Nog geen reacties

Wisseling van de wacht

Maan­dag 1 juni om 12:00 uur is in Rome bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum is Bis­schop Johannes Hendriks, die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aangetreden als de nieuwe, en veer­tien­de, Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam.

Lees hier het volledige artikel op de website van het bisdom.

Reacties zijn gesloten.