserende functie. De KGR heeft hiermee een eigen rol naast het Parochiebestuur. In de periode september t/m juni vergadert de KGR eens per maand.

Met vragen of opmerkingen over parochiezaken, bijvoorbeeld over de vieringen, de liturgie of over de cursussen en gespreksgroepen, kunt u terecht bij een van de leden van de KGR. Dat kan tijdens het koffiedrinken na de zondagsmis, of per e-mail via info@nicolaas-parochie.nl.

Kerkgemeenschapsraad (KGR)

Mgr. J. van Burgsteden sss: voorzitter
Frank Veenendaal: vice-voorzitter
Overige leden: Diana Janssen, Renée Kreiken, Dalilah Ogenio, Rob Polet, Gemma La Rooij