Kleine Nicolaas

dekleinenicolaas

De Kleine Nicolaas (foto: Friso Kooijman)

Kleine Nicolaas (4 – 8 jaar)

Tijdens de zondagsmis van 10.30 uur kunnen de kinderen in de pastorie van de kerk meedoen met de Kleine Nicolaas. Kinderen onder de 4 jaar zijn van harte welkom met een ouder/begeleider.

Tijdens de zomervakantie is de Kleine Nicolaas zes weken gesloten, daarbuiten zijn de kinderen elke zondag – ook op de feestdagen – welkom. 

De Kleine Nicolaas gaat van start op zondag 4 september.

Na de opening van de viering in de kerk worden de kinderen uitgenodigd om naar de pastorie te gaan. We verzamelen achter in de kerk en gaan door een zijdeur naar de pastorie. Daar lezen we het evangelie van de zondag samen met de kinderen op hun niveau. We proberen daarbij het evangelie zoveel mogelijk te betrekken op de belevingswereld van de kinderen. Er worden spelletjes gedaan, er wordt getekend en gepuzzeld.

Tijdens de offerande komen de kinderen terug. Ze mogen dan van achter uit de kerk een lichtje meedragen en op het altaar zetten.  Tijdens het Eucharistisch gebed zitten de kinderen op de voor hen gereserveerde bank bij het altaar, waar zij de zegen ontvangen. Na de communie gaan we nog even terug naar de pastorie om samen te bidden. Met limonade en een koekje kunnen de kinderen daarna afmaken waar e mee bezig waren. U kunt uw kind na de viering ophalen in de pastorie (Joop Stam-zaal).

Voor opgave of verdere informatie kunt u mailen naar Lucia.simao717@gmail.com

Voorbereiding Eerste Communie (8 – 12 jaar)

Kinderen kunnen zich in de Sint Nicolaasbasiliek voorbereiden op de Eerste Communie. Voor meer informatie zie hier.

Voorbereiding op het Heilig Vormsel

Vanaf de leeftijd van 11 à 12 jaar kunnen kinderen en jongeren voorbereid worden op het ontvangen va n het vormsel, voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje Vormsel.

BEGELEIDING

De begeleiders van de Kindergroepen in de Sint Nicolaasbasiliek zijn toegewijde vrijwilligers.

Sommigen hebben of hadden zelf kinderen die aan één van de groepen deelnamen, anderen zijn vroeger deelnemertjes geweest, weer anderen zitten in het onderwijs. Ze hebben allen één ding gemeen: een warm hart voor kinderen en de wens om de spontane verwondering die kinderen van nature hebben levend te houden.