Voor het sacrament der zieken kunt u contact opnemen met deken Eric Fennis: 06 54 60 13 18, e-mail: efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Ziekenbezoek en/of ziekencommunie

Als u niet in staat bent om langs te komen en u wilt graag bezoek thuis of op uw verpleegadres ontvangen, kunt u een afspraak maken met deken Eric Fennis: 06 54 60 13 18, e-mail: efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Dit geldt ook als u de ziekencommunie wilt ontvangen.

Persoonlijk gesprek

Voor een persoonlijk gesprek kunt u terecht bij de pastores.