De Kerkgemeenschapsraad (KGR) is een overlegorgaan binnen de Nicolaasgemeenschap waarin parochianen en de pastores van de basiliek zitting hebben. De KGR heeft zowel een signalerende (“de ogen en oren van de gemeenschap”) als een adviserende functie. De KGR heeft hiermee een eigen rol naast het Parochiebestuur. Met vragen of opmerkingen over parochiezaken, bijvoorbeeld over de vieringen, de liturgie of over de cursussen en gespreksgroepen, kunt u terecht bij een van de leden van de KGR. Dat kan tijdens het koffiedrinken na de zondagsmis, of per e-mail via info@nicolaas-parochie.nl

De leden van de KGR zijn:

Pastoor Eric Fennis – voorzitter
Frank Veenendaal – vice-voorzitter
Diana Janssen, Renée Kreiken, diaken Rob Polet, Gemma La Rooij