Voor het sacrament der zieken kunt u contact opnemen met diaken Rob Polet, 06 27 25 67 30. E-mail: r.polet@nicolaas-parochie.nl.

Ziekenbezoek en/of ziekencommunie

Als u niet in staat bent om langs te komen en u wilt graag bezoek thuis of op uw verpleegadres ontvangen, kunt u een afspraak maken met diaken Rob Polet, 06 27 25 67 30. E-mail: r.polet@nicolaas-parochie.nl. Dit geldt ook als u de ziekencommunie wilt ontvangen.

Persoonlijk gesprek

Voor een persoonlijk gesprek kunt u terecht bij de pastores.