Kleine Nicolaas online

dekleinenicolaas

De Kleine Nicolaas (foto: Friso Kooijman)

Kindernevendienst

Tijdens de zondagsmis van 10:30 uur kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd in de pastorie van de kerk meedoen met de Kleine Nicolaas, onze kindernevendienst. Kinderen onder de 4 jaar zijn van harte welkom met een ouder/begeleider.
Tijdens de zomervakantie is de Kleine Nicolaas zes weken gesloten, daarbuiten zijn de kinderen elke zondag – ook op feestdagen – welkom.

Na de opening van de viering in de kerk worden de kinderen uitgenodigd om naar de pastorie te gaan. We verzamelen achter in de kerk en gaan door een zijdeur naar de pastorie. Daar lezen we het evangelie van de zondag samen met de kinderen op hun niveau. We proberen daarbij het evangelie zoveel mogelijk te betrekken op de belevingswereld van de kinderen. Er worden spelletjes gedaan, er wordt getekend en gepuzzeld.

Tijdens de offerande komen de kinderen terug. Ze mogen dan van achter uit de kerk een lichtje meedragen en op het altaar zetten. Ze zitten bij hun ouders. Na de communie gaan we nog even terug naar de pastorie om samen te bidden. Met limonade en een koekje kunnen de kinderen dan afmaken waar ze mee bezig waren. U kunt uw kind na de viering ophalen in de pastorie.

De begeleiders van de Kleine Nicolaas zijn toegewijde vrijwilligers. Sommigen hebben zelf kinderen in de Kleine Nicolaas, anderen zijn vroeger deelnemertjes van de Kleine Nicolaas geweest, weer anderen zitten in het onderwijs. Ze hebben allen één ding gemeen: een warm hart voor kinderen en de wens om de spontane verwondering die kinderen van nature hebben levend te houden.

Lijkt het u iets om aan te sluiten bij de groep begeleiders?
U bent van harte welkom. 

Meer informatie bij Lucia Westerlink, lb.westerlink@gmail.com

Eerste communie

Voor informatie over de Eerste Heilige Communie kunt u hier verder lezen.

Vormsel

Vanaf de leeftijd van 11 à 12 jaar kunnen kinderen en jongeren voorbereid worden op het ontvangen va n het vormsel, voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje Vormsel.

Gezinsvieringen

Op 24 december is er de kinderkerstviering in de Nicolaasbasiliek. Een feestelijke viering, met aspecten van het kerstverhaal uitgebeeld door kinderen, een kerststal, veel kaarslicht, muziek en kerstliederen. De begintijd staat dan op de pagina met de kerstvieringen. Maak gebruik van deze mooie gelegenheid om samen met uw kind(eren) de maaltijd met Jezus te vieren!

Wilt u meer weten? Neem contact op met diaken Rob Polet, r.polet@nicolaas-parochie.nl, 020 320 6924.