Als parochie volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl

Dit beleid is via de volgende link te bekijken: www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-
bisdomparochie/preventiebeleid. Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met
grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en u wilt daarover met
iemand praten, dan kunt u contact opnemen met het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend
Gedrag.

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag of voor andere
zaken kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersonen van onze parochie: Marja van Beek (06-5038224) en Boudewijn Mutsaerts (06-46036047). Zij kunnen u ondersteunen bij een klachtenprocedure of bij een gesprek met bijvoorbeeld het parochiebestuur en zij kunnen u doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. Onze vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via: vertrouwenspersoon@obrechtkerk.nl