orgel

De Nicolaasbasiliek kent een hoogwaardige muziekcultuur.
Alle activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Michael Hedley, muziekdirecteur van de Nicolaasbasiliek en titulair organist van het drie-klaviers Sauer-orgel.

Michael Hedley is tevens artistiek leider van de Stichting Muziek in de Nicolaas die het leeuwendeel van alle muziekactiviteiten in de Nicolaasbasiliek verzorgt. Op de website van de stichting vindt u informatie over concerten, en over de wekelijkse Evensong op zaterdagmiddag om 17:00 uur in de Nicolaasbasiliek (niet in augustus en september).

In de basiliek zijn diverse koren actief. Zij zingen repertoire dat varieert van Nederlandstalige psalmen tot Engelse koormuziek, Latijnse polyfonie en gregoriaanse vespers.

Muziek in de mis

De zondagse missen van 10:30 uur worden verzorgd door (leden van) het gemengde koor Cappella Nicolai o.l.v. organist/dirigent Michael Hedley.

In deze vieringen worden eenstemmige, op gregoriaanse leest geschoeide psalmen uit het Nederlandstalige abdijboek afgewisseld met polyfone koorwerken.
ps23