De sacramenten

Een sacrament in de katholieke Kerk is een “werkzaam teken” waarbij God handelend aanwezig is. Dat wil zeggen: er is een zichtbare symbolische handeling die vergezeld gaat van bepaalde woorden, en daardoor gebeurt er ook iets. De handeling kan zijn een onderdompeling in doopwater, een zalving met heilige olie, een ontvangen van geheiligd brood en wijn. Jezus heeft de sacramenten ingesteld en laat ze werkzaam zijn. Hij is, met de heilige Geest, waarachtig, zij het onzichtbaar, aanwezig wanneer ze worden gevierd.

Op het kruis heeft Jezus zichzelf geofferd voor de verlossing van de mensen: in de sacramenten zet Hij zijn offer voort en ontmoet Hij ons. In de sacramenten delen wij in zijn lijden, om deelachtig te worden aan zijn verrijzenis.

We kennen zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de communie, de biecht, het huwelijk, de ziekenzalving en de ambtswijding.