Ook voor een katholiek kerkelijk huwelijk kunt u terecht in de Nicolaasbasiliek. Met de pastores, de koster en de muziekdirecteur kunt u overleggen over de inhoud van de viering en de aankleding van de kerk. Aan de huwelijkssluiting gaat een periode van catechese vooraf. Soms gebeurt dat in een cursus met andere kandidaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deken Eric Fennis: 06 54 60 13 18, e-mail: efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Als u zelf zorgt voor een priester of diaken en u wilt weten of de kerk beschikbaar is voor een huwelijksviering, dan kunt u contact opnemen met koster/beheerder
Harry van Swinderen, 06 84 61 93 42.
E-mail: koster@nicolaas-parochie.nl.

De basiliek is alleen beschikbaar voor rooms-katholieke huwelijksvieringen.