Kleine Nicolaas

dekleinenicolaas

De Kleine Nicolaas (foto: Friso Kooijman)

Kleine Nicolaas (4 – 8 jaar)

Tijdens de zondagsmis van 10.30 uur kunnen de kinderen in de pastorie van de kerk meedoen met de Kleine Nicolaas. Kinderen onder de 4 jaar zijn van harte welkom met een ouder/begeleider.

Tijdens de zomervakantie is de Kleine Nicolaas zes weken gesloten, daarbuiten zijn de kinderen elke zondag – ook op de feestdagen – welkom. 

De Kleine Nicolaas gaat van start op zondag 4 september.

Na de opening van de viering in de kerk worden de kinderen uitgenodigd om naar de pastorie te gaan. We verzamelen achter in de kerk en gaan door een zijdeur naar de pastorie. Daar lezen we het evangelie van de zondag samen met de kinderen op hun niveau. We proberen daarbij het evangelie zoveel mogelijk te betrekken op de belevingswereld van de kinderen. Er worden spelletjes gedaan, er wordt getekend en gepuzzeld.

Tijdens de offerande komen de kinderen terug. Ze mogen dan van achter uit de kerk een lichtje meedragen en op het altaar zetten.  Tijdens het Eucharistisch gebed zitten de kinderen op de voor hen gereserveerde bank bij het altaar, waar zij de zegen ontvangen. Na de communie gaan we nog even terug naar de pastorie om samen te bidden. Met limonade en een koekje kunnen de kinderen daarna afmaken waar e mee bezig waren. U kunt uw kind na de viering ophalen in de pastorie (Joop Stam-zaal).

Voor opgave of verdere informatie kunt u mailen naar Lucia.simao717@gmail.com

Doorlopende catechese en Eerste Communie (8 – 12 jaar)

Kinderen kunnen zich in de Sint Nicolaasbasiliek voorbereiden op de Eerste communie.

De tweewekelijkse bijeenkomsten vinden plaats tijdens de H. Mis van 10.30 uur, in de pastorie (Nicolaaszaal). 

De Communievoorbereiding is van start gegaan in september 2023, met doorlopende catechese. Bij de doorlopende catechese staan de verhalen uit het Oude Testament centraal. 

De catechese maakt onderdeel uit van de communievoorbereiding, maar de groep staat open voor alle kinderen van  8 – 12 jaar, ook dus voor kinderen die geen Communie gaan doen of die dit al gedaan hebben. 

In januari 2024 wordt de catechesegroep gesplitst in een groep die zich verder voorbereidt op de eerste Communie, en een groep die bij De Kleine Nicolaas, verder gaat met catechese.

In de Communiegroep staan de verhalen over het leven van Jezus, en de verhalen die Jezus vertelde, centraal. Ook is er aandacht voor gebeden (Onze Vader, Wees Gegroet) en liturgie (wat gebeurt er allemaal in de Mis?).

De Eerste Heilige Communie wordt gevierd op maandag 1 april 2024 (Tweede Paasdag).

Voor de voorbereiding van de Eerste Communie in 2023 is de inschrijving gesloten.

Inschrijving voor de Communiegroep 2023-2024, die van start gaat in september 2023, kan via een mailtje naar: jennyhdankbaar@gmail.com

Voorbereiding op het Heilig Vormsel

Vanaf de leeftijd van 11 à 12 jaar kunnen kinderen en jongeren voorbereid worden op het ontvangen va n het vormsel, voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje Vormsel.

Extra activiteiten rond speciale feest- en gedenkdagen

De Christelijke feest- en gedenkdagen krijgen in de groepen uiteraard aandacht, evenals (elementen uit) de rooms-katholieke traditie. In verband daarmee zijn er speciale, extra activiteiten, nl. 

Het Sint Nicolaasjaar

Dit jaar staat onze basiliek in het teken van het Nicolaasjaar. Nicolaas is niet alleen de patroon van onze basiliek, maar ook van de stad Amsterdam. Dit jaar worden deze bijzondere heilige en zijn werken van barmhartigheid extra onder de aandacht gebracht met speciale activiteiten. Via de site wordt daarover binnenkort meer bekend gemaakt.

Donderdag 2 februari 2023, 20.00 uur – Maria Lichtmis

Viering Maria Lichtmis met muziek van het koor in aanwezigheid van de kinderen.

22 februari – 6 april 2023: actie in het kader van de vastentijd

De kinderen doen mee aan een vastenactie.

BEGELEIDING

De begeleiders van de Kindergroepen in de Sint Nicolaasbasiliek zijn toegewijde vrijwilligers.

Sommigen hebben of hadden zelf kinderen die aan één van de groepen deelnamen, anderen zijn vroeger deelnemertjes geweest, weer anderen zitten in het onderwijs. Ze hebben allen één ding gemeen: een warm hart voor kinderen en de wens om de spontane verwondering die kinderen van nature hebben levend te houden.